Vox: Had je připraven zaútočit

Tato zpráva sleduje aktivity taktického uskupení Had.

3216999.M41

 

Taktické uskupení Had je největším sdružením imperiální gardy v bitevní zóně Hydra. Sestává se ze tří armádních skupin, každá z nich pak z dvaceti čtyř regimentů. Toto taktické uskupení je vedeno polním maršálem Daviem. Doposud se tyto síly účastnily dvou operací.

Uskupení Had

První velkou operací taktického uskupení Had dovedenou do konce byla operace Kovová hlavice: Byla to rozsáhlá ofenzíva bojovaná proti následovníkům Chaosu a nemilosrdným necronům umístěných blízko Sybilly Primus a základny Geryon. Tato operace byla úspěšnou, ovšem zaznamenala ztrátu divize a jinak utrpění průměrných ztrát.

Nedávno byly regimenty taktického uskupení Had převeleny na další operaci, ačkoli ne tak o pochodu kupředu, jako ta poslední, jako spíše o zastavení nebo alespoň zpomalení postupu Tau v sektoru Hydra. Operace Kobalt: Tato operace si vyžádala partyzánský styl války proti Tau na Zubech Hydry, základně Geryon, Popelových pustinách a Sybille Primus. Doposud to byly malé taktické útoky a mise loveckých týmů zasahující do srdce jejich operací na Meduse V. Různorodé regimenty od lehké po plně obrněnou mechanizovanou pěchotu, rozdílnost a síla imperiální gardy se ukázaly smrtící pro naše nepřátele.

Naše velení je silné, s neodiskutovatelným vůdcovstvím polního maršála Daviena, jehož příkazy jsou přenášeny skrz jeho armádní velitele. 1. armáda je vedená generálem Rommelem, 2. armáda generálem Braxtonem a 3. armáda generálem Sanchezem.

Tito velitelé vedou své armády ke slávě v Císařově jméně.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.