Koruna Nemesis: Znovu probuzené zlo

Koruna ležela skryta po mnoho dlouhých staletí a komnata zůstala nedotčena, když se důl nakonec sám zhroutil. Pak mohutné zemětřesení otřáslo Vyjícími kopci a přineslo příběhy o nové loži gromrilu a bohatství v oblasti starého dolu. Byla vyslána skupina trpasličích havířů, aby to prozkoumala. Nalezli daleko více, než pro co byli posláni. Prohledávajíce odkryté doly, přišli k porušené komnatě. Co se stalo dále není jasné, neboť na denní světlo se vrátil jen jediný trpaslík, zkrvavený a nepříčetný.

O krátkou dobu později tlupa nočních goblinů vždy hledající nové praskliny a pukliny k obsazení, dorazila do dolu, nalezla šíleného trpaslíka a jeho mrtvé druhy. Osamělý havíř byl chycen zelenokožci, kteří rozeznali v jeho křiku, že někde v jejich novém doupěti je předmět obrovské moci. Goblini mučili šíleného trpaslíka, aby z něj dostali víc. Možná by umístění Koruny zůstalo utajeno, ale ztracené havíře přišla hledat trpasličí záchranná armáda vedená thanem Gromboldem ze slavného klanu Krud. Během následného chaosu na Korunu náhodou narazil zákeřný noční goblin, pobil své druhy a prchl s ní do lesa.

Nyní se shromažďují armády, aby získali Korunu, neboť divoké zvěsti o její moci se šíří daleko široko. Trpaslíci ji chtějí navrátit do svých pevností, kde by bylo Alaricovo šílenství skryto navždy. Grimgor si myslí, že pokud ji získá, nejsilnější válečníci země s ním přijdou bojovat. Císař vidí v Koruně neocenitelný artefakt Sigmarovy doby a věří, že její moc může být použita pro dobro lidstva.

Kdokoliv uspěje, dokáže to jen prolitím nesmírného množství krve, což je každý připraven zaplatit na oplátku za vlastnictví Koruny Nemesis.

< Předchozí: Alaric Šílený

Dokončení: Velký les >

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.