Koruna Nemesis: Vyjící výšiny

Vyjící kopce tvoří hřeben rozeklaných vrcholků táhnoucích se od Middenheimu na nejzápadnějším kraji téměř až k Talabheimu na východě. Nejvyšší kopce jsou holé a skalnaté, jejich plošiny jsou nekonečnou řadou bažinatých plání pokrytých vřesem a drsnou travou, což jim propůjčuje stísněnou podobu, zatímco nižší hřebeny a hluboká údolí jsou zalesněny hustým a vlhkým lesem.

Po celé délce kopců se vítr nikdy neunaví. Tyto kopce získaly jméno od strašlivého ostrého vytí, které tyto vichry unášejí. Jeho hrozný zvuk je nejhlasitější nad pustými vrcholky a v mělkých údolích nabývá nízkého, sténavého tónu. Někteří říkají, že to není pouhé hvízdání vzduchu, co dává hlas tomuto stálému skučení, neboť je tak pronikavým a naříkavým jako křik zatracených, a někdy mohou být mezi nekonečným úpěním zachyceny pronikavé výkřiky, žádosti a nečisté výhrůžky.

Mapa Vyjících výšin

Východní část Vyjících kopců je známá jako Vyjící výšiny, neboť zahrnuje nejvyšší vrcholky pohoří. Oblast je poseta roztroušenými osadami pastýřů, z nichž žádná není větší než pár budov vyrobených z hrubě tesaného černého pískovce. Obyvatelé těchto vesnic jsou ostatními považováni za podivíny a zamlklé, jejich mysl je ošlehána neustálým větrem, jejich nářečí je tvrdé a hrubé a jsou to nejpověrčivější lidé v celém hrabství Middenland.

Ovšem není bezdůvodným, že místní varují před putováním skrz své kraje, neboť opuštěné kopce jsou posety prastarými mohylami, kamennými kruhy a vztyčenými monolity. Jsou to připomínky doby dávno před vzestupem Říše, kdy lidé žili blíže zemi, ale krčili se ve strachu z neviditelných sil světa. Obchodníci procházející Vyjícími výšinami obchodovat s místními kvůli vlně znají mnoho tajemných povídaček o hlasech ve větru, stojících kamenech zaplavených pulsujícími světly a znetvořených siluetách viděných koutkem oka, jak přecházející po obzoru. Vyjící výšiny jsou odpudivou oblastí, panstvím starších sil a lidé by si měli dvakrát rozmyslet, než se tam vydají.

 

Mandredsfeld

V roce 1124 byla Říše zpustošena strašným morem a země byla napadena přívaly oblud Chaosu. Na hraběte Mandreda z Middenlandu padl úkol odrazit vpád. Místo bitvy je označeno stínem ve vzduchu a kostmi nepřirozeně neporušenými po vší té době, stále vyčnívajícími ze země. Pole je poseto hromadami masových hrobů dlouho mrtvých říšských vojáků, neboť navzdory jejich vítězství byl jejich tábor zničen morem krátce po bitvě a říká se, že mrtví zde nespočívají lehce.

Khrazi Drudd

Doly Khrazi Drudd byly vyhloubeny před dlouhou dobou trpaslíky hledajícími železo a další rudy. Později přišel na toto dávno opuštěné místo Alaric a zvolil je jako dokonalé místo ke skrytí Koruny Nemesis. Jak míjela staletí, doly se zhroutily a ve chvíli, kdy byly Vyjící kopce zasaženy velkým zemětřesením, byly doly opět objeveny a odhalily úkryt Koruny.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.