Koruna Nemesis: Bretonnie

Válka znovu vstoupila do země krále Louena Leoncouera a je třeba se s ní utkat.

Hordy sprostých goblinů se vevalily do Bretonnie skrz průsmyky Šedých hor, jakoby prchaly před větší válkou dále na východě. Chrabrost bretoňských rytířů zachránila mnohá města a vesnice na zranitelných hranicích země, aby nebyly zaplaveny, a stovky, možná tisíce drobných zlých zelenokožců byly pobity.

Mnoho udatných rytířů v nedávných dnech získalo jméno a přestože toto potvrzení rytířských principů potěšilo srdce krále Louena, postavilo ho to před problém. V Bretonnii tradice velí, že chrabrost na bojišti musí být odměněna zemí. Avšak jeho rytíři byli tak úspěšní, že Leoncouerovi docházela půda na odměny.

Bretonská kouzelniceProto král Louen vydal dekret. Je zřejmé, prohlásil, že Říše je sužována, a Bretonnie musí povstat na obranu svých spojenců. Byla vyhlášena potulná válka s cílem vyčistit Říši od všech hrozeb. Dále, rytíři v postavení barona či výše mají dovoleno rozšířit ochranu koruny na jakékoliv říšské město, které si přeje lepší ochranu před nebezpečím sužujícím ho, než je schopen nabídnout císař Karl Franz.

Během dne od dekretu táhly první bretoňské armády do Říše a jejich korouhve se třpytily na slunci. Rytíři z každého koutu země odpověděli na královo prohlášení. Mezi zástupy armád se modrá a bílá Quenelles míchala se žlutou Monfortu, zlatou Bastonne a červenou Gisoreux. Pegasí rytíři přilétli z Parravonu, gráloví rytíři z Chalonsu a dokonce i několik hledajících rytířů odložilo své úsilí a přidalo se k armádám. Všude kolem proudilo moře rolníků, služebníků, zemanů a družiníků, kteří se shromažďují u každého tažení.

Rytířští synové Bretonnie jedou znovu do války hledat čest, slávu a zemi!

Cíl - Synové Bretonnie vyjíždí, aby získali čest, slávu a zem. Hrdě odpověděli na volání po odstranění tvorů temnoty ze zemí svých sousedů. Každé bretoňské vítězství reprezentuje vykonání velkého skutku, získání cti a možná nové vévodství ustanovené za horami.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.