Hraniční knížectví

Hraniční knížectví jsou přirozeným cílem emigrujících venkovanů i šlechticů hledajících lepší život. Většina těchto kolonistů pochází z Říše, byť někteří přišli i z Tilei či Bretonnie. Mnoho z nich jsou političtí či náboženští uprchlíci, ovšem oblast je i přirozeným útočištěm dezertérů a kriminálníků na útěku před zákonem.

Mapa Hraničních knížectví

V dřívějších dobách byla Hraniční knížectví obývána divokými kmeny zelenokožců, ale dnes početné kmeny orků a goblinů bojují o celou oblast s lidskými kolonisty. Lidští kolonisté jsou nejistě spojeni do malých královstvíček, městeček a nezávislých městských států, byť většina z nich není ničím větším než opevněnými vesnicemi. Všechny jsou ale bez výjimky cílem orčích vpádů a většina z nich nepřežije po delší dobu.

Kolonisté jsou o něco silnější na severozápadě, zatímco zelenokožci dominující spíše jihovýchodu. I na severu ale některé orčí a gobliní kmeny žijí na těžko dostupných místech, jakými jsou lesy či hory. V centru celé oblasti leží Barak Varr, velký trpasličí přístav. Přirozenou hranicí mezi lidmi a zelenokožci je Krvavá řeka, byť žádná osada na sever od ní si nemůže být zcela jistá svou bezpečností.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.