Koruna Nemesis: Orkové a goblini

Novinky o Koruně Nemesis rychle dosáhly Grimgora Železokožce. Z jeho tábora ve Středních horách nařídil Grimgor svým hochům získat Korunu věře, že ho kvůli ní vyzvou k boji největší válečníci světa.

Když Grimgor poprvé slyšel o Koruně Nemesis, mnoho dní dumal ve svém táboře ve Středních horách. Jako vždy si zoufal, pokud se u orka vůbec dá mluvit o takovém pocitu, zda vůbec kdy najde soupeře hodného své pozornosti.

Vyzval a pobil každého ze svých podřízených, kdo se na něj jen divně podíval, ale stále nezískal dobrou výzvu. Mezi záchvaty tupého násilí prohledával Střední hory a vrhal se po hlavě do páchnoucích doupat odporných nestvůr, které tam žijí. Ale žádná chiméra, mantichora či harpie mu neposkytla rozptýlení, ač mrtvoly jeho obětí nakrmily hordu na mnoho dní.

GrimgorPak příběhl do tábora funící goblin z lesního kmene a pištěl svým vysokým hlasem o událostech na jihu. Grimgor nebyl v náladě snést takový povyk a nařídil utišit posla. O několik hodin později vstoupil do tábora další lesní goblin, tentokrát ne tak vysokého hlasu, a tak unikl osudu prvního. Posel hlásil vlastním, zjednodušeným způsobem, o událostech odehrávajících se ve Velkém lese. Armády lidí a trpaslíků, pravil goblin, se shromažďují v hledání největšího, nejzářivějšího a nejpánovitějšího náčelnického klobouku, nositel tohoto klobouku se pak má stát největším ze své rasy a všichni jeho nepřátelé se ho pokusí zabít kvůli jeho vlastnictví.

Něco v příběhu proniklo Grimgorovou mrzutou náladou. Pochopil, že pokud by příběh byl pravdivý, přitáhl by každého nepřítele na světě, aby s ním o předmět bojoval. Nestaral se, zda poskytoval nějaký zvláštní dar, nepotřeboval ho, staral se jen o to, že ho ostatní přijdou vyzvat k boji o něj.

Grimgor poslal zprávu všem kmenům lesa a nařídil jejich náčelníkům hledat v zemi Korunu. Jezdci na pavoucích okamžitě vyrazili ze stromů a do Velkého lesa se vydali zelenokožci až z Hor konce světa. Všichni byli dychtiví hledat Korunu Nemesis a nabídnout ji svému nejvyššímu vládci. Pokud by Grimgor Železokožec získal Korunu, pak by jeho vláda násilí nikdy neskončila.

Cíl - Grimgor slyšel, že ten kdo bude mít Korunu Nemesis, se stane největším ze své rasy. Ačkoli už sám sebe považuje za největšího orka, který kdy žil, Grimgor věří, že vlastnictví Koruny přivede každého nepřítele, aby ho kvůli ní vyzval. To mu zajistí ten nejlepší boj, co kdy byl! S každým vítězstvím orků a goblinů je Grimgor o krok blíže k nalezení Koruny Nemesis a obsazení celého světa Warhammeru.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.