Koruna Nemesis: Holé kopce

Jižně a východně od Vyjících kopců leží další část nízkých vrchů. Pojmenovány Holé kopce, nebyly vždy tak pustým místem, jakými jsou dnes, na mnoha starších mapách Říše se objevují jako Zelené kopce.

Zelené kopce byly pokryté lesy hemžícími se zvěří a obydlenými rodinami nebojácných lesáků. Byl to přístav klidu v jinak nebezpečném, obludami sužovaném Velkém lese.

Mapa Holých kopců

Říká se, že síly temnoty nesnášely takovou oázu klidu a že jedné chladné zimní noci temný měsíc Morrslieb shlédl dolů a spatřil tento ostrov čistoty mezi mořem temného lesa. Lidé říkají, že z čiré zášti Morrslieb plivl na mírumilovnou zemi dole a sálající slina prolétla jasnou noční oblohou, aby vybuchla nad Zelenými kopci pokrývajíc je podivným žhnoucím prachem. Cokoliv té noci z oblohy spadlo, svým nárazem pokrylo celý hřeben vlnou zkázy postihnuvší vše živé.

Jak šly dny, zvedla se nad kopci nezdravě zelená mlha. Proti oparu se rýsovaly suché pozůstatky kdysi mohutných stromů. Na mýtinách ani ve vsích na kopcích nebylo nic slyšet, všude vládlo strašlivé ticho. Horší mělo přijít, neboť o den později se mlha zvedla, aby odhalila nejděsivější pohled. Každý živý tvor nezabitý záští Morrsliebu byl pokřiven k nepoznání. Lidé a zvířata byli postiženi strašlivými mutacemi a hrozivě vyli ve své trýzni pobíhajíce po kraji.

Až tehdy, když kurfiřt Talabeclandu vyhlásil tažení proti zmutovaným obludám z kopců, se hrozba z oblasti zmenšila. Ve stovce dní žalostného pobíjení armáda Talabeclandu a rytíři Zářícího slunce zabili původní venkovany a vyčistili kraj. Ale škoda byla vytvořena. Zelené kopce již nebyly a staly se navěky známými jako Holé kopce. Jediná věc, která na nich doteď zůstala, jsou černé a suché stromy.

Do dnešních dní sestupují z kopců odporné zmutované obludy kořistit na neopatrných a domobrana osad hledících na pusté kopce musí být stále bdělá před netvory přicházejícími v noci.

 

Obří rána

Pozoruhodnost známá jaké Obří rána, je velký plochý kopec. Zkoumání odhalilo, že kopec byl kdysi vysoký a hrdý, ale nějak ztratil vršek, jeho zbytky leží roztroušené kolem. Legenda praví, že byl vrcholek kopce odlomen jediným úderem obrovy palice během nějaké dávné bitvy a že se titánští protivníci mohou kdykoliv vrátit, aby dokončili svůj souboj a srovnali celé pohoří se zemí.


Trosky Tor Thana

Množství map lesa se zmiňuje o místě zničeného elfího města na západním výběžku Holých kopců. Avšak velmi málo lidí navštívilo toto místo. Oblast je velmi nebezpečná a zdá se, že město nebylo nikdy nalezeno na stejném místě. Legendy praví, že v jistých obdobích roku, když je slunce na správném místě, může být město Tor Thana vidět, jako když ještě bylo v pořádku, když v trokách ještě přetrvával život, a že čarodějná moc elfího lidu může jednoho dne vyléčit Holé kopce.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.