Koruna Nemesis: Hordy Chaosu

Následovníci ničivých sil jsou rozhodnuti, že pokud nezískají Korunu Nemesis oni, nezíská jí nikdo.

Daleko na sever od Starého světa čarodějové a šamani rozhazují své děsivé runy, věští ze světel na severní obloze a studují vnitřnosti obětovaných lidí. Hledají zprávu o artefaktu moci, který se objevil na jihu, neboť se obávají, že by lidé Říše nebo trpaslíci mohli získat dost moci, aby se rovnali samotným bohům.

Čaroděj ChaosuPod závazným příměřím se shromáždila temná rada padlých vyslanců s cílem naplánovat, co má být vykonáno, aby pátrající armády nezískaly Korunu. Černokněžníci Chaosu šeptali rady svým pánům a tlupy severu se pohly podle nového plánu. Mořští nájezdníci již vyrazili dotírat na pobřežní města Starého světa a nejodvážnější vojevůdci vedli své nájezdnické lodě po velkých řekách s úmyslem napadnout města ve vnitrozemí. Jak se tyto útoky navyšovaly, byla odkloněna pozornost armád prohledávajících Velký les. Byli vyděleni válečníci, aby hlídali před útoky z neznámé strany, a tak se plán černokněžníků Chaosu rozvíjel.

Aspirující šampioni Chaosu se připravili vést své tlupy dál po stezce války. S artefaktem tak mocným jako je Koruna Nemesis ve své moci by mohli být schopni shromáždit další velkou armádu Chaosu a naplnit šeptaná proroctví o konci věků, uvrhnout svět smrtelníků do trosek a temnoty.

A celou dobu budou nabízeny krev, lebky a duše ničivým silám, pro něž není většího vyjádření věrnosti a víry.

Cíl - Služebníci ničivých sil nechtějí nic než krev, lebky a duše. Jak armády lidí, trpaslíků a zelenokožců směřují k Velkému lesu, mořští páni vedou své tlupy po Velké řece, aby napadli města hluboko ve vnitrozemí. Sem hordy Chaosu přinášejí mrzačení a pobíjení všem, kteří stojí proti nim. S každým vítězstvím hord Chaosu se ničivé síly stávají silnějšími, zatímco síly ostatních slábnou.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.