Koruna Nemesis: Lesní elfové

Když začalo hledání Koruny Nemesis, dosáhly lesní říši Athel Loren zlé zprávy.

Boj ve Velkém lese již propukl, když měla Neith Věštkyně řeč k rodovému shromáždění. Mluvila o vizích, které ji strašily ve snech, o bídných dětech Morghura, bestiácích, šířících své zlo po lesích.

V srdci toho všeho číhal temný duch, považovaný Naieth za samotného Morghura, nesmrtelného ducha chaosu, z nějž se šířila zkaženost.

Elfský šlechticSkarloc, legendární lučištník, jehož šípy kdysi zabily Morghurovu smrtelnou schránku, podpořil Naiethina prohlášení. Nedávno byl sám v Říši lidí. Tam Skarloc viděl celá stáda bestiáků na pochodu, vyhnána ze svých špinavých táborů příchodem velkých armád. Tisíce odporných tvorů při tom byly pobity, ale mnoho tisíc dalších vstoupilo do nevypleněných oblastí Velkého lesa a šířilo ve svých stopách zkaženost.

Zděšena odhalenými událostmi byla rada Asrai jednomyslnou. Zazněl roh probuzení a Athel Loren odpověděl. Válečnické rody se shromáždily na Královské mýtině. Lučištníci, jezdci i věčná stráž odpověděli na zavolání. Strážci cest se vrátili z osamělých pochůzek zapojit se do blížící se války. V hloubi lesa tkalci kouzel pěli mocným stromovým duchům, budíce je z dřímoty, zatímco další povolávali své dryádí služebné. Brzy stála ve zbrani mocná armáda. 

Ač jsou bestiáci příliš početní, než aby byli vyhubeni, Morghurovy děti musí být zadrženy a zahnány zpět do svých plesnivých hvozdů. Stejně tak Asrai z Velkého lesa vyženou příchozí armády lidí, zelenokožců a trpaslíků a nechají je zodpovídat se za zlo, které jejich neopatrné počínání vypustilo na svět.

Velký les bude očištěn od poskvrny chaosu.

Cíl - Lesní elfové bojují za ochranu svých pravých panství a zahání služebníky Morghura zpět do jejich zatuchlých doupat. Stejně tak Asrai z Velkého lesa vypudí procházející armády Říše, zelenokožců a trpaslíků a budou je volat k zodpovědnosti za jejich omyly, které vypustily do světa. S každým vítězstvím lesních elfů je vypuzeno více vetřelců a síla Athel Lorenu se zvyšuje.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.