Koruna Nemesis: Talabecské pohraničí

Severovýchodně od Holých kopců leží Talabecské pohraničí. Ač temná a neblahá, je tato oblast křižována Talabheimskou silnicí a Starou lesní cestou, obě přivádějící poutníky do velkého města, které dalo oblasti jméno.

Lidé oblasti jsou počítáni mezi nejmazanější z lesního lidu. Jsou to stopaři a lovci, nemající sobě rovna, s vazbou k zemi daleko bližší než jacíkoli jiní lidé Říše. Oblast je střediskem uctívání přírodního boha Taala, jehož služebníci mu hluboko v lesních hájcích nabízejí modlitby.

Mapa Talabecského pohraničí

Ač je les pár mil kolem cest vysekán a na tomto travnatém okraji je několik větších měst a mnoho vesnic, les na západě oblasti byl vždy obáván kvůli doupatům mutantů v něm skrytých. Když byly Zelené kopce zničeny záští Morrsliebu, mnoho pokřivených tvorů putovalo do oblasti v čele tažení proti nim. Potomci těchto obludných nestvůrností tu stále dlí a čas od času se vynořují z hlubokých lesů, aby vnesli do kraje zmatek.

Lesy Talabecského pohraničí jsou také domovem množství tlup bestiáků, které se uchytily v lesích během poslední Velké války proti Chaosu. Zde čekají na dobu, kdy další vpád Chaosu přivede jejich druh ze severu a umožní jim povstat ve velké hordě a kořistit na mase lidí.

Časem vzrostla odvaha bestiáků Talabecského pohraničí při jejich útocích proti Talabheimské silnici a Staré lesní cestě. Byly napadeny opevněné celnice, celé obchodnické karavany a zástupy poutníků, roztrhaná těla visela ze stromů jako příšerná předzvěst příchodu doby běd a několik vesnic bylo vypáleno do základů a jejich obyvatelé pozřeni. Putování po cestě se stalo drahým, jelikož nikdo nevyrazil bez značné stráže těžce ozbrojených mužů. Navzdory nejlepšímu úsilí strážců cest armády bestiáci představují problém a způsobují politický neklid v Talabeclandu, jak se kupecká třída dožaduje nějakého zakročení.

 

Vragtharův monolit

Lesy Talabecského pohraničí jsou domovem všech druhů prastarých mohyl a kamenných kruhů, většinou zarostlých, zhroucených a navždy skrytých. Několik jich je však známo strážcům cest, kteří odhánějí nebo zatýkají každého, kdo by se k nim přiblížil. Vragtharům monolit je pravděpodobně největším z nich. Velký jako věž se tyčí nad stromy a je viditelný na mnoho mil kolem.

Strom viselců

Lesy Talabecského pohraničí jsou obyčejně drženy stranou od Staré lesní cesty kvůli skupinám zločinců, ale nedostatek prostředů a hrozba útoků znamená, že se les znovu přibližuje. Blízko křižovatky Staré lesní cesty a Talabheimské silnice je poutník přivítán strašlivým pohledem. Zde bestiáci ozdobili největší strom v oblasti zbytky svých zajatců. Dosud se nikdo neodvážil přiblížit a porazit ho, takže jeho zlo roste s každou novou trofejí přidanou na jeho pokroucené větve.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.