Koruna Nemesis: Říše

Karl Franz se vydal na tažení získat Korunu Nemesis. Takový mocný talisman ze Sigmarovy doby může být obrácen k dobru ku prospěchu všech, jeho nevyčíslitelná moc by pak spočinula na čele altdorfského panovníka.

Když dosáhly dvůr Karla Franze zprávy o této relikvii ze Sigmarova věku, tak mocné, že samotný Thorgrim Záštinoš vytáhl získat ji, vyslal své agenty získat informace. Novinky přišly rychle.

Velký meč - elita říšské pěchotyMladý kapitán z talabeclandské domobrany prohlašoval, že přišel na pomoc trpasličí skupině ve Velkém lese. Trpaslíci byli přepadeni, přečísleni a obklíčeni gobliny a téměř zničeni, než jim Weimar, dotyčný kapitán, a jeho muži přišli na pomoc a zahnali zelenokožce do Drakwaldu. Od přeživších trpaslíků se kapitán dozvěděl jen velmi málo, neboť se vyhnuli další pomoci a odmítli vysvětlit své záměry. Jen jediný kousek informací měl nějakou cenu, dvě slova vyslovená šíleným členem trpasličí tlupy - Koruna Nemesis.

Nejvyšší teogenista a největší historici Říše začali skládat dohromady pravdu, legendu týkající se relikvie neuvěřitelné moci ze Sigmarovy doby. Císař nabídl svou pomoc v hledání Koruny trpasličím vyslancům velekrále, kteří příkře odmítli přiznat její existenci. Když byl na ně učiněn nátlak, prostě opustili Altdorf uprostřed noci. Jiní trpaslíci, těch mnoho řemeslníků, kteří se usadili ve velkoměstě, reagovali na dotazy po Koruně od přátelského žertování po nepřátelské ticho.

Namyšlené ticho trpaslíků Karla Franze trápilo. Buď měl tento artefakt nesmírnou moc nebo byl tak nebezpečný, že musel být zničen. Nařídil říšskému maršálovi shromáždit armády. Pokud to bude bezpečné, tak mocný nástroj může být použit pro dobro Říše, mistři čarodějové z magických fakult odhalí jeho tajemství pro dobro všeho lidstva.

Během týdnů byla na pláních u Altdorfu shromážděna obrovská armáda. S Kurtem Helborgem v čele se armáda vydala po Talabheimské silnici k Velkému lesu. Lovci a harcovníci byli v čele jako průzkumníci terénu, zatímco se po silnici trmácely stovky oddílů. Nad nimi se vznášel samotný Karl Franz na Smrtispárovi, svém gryfovi. Pokud se Koruna Nemesis ztratila skutečně ve Velkém lese, pak ji Říše získá.

Cíl - Koruna Nemesis je artefakt z dob Sigmara, vytvořený stejným runotepcem, jaký ukoval Ghal Maraz. Císař Karl Franz může použít tento předmět k dobru všech a je přesvědčen, že ovládne jeho špatné účinky. Každé říšské vítězství přivádí Karla Franze o krok blíže k získání Koruny Nemesis.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.