Koruna Nemesis: Räuberthal

Západně od Vyjících výšin rozeklané vrcholky vysokých vřesovišť ustupují zvlněným kopcům a údolím. Ač nižší, jsou stejně ošlehané větrem a sužované všudypřítomným vytím postihujícím celý hřeben. Tato část Vyjících kopců je známa místním jako Räuberthal, neboť je sužována lupiči a bandity a je útočištěm vrahů uprchlých do zdejších skrýší z celého okolí.

Ve středu Räuberthalu na nejvyšším bodě na mnoho mil stojí hrad Middenstag. Tato prastará a impozantní budova dominuje celé oblasti strážíce silnici z Delberzu do Hergigu proti mnoha banditům skrývajícím se v kopcích. Hrad je vysoký a protáhlý, jeho nejvyšší věže jsou schopny vidět mnoho mil do všech stran. Jeho polozřícené zdi byly během staletí mnohokrát opravovány, což dalo hradu sešlý vzhled. V hradu Middenstag je posádka strážců Räuberthalu, zarputilých profesionálnách válečníků, kteří stopují a chytají lupiče v kopcích. Jakmile se dostane do zajetí strážců, jen málo lupičů se dostane znovu na svobodu. Mnozí jsou uvězněni hluboko pod hradem v jeho plesnivých žalářích nebo jsou pověšeni z nejvyšších věží jako varování všem, kdož překročují zákony velkovévodství Middenland.

Mapa Räuberthalu

Při nejméně třech příležitostech za poslední dvě staletí lupiči Räuberthalu zesílili do takových počtů, že představovali vážný problém pro stabilitu celé oblasti. Demagogové a štváči povstali z jejich podlých řad, aby vedli neukázněné, ale krvelačné bandity proti osadám jižního Middenlandu a severního Talabeclandu. V těchto krátkých, ale hrozných válkách, byla bandity vyměřena strašlivá pomsta na zákonech poslušných obyvatelích oblasti, hořká odplata za minulé tresty. Při všech příležitostech zůstal hrad Middenstag pevnou obranou, o níž se oceán lupičů roztříštil. V takových dobách je zapálen maják na vrcholku hradu, který volá middenlandskou domobranu na pomoc obráncům. Nyní domobrana pomáhá císaři, jelikož je její znalost okolí využívána při hledání Koruny.

 

Untergard

Město Untergard ovládá řeku Drelb, přítok Delbu. Je to strategicky významný přechod a o město již bylo svedeno mnoho bitev, neboť jakákoliv armáda ho ovládající má přístup do srdce Říše. V současnosti však město leží v troskách, když padlo pod divokým útokem bestiáků. Nyní v jeho zbořených zdech dlí právě mutanti a bestiáci. Ale navzdory tomu všemu zůstal most přes řeku neporušen, a tak ovládnutí Untergardu může stále přinést velkou výhodu jakékoliv armádě, která ho dokáže udržet.

Leopoldův chrám

Půl míle od města Priestlicheim stojí Leopoldův chrám. Toto Sigmarovo opatství bylo založeno s cílem ostrahy proti obludám sestupujícím z Holých kopců kořistit na lidech. V časech bojů se Leopoldův chrám stává shromaždištěm sil celé oblasti, kde váleční kněží zocelují srdce domobranců i státních vojáků svými vášnivými proslovy.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.