Koruna Nemesis: Dračí pahorkatina

Severovýchodně od Drakwaldských hlubin les řídne, jak se země zvedá do Dračí pahorkatiny a břízy ustupují jehličňanům, když oblast přechází do velkovévodství Middenland. Půda zde vždy byla chudá a klima drsné. Lidé Middenlandu jsou díky nutnosti odolní a tvrdí, neboť jejich život je těžký, neustálý zápas proti hladu, zimě a nebezpečím neprostupných lesů.

V severovýchodním Middenlandu jsou nezkrocené vrcholky Středních hor. Ty jsou domovem nejen orků a jiných přirozených nepřátel lidí, ale také největší populace obludných nestvůr ve Starém světě. Některé fantaskní příběhy prohlašují, že tam hnízdí i tak podivné a vzácné obludy jako jsou mantichory a žvahlavové a v chladných hlubinách zimy se plíží ze svých horských doupat kořistit na zemích lidí. Možná není překvapivé, že známý orčí vojevůdce Grimgor Železokožec si vytvořil svou současnou základnu právě ve Středních horách, ze které se snaží takové obludy pro vlastní pobavení zabít či zotročit.

Mapa Dračí pahorkatiny

Je trochu podivujícím, že taková země má za svého patrona božstvo tak drsné jako je Ulrik. Vlčí bůh je uctíván middenlandskými prostě proto, že je stejně tak nesmiřitelný jako oblast, na níž dohlíží, a požaduje od svých stoupenců sílu potřebnou k přežití. Ač Ulrik nemá soucit se slabými, ti, kdož ukážou sílu těla a charakteru, získají jeho přízeň a úctu, a tak možná i jeho požehnání v pokračujícím boji o přežití.

Jako většina Velkého lesa je Dračí pahorkatina sužována stále se zvětšujícím počtem bestiáků žijících a rozmnožujících se pod temnou lesní klenbou a ve skrytých zarostlých údolích. Boris Todbringer, kurfiřt a velkovévoda Middenlandu, je obzvláště přímý ve svém pronásledování takových tvorů a vysílá svá vojska každý rok zbavit les těchto oblud. Ví příliš dobře, že nechat jejich množství růst, znamená přivolat zkázu. Pokud by spojily své úsilí se stoupenci chaosu na dalekém severu, spojenectví by přineslo pohromu celé Říši.

 

Delberz

Delberz je důležitým bodem na místě, kde cesta z Altdorfu do Middenheimu překračuje řeku Delb, a město je dobře známo jako útočiště poutníků. Dobrodružné povahy se občas vydávají z Delberzu hledat své štěstí ve strašidelných hloubkách Dračí jeskyně. Většina se nikdy nevrátí, ale mnoho jich zpět přinese prastaré poklady nebo dračí šupiny a kosti použitelné v magii a alchymii, což zajišťuje stálý proud pošetilců přicházejících do města.

 

Prastará Dračí jeskyně

Na boku nahnutého vrcholku v Dračí pahorkatině je zející jeskyně, kolem níž neroste nic živého. Mýty praví, že hluboko uvnitř leží hrobka jednoho z nejmocnějších draků, jací kdy žili, a jeho vysušená mrtvola je obtočena kolem posledního hloučku vajec. Pokud je takový příběh pravdivý, pak tam ta vejce stále jsou, čekající na životodárné teplo, které by dovolilo vylíhnutí. Pokud by se to stalo, Velký les by byl znovu sužován nejnenasytnějšími a nejnebezpečnějšími ze všech dravců.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.