Koruna Nemesis: Králové hrobek

Zvěst o válce doputovala dokonce i do zemí mrtvých a Settra, vládce Khemri, vidí v tomto šílenství příležitost.

Settrových zvědů, živých i mrtvých, je nespočet. Jejich hlášení nyní mluví o příležitosti, neboť ve Starém světě vypukla anarchie. Jako by šílenství posedlo nejmocnější smrtelné vládce, kteří si nyní jdou vzájemně po krku.

Settrovi agenti nedokázali zjistit, proč se to stalo, ale král hrobek se nestará o pohnutky živých, pokud nemohou být obráceny k jeho prospěchu.

Lord králů hrobekBěhem staletí dobrodruzi ze vzdálených zemí udkradli mnoho ze Settrova panství. Mocné artefakty, tisíce let staré, slábnou v trezorech čarodějů nebo jako zvláštnosti v domech šlechticů Říše i Bretonnie. Dokonce byly odneseni dřímající sluhové a dvořané, jejichž nemrtvá těla byla získána zavřena v jejich zlatých sarkofázích. Tyto zločiny dlouho znepokojovaly Settrovu mysl. Nyní se blíží čas odplaty.

Na Settrův příkaz umrlí kněží probudili mohutnou armádu. Králové a princové hrobek povstali ze svých hrobů a jejich legie kostlivých válečníků a hrobové gardy se znovu naplnily přízračným životem. Kostliví obři a ushabti se probrali ze své dřímoty a obřady války započaly. Tak se stalo, že černá flotila Khemri vyplula z přístavů.

Bretonské město Brionne bylo první místem pocítivším Settrův hněv, když se jeho obránci stali oběťmi strašných schopností krále hrobek. Pobřežní města L'Anguille, Bestarne a Guildarie rychle postihl podobný osud. Ve všech případech byly ztráty na životech i škoda milosrdně malé, neboť útočníci byli ve svých cílech soustředění. Nesnažili se vyplenit města nebo pobít obyvatele a vraceli se na své lodě, jakmile získali svou kořist. O týden později se oblast útoků rozšířila a začaly nájezdy na Říši. Samotný Settra se vylodil východně od Marienburgu a zahájil dlouhý pochod na Altdorf, domov magických fakult a mnoha stovek ukradených předmětů.

Cíl - Settrovi špehové mu řekli o válce pohlcující Starý svět a on poté přikázal svým nemrtvým flotilám vyplout. Králové hrobek mohou získat předměty ukradené kouzelníky Říše a ostatními národy, zatímco se slabé síly živých budou navzájem rvát ve vzájemných třenicích. S každým vítězstvím králů hrobek je nalezen další dlouho postrádaný artefakt Khemri.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.