Koruna Nemesis: Ogří království

Jak do Velkého lesa přichází válka i ogři z Truchlivých hor cítí ve větru krev.

Ogři se ani trochu nestarají o Korunu Nemesis, o to kdo ji získá nebo o moc, kterou může propůjčit. Pro ně je to bezcenná cetka vytvořená těmi, kteří jsou příliš slabými, než aby ovládli nepřátele řádným způsobem, a tedy důkaz, pokud je nějaký třeba, méněcennosti menších ras.

OgrOgři jsou prostí tvorové, pro které je svět prostým místem. Snaží se jen ukáuat tvou moc buď skrz násilí nebo snědením obrovského množství jídla, čímž vzdávají poctu svému božstvu, Velkému chřtánu.

Co ogry zajímá nejvíc, je násilí. Násilí a plenění, ale ponejvíce násilí. Jak se ve Velkém lese shromažďují armády, tak se zvyšuje vyhlídka na obojí a ogři putují ve velkém množství na západ. Někteří se nechávají najímat jako žoldnéři nejštědřejšímu zájemci. Mnoho armád si je vezme jen proto, aby to neučinil nepřítel, neboť ogři jsou v boji úžasní protivníci a jejich přítomnost může znamenat rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Na oplátku za své služby ogří kmeny žádají, či spíše požadují, jen možnost první plenit a rabovat poté, co je bitva vyhrána.

Je tu také mnoho větších kmenů někteří dokonce říkají, že samotný Greasus Zlatozub byl viděn míře k lesu v čele velké karavany s jídlem. Zdá se, že ogři budou bojovat také za sebe, neboť jaký je lepší způsob, jak uctít velký chřtán, než dokázat svou sílu proti silným nepřátelům a pozřít padlé při vítězné hostině?

Cíl - Ogři usilují o to být najati jako žoldáci k tomu, kdo dá nejvíc, a vyžadují za to pouze možnost první rabovat a plundrovat po vyhrané bitvě. Každé vítězství Ogřích království vyplní ogří žaludky čerstvým masem, naplní jejich kapsy ještě větším lupem a ukáže je jako věrné služebníky Velkého chřtánu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.