Koruna Nemesis: Velký soutok

Velký soutok je jméno používané pro oblast, kde se střetávají řeky Talabec a Delb a nakonec se vlévají do Reiku. Talabec vzniká v rychlých proudech v severních částech Hor konce světa mezi trpasličí pevnosti Karak Kadrin a troskami Karak Ungoru. Řeka se cestou do Talabheimu neustále rozšiřuje, až se nakonec stane příliš širokou pro přemostění.

V Talabheimu je hlavní přívoz poskytující poslední vhodný přechod, než se řeka, naplněna temnou půdou z plání, v Altdorfu vlije do Reiku. Mnoho přítoků a potoků vtéká do Talabecu z kopců oblasti Velkého soutoku, které pak rozšíří řeku do mohutných rozměrů, a lesy kolem jsou na jaře často zaplavovány.

Mapa oblasti Velkého soutoku

Po Talabecu cestuje obrovské množství říčního obchodu a dále roste, jak prochází kolem zalidněných vesnic a měst podél jeho toku. Výsledkem je, že do těchto osad proudí mnoho bohatství a obchodnické třídy v nich jsou bohaté, vlivné a podílející se na politické a ekonomické moci, kterou je velkovévodství schopno uplatnit na své sousedy a ve které soupeří dokonce i s mocí Reiklandu.

Celá oblast je velmi úrodná s množstvím obdělávané půdy pod soutokem Delbu a Talabecu, zejména tam kde Talabec překračuje Reikskou marku. Mnoho malých hospodářství obdělává půdu a lidé stále zatlačují temné okraje lesa při čištění nových oblastí.

Ale v oblasti jsou i určité části země, kam se zemědělci a obchodníci bojí cestovat. Krom bestiáků zamořujících temnější části celého Velkého lesa jsou lesy východu předmětem mnoha lidových příběhů. Někteří prohlašují, že je les podivný, začarovaný, a čím hlouběji jeden putuje, tím se cesta stává zvlněnější, dokud není poutník beznadějně ztracen. Tyto zelené hlubiny jsou prý sužovány tvory podobnými elfům, možná nějakými ztracenými příbuznými nebezpečného lidu Athel Lorenu na jihozápadě.

Ať je to pravda či nikoli, nikdo z těch několika pomatenců, kteří se vydali hledat krásné elfí dívky, se nevrátil a jejich kosti místo toho přiživily hlinitou půdu úrodných východních mýtin.

 

Mýtina wythelů

Hluboko v lesích jižně od řeky Talabecu místní legendy umísťují strašidelné hlasy. Ale dbát volání lesa je velmi nebezpečné pro každého krom toho nejryzejšího srdce. Ti uznáni za hodné mohou nakonec dojít na ztracenou lesní mýtinu. Ti považováni za nehodné se beznadějně ztratí nebo hůře, jsou přemístěni na nějaké vzdálené místo a čas, odkud se nikdy nevrátí.

Severní Zelené srdce

V nejjižnější části Velkého soutoku je nejtemnější hvozd celého Velkého lesa. Známo také jako "Taalova změť", je toto místo předmětem mnoha legend, neboť nikdo, kdo se pokusil proniknout do jeho hlubin, se nikdy nevrátil. Mnozí považují oblast za svatyni Taala, ale někteří praví, že jsou tu mocní stoupenci jiných bohů, než Taala. Ať je to jakkoliv, oblast je plná prvotních sil, ne zušlechtěných magických větrů Ghuru a Ghyranu, ale primitivnějších sil proudících ze samotné země a lesa.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.