Koruna Nemesis: Drakwaldské hlubiny

Položen na severu a západě Říše se Drakwaldský les táhne krajem kolem Middenheimu. Získaje si jméno od nyní zrušené provincie Drakwald jsou tento řídký les a zem nebývale neúrodné. Jen malá částí Drakwaldu bylo vymýceno pro obdělávání a málo farmářů by se toho odvážilo, i kdyby byla půda nejúrodnější v oblasti.

Nejtemnější části lesa jsou známy jako Drakwaldské hlubiny a prý tam straší nějaké pradávné zlo původem předcházející příchod Sigmarova lidu do oblasti před nějakými třemi tisíci lety. Povaha tohoto zla je předmětem spekulací. Některé příběhy tvrdí, že to jsou neklidní duchové dávno zabitých draků, kteří dříve kořistili na kmenech Unberogenů, když osídlovaly oblast, a probouzeli se, aby popadli poutníky z koňských zad na lesních cestách. Mnoho potulných kupců vypráví, že z temných hlubin Drakwaldu zní zvířecí řev plašící koně a rozklepávající i nejzkušenější poutníky. Jiné příběhy mluví o tvorech narozených lidským rodinám, ale označených Chaosem a vyhnaných do chladné noci, aby lovci čarodějnic nepřišli a nezatkli rodiče. Takoví tvorové, zmutovaní a pokřivení, se prý spojují přitahováni vlastním druhem ve strašidelných hlubinách Drakwaldu. Tam se shromažďují a plánují se záměrem vymoci si pomstu na těch, kteří je odvrhli.

Mapa Drakwaldských hlubin

Nejstrašnější ze všech rysů Drakwaldských hlubin jsou takzvané babské stromy. Ty jsou neuvěřitelně staré, možná starší než sám les. Jsou obrovské a pokroucené působením věků. Tlupy bestiáků z široka daleka se u takovýchto stromů shromažďují, zdobí je příšernými trofejemi a kostlivými pozůstatky a pod měsíčním světlem oddávají se rouhačskému uctívání temných bohů. Možná ještě horší jsou lidští kultisté vybíraní z vesnic a městeček, které dovádějí s dětmi Chaosu pod křivými větvemi, přičemž nabízejí své vlastní dary ničivým silám. Ti, kteří jsou svědkem těchto shromáždění, brzo visí mezi ostatními trofejemi, takže babské stromy jsou ponurým varováním těm, kteří se pokoušejí putovat skrz tato strašidelná místa.

 

Wulfricova mohyla

Na vrcholu malé změti kopců v hlubinách stojí prastarý kamenný kruh známý jako Wulfricova mohyla. Jméno je reikspiel úpravou něčeho daleko staršího a odkazuje na náčelníka kmene, který obýval oblast před příchodem Sigmarova lidu. Místní se mohyle vyhýbají, přičemž vyprávějí o pomstychtivých duších, které pokládají Sigmarovy dědice za zodpovědné za zločiny, které se proti nim udály před mnoha, mnoha lety.

Schwarzlachská věž

Tato polorozbořená věž stojí skryta na ponuré pláni lemující řeku Delb. Jejímu okolí se většina lidí vyhýbá, jelikož každý rok je velké množství starých lidí přilákáno do věže zpěvem vycházejícím z jejího vrcholku. Místní legendy praví, že tam žije nekromant pracující na pumpách a měších nějakého pekelného nástroje, jehož hlas se podobá očarovaným duším. Říká se, že truchlivé hučení naplňuje vzduch o nocích, když je Morrslieb v úplňku, a přitahuje slintající starce přes temné pláně k věži.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.