Koruna Nemesis: Vznešení elfové

Vznešení elfové dlouho stojí bdělí proti padlým silám chaosu a bojují se svým úhlavním nepřítelem při každé příležitosti.

Daleko od Starého světa na ostrovním kontinentě Ulthuanu se vznešení elfové dozvěděli o existenci Koruny Nemesis. Vyslanci Finubara Mořeplavce na dvorech Říše poslali zprávu fénickému králi. Obvykle se vznešení elfové drží stranou od malicherných záležitostí nižších ras, ale předmět tak strašlivý jako je Koruna Nemesis nesmí být nalezen.

TeclisVědom si masakru, který by nastal, pokud by byla Koruna získána, a vědom si také frakcí snažících se ji získat, vyslal Finubar do bitvy několik největších bojovníků Ulthuanu, každého s armádou v boji zocelených elfích válečníků.

Teclis, jeden z nejzcestovanějších elfů se znovu vrátil do Starého světa. Jeho rozkazy byly prosté, hlídat v Moři spárů a nelítosně potlačovat norské nájezdníky a vetřelce z temných elfů. Korhil, kapitán bílých lvů, dostal za úkol zničit tlupy orků a goblinů mimo hranice Velkého lesa. Caradryan byl pověřen zastavit jakoukoliv hrozbu nemrtvých, kteří se pokusí získat přístup do Velkého lesa.

Věštci a mystici Ulthuanu nedokázali předvídat výsledek tohoto střetnutí, ale všichni se shodli, že pokud by si ork nasadil Korunu, nastaly by pro síly světla zlé doby. Frakce na ulthuanském dvoře začaly politikařit a naléhaly, aby Ulthuan více podporoval buď trpaslíky nebo Říši. Někteří navrhovali, že by vznešení elfové měli pomoci získat Korunu Karlu Franzovi, což by neslo ovoce v dlouhodobém horizontu, jelikož by to posílilo vazby s Říší. Jiní prohlašovali, že z těchto dvou ras mají jen trpaslíci dost moudrosti, aby bezpečně Korunu ovládli a pomoct jim ji získat může být cestou k přesvědčení trpaslíků, aby vrátili fénickou korunu. V jedné věci se vznešení elfové shodli: budou se snažit rozhodnout, kdo získá Korunu Nemesis.

Cíl - Vznešení elfové vědí, že pokud Grimgor získá Korunu, nastane pro síly světla hrůzný čas. Možná pomoc vznešených elfů může přesvědčit mocnou Říši, aby se v budoucnu stala jejich spojencem, nebo trpaslíky, aby jim vrátili dlouho ztracenou fénickou korunu. Za tímto účelem hlídky vznešených elfů prohledávají moře a zastavují síly temnoty než dosáhnou Starého světa. Každé vítězství vznešených elfů zajišťuje, že to bude dobro, ne zlo, kdo získá Korunu Nemesis.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.