Arcižhář Snagrod

Ork Snagrod je nechvalně proslulý tyranský Arcižhář, vůdce orkského Impéria Charadon a jeden z nejmocnějších orků v celé galaxii.

SnagrodV roce 989.M41 Snagrod sjednotil válčící kmeny orků na hranicích sektoru Loki a zahájil své tažení Waaagh!. Cílem tohoto tažení byla izolovaná zemědělská planeta Badlanding. Přestože je Snagrod ork, k velkému překvapení imperiálních jednotek se ukázal býti také inteligentním a důvtipným vojevůdcem. Jako příklad jeho mistrovských tahů můžeme například uvést zabíjení astropathů, bez jejich telepatických komunikačních schopností zůstaly imperiální síly zcela odříznuty od vesmíru za hranicemi vlastního hvězdného systému. Byla to právě tato strategie, která Snagrodovu Waaagh! umožnila zůstat neodhalené až do útoku na Badlanding, při kterém imperiální komisař Alhaus Baldur dokázal v posledních chvílích svého marného vzdoru vyslat zoufalou prosbu na domovskou planetu Karmínových Pěstí, Rynnův svět.

Poté, co získal svět plně do své moci, spustil Snagrod nepřetržité rádiové vysílání, ve kterém kromě neustálého chvástání za svůj další cíl domýšlivě označil samotný Rynnův svět, který ležel jen několik týdnů cesty warpem od Badlandingu. Pán kapituly Karmínových Pěstí Pedro Kantor vyslal na Badlanding třetí kompanii Karmínových Pěstí pod velením kapitána Ashora Drakkena s úkolem zadržet Waaagh! a zjistit jeho sílu. Jejich úsilí však bylo zmařeno nezdařeným atentátem unáhleného mariňáckého ostřelovače na jednoho ze Snagrodových vojevůdců. Orkové byli tímto varování o přítomnosti třetí kompanie kapituly a v následující bitvě Karmínovým Pěstem uštědřili drtivou porážku. Kapitán Ashor padl a z 84 vesmírných mariňáků se na Rynnův Svět vrátilo pouze 28. Když pak Snagrodovo Waaagh! vtrhlo na Rynnův svět, bylo to největší orkské válečné tažení od dob válek o Armageddon.

Bitva o Rynnův svět

Na samém počátku invaze získali orkové nečekanou výhodu, když vadná plasmová střela vypálená do vesmíru zasáhla omylem klášterní pevnost Karmínových Pěstí. Jak tažení pokračovalo, provincie za provincií padaly do spárů orků, kteří mrzačili obyvatelstvo a prznili krásu planety. Rynnův svět stál na pokraji zkázy. Poslední baštou mariňáckého odporu byl vesmírný přístav Nový Rynn. Tam Snagrod vyzval na souboj pána kapituly, Pedra Kantora. Pedro v souboji zničil Snagrodův generátor štítu a uštědřil Snagrodovi tvrdou lekci. Avšak Snagrod se před smrtí v čestném souboji zachránil zbabělým úprkem.

Orkská invaze si vyžádala mnoho obětí a imperiálních zdrojů. Všechna města na planetě, s výjimkou Nového Rynnu, byla zničena. Karmínovým Pěstem trvalo roky, než planetu zcela získaly zpět do vlastních rukou a mnohé světy sektoru Loki, které padly během Snagrodova Waaagh!, včetně Badlandingu, již zůstaly v Snagrodových rukou, odloučeny od Impéria a svého Císaře.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.