Koruna Nemesis: Reikské močály

Jedna z největších částí nepřerušovaného lesa v oblasti, Reikské močály, zahrnuje jižní část Middenlandu táhnoucí se k řece Reiku a velkoknížectví Reikland. Les zde roste hustý a vysoký a protínají ho jen úzké cesty, neboť jeho vnitřkem nebyla prosekána žádná větší silnice. Na východ se les ztrácí, ustupuje zamlženým Mrtvolným vřesovištím a Mrtvolným močálům, jejichž stříbrné vody jsou prý sužovány duchy dlouho mrtvých obránců Říše.

Hlavní důvod, proč Reikské močály nebyly kultivovány či osídleny na nějakém vyšším stupni, leží v oblasti bližší říšské metropoli Altdorfu. Mnoho šlechticů sloužících na císařském dvoře vlastní části těchto lesů. Z honosných zámečků aristokraté pořádají lovy ženoucí se široko daleko lesem při pronásledování velkých jelenů žijících v jejich hlubinách. Tisíce nařízení a výnosů zajišťují, že si oblast přísně udržuje své bohatství, prostí jsou omezeni jen na malé kraje jim přidělené.

Mapa Reikských močálů

Ač tato stálá pozornost bohatých udržuje oblast relativně bez nebezpečných tvorů, skutečnost, že prostým mužům a ženám Říše je zakázáno putovat skrz široké úseky Reikské marky, dala vzniknout všem druhům zvěstí a jízlivých drbů. Mnozí tvrdí, že nejen lov přivádí šlechtice na jejich lovecké zámečky, a někteří dokonce šuškají, že daleko od zvědavých očí má volnou vládu zkaženost. Někteří říkají, že velké množství šlechticů je členy různých zakázaných kultů sídlích hluboko v lesích a zvyšuje se počet důkazů to podporujících, ač při žádosti o prověření takových materiálů povídači ztichnou.

Pravda o věci je taková, že některé hluboké lesní mýtiny byly používány jako místa kultovních setkání. Málokdo však byl svědkem takových obřadů odehrávajících se kolem hořících vater pod planoucím Morrsliebem a přežil. Identity uctívačů zůstávají pečlivě střeženy, i mezi sebou navzájem, za zdobenými maskami nebo pod sametovými kápěmi, aby se snad dvůr v Altdorfu neotřásl do základů spory.

 

Bergerhoff

Také známo jako Drakwaldská pevnost, stojí toto velké opevnění blízko kopců Pěti sester. Bergenhoff je nejsilnější pevnost v oblasti, vybudovaná v dávných staletích trpaslíky. Sloužit posádkou v jejích kasárnách je považováno za velmi žádoucí postavení mezi vojáky, kteří v jejích zdech spí dobře. V jejím stínu je mnoho hostinců sloužících poutníkům na cestě mezi Altdorfem a Middenheimem, což nepochybně činí jejich službu ještě snažší.

Marbadova hrobka

Marbad byl náčelníkem kmene Endalů a stál po Sigmarově boku v průsmyku Černožár. Ač byl toho dne zabit, Marbadovy udatné činy byly oslavovány v písních a on byl s velkou slávou pohřben. Jeho hrobka byla během staletí mnohokrát znesvěcena, neboť Marbad nosil Ulfshard, magickou elfí čepel, a mnoho vykradačů hrobek ji hledalo. Ač je meč pryč, nikdo neporušil hluboké krypty, takže jaká tajemství leží s Marbadem, zůstává světu skryto.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.