Válka vousu

Válka vousu, či je zvána mezi trpaslíky, Válka pomsty, byl konflikt, který se odehrál více než 2000 let před narozením Sigmara mezi trpasličí říší a vznešenými elfy Ulthuanu a jeho kolonií ve Starém světě. Tato válka zničila obě bojující strany, z nichž zbyl jen stín moci, kterou měly v časech před tímto strašlivým konfliktem.

Vše začalo, když byly za vlády krále vznešených elfů Caledora II. znovu otevřeny, za elfí občanské války uzavřené, obchodní cesty s trpaslíky a elfí kolonie ve Starém světě začaly znovu vzkvétat. Lidstvo žijící okolo nich v té době nebylo ničím víc, než divochy. Pro obě strany prospěšný obchodní ruch ale neměl trvat dlouho. Zhrzený Čarodějný král temných elfů, Malekith, toužil po pomstě nenáviděným vznešeným elfům a věděl, do jakého místa udeřit.

Malekith přikázal skupině svých temných elfů, aby se převlékli za vznešené elfy, přepadli karavanu trpasličích obchodníků a ukořistili její náklad. Trpasličí král Gotrek, neschopen prohlédnout tento mazaný podvod, zažádal Ulthuan o odškodné za zboží a ztracené životy. Král Ulthuanu, Caledor II., který postrádal rozum a moudrost svého otce Caledora I., odmítl a urazil trpaslíky, když pronesl, že se jedná jen o pouhé žebrání. Poté co trpasličí vyslanec požádal o dvojnásobnou náhradu i za tuto novou křivdu, poslal ho Caledor II. zpět domů s oholenou bradkou.

Trpasličí vyslanec, zostuzen oholením vousu, se stal zabíječem trolů. Rozezlený král Gotrek přísahal, že si sám oholí svůj vous, pokud se mu nepodaří získat odškodnění za tuto urážku jeho majestátu. Osobně se postavil do čela trpasličí armády, která oblehla Tor Alessi (nynější město L'Anguille v Bretonnii), elfí kolonii ve Starém světě. Caledor, rozzuřen tímto útokem, vyslal z Ulthuanu mocnou armádu, aby Tor Alessi osvobodila, nechávaje Ulthuan nebezpečně nechráněný. Boje se nakonec ustálily na nerozhodném bodě. Jelikož byly jak pevnosti trpaslíků, tak Ulthuan vznešených elfů útokem nedosažitelné, pálili trpaslíci panenské lesy Starého světa, jen aby vznešené elfy rozčílili.

Válka vousu

Brok Kamenopěst, vůdce trpasličí armády z Karak Azgulu se stoletími zkušenosti s trpasličí sítí tunelů, si získal velkou slávu poté, co sjednotil roztříštěné síly Karak Azgulu a využitím své skvělé znalosti sítí tunelů obrátil na útěk celou armádu vznešených elfů. Za tento čin byl trpaslíky pojmenován Ungdrin Ankor Rik čili Pán tunelů a vznešenými elfy Arhain-tosaith neboli Stínový ze země. Nicméně Brok se měl brzy setkat se svou nemesis, lordem Salendorem z Tor Achare, kterým mu byl rovnocennou výzvou.

Po dalších sto let spolu tento trpaslík a vznešený elf válčili. Střetli se v bitvách, jako byla ta u Slepé řeky. Krvavým závěrem jejich soukromé války však měla být bitva o Athel Maraya. Po boji o každý kousek proklínaného města Athel Maraya nakonec trpaslíci ve městě založili oheň. A zatímco jak vznešení elfové, tak trpaslíci utíkali z hořícího města, Brok a Salendor - neochotni ustoupit nebo poslechnout varování svých druhů - bojovali v tomto pekle na smrt. Mezi elfy panuje pověst, že se i o tisíciletí později stále prohánějí městem, sevřeni v nikdy nekončícím souboji na život a na smrt.

Král Caledor II., přes zabití prince Snorriho Půlruky, syna krále Gotreka, nakonec začal být frustrován nekončící válkou. Odvolal své generály a nakonec napadl trpasličí armádu během v pořadí už čtrnáctého obléhání Tor Alessi, jen aby byl zabit králem Gotrekem, který uzmul jeho fénickou korunu a vrátil se do Karaz-a-Karaku.

Ovšem krátce předtím, než vznešení elfové zahájili sebevražedné obléhání samotného Karaz-a-Karaku, nejmocnější trpasličí pevnosti, napadli temní elfové Ulthuan a donutili vznešené elfy odvolat své síly ze Starého světa a bojovat proti svým temným bratrancům. Tím okamžikem vlastně Válka vousu skončila.

Kvůli útokům temných elfů a vyčerpání vojenských sil vznešených elfů ve Válce vousu totiž Ulthuan neměl jinou možnost než stáhnout všechny zbývající vznešeného elfy z Ulthuanu. To se týkalo vojáků i civilistů. Vypleněné kolonie byly opuštěny a ti, co chtěli zůstat, byli varováni, že pokud Starý svět neopustí, už nemohou být Ulthuanem chráněni. A ačkoli se mnozí rozhodli své domovy opustit, někteří z těch, kteří cítili jen málo oddanosti Ulthuanu, zůstali a přestěhovali se do lesů Loren, kde se z nich stali lesní elfové.

I druhá strana konfliktu byla těžce oslabena. Ačkoli trpaslíci zvítězili, byli ve Starém světě zanecháni v povážlivě oslabeném postavení a nebyli schopni úspěšně se vypořádat s vpády zelenokožců a skavenů. Z obou bojujících ras se staly pouhé stíny jejich původní slávy a síly před touto tragickou válkou, která mezi nimi zanechala dodnes panující hořkost a napětí.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.