Popis rasy orků

Orkové jsou divošská a brutální rasa, která miluje války. Jsou dominantním článkem orkoidní rasy, do které patří orkové, gretchini a snotlingové. Orkové jsou ve vedení, protože jsou ti největší, nejdrsnější, nejzákeřnější a nejvíc válkychtiví ze svého druhu.

Orčí mysl je zcela oddána honbě za mocí a válčením. Orkové jsou stateční a drsní a jejich těla mají přirozenou odolnost, která jim umožňuje přežít těžká zranění a nejprimitivnější chirurgické zákroky.

 

Gretchini

Gretchini jsou hodně podobní orkům, ačkoliv nejsou tak brutální, silní nebo drsní jako jejich větší bratranci. Menší Gretchinové jsou více mazaní a prohnaní.

 

Snotlingové

Hlavní rolí snotlingů je pěstování hub. Starají se také o squigy. Snotlingové jsou chováni a vychováváni zvláštní třídou orků zvanou runtherdi.

 

Nobové a váleční páni

Nobové jsou orčí šlechta. Jsou to bohatí, bojem zocelení veteráni, kteří se dostali tam, kde jsou, díky tomu, že byli větší, drsnější a zákeřnější než ostatní. Nobové často fungují v roli velitelů nebo jsou organizovani ve své vlastní vybrané bandě. Preferují společnost ostatních orků stejného postavení. Jednotky nobů jsou většinou velmi dobře vyzbrojené a vybavené.

Nejmocnějším a nejvěhlasnějším nobům je udělen titul válečný boss nebo válečný pán. Nejlepší trofejí, kterou může válečný pán získat, je helma vesmírného mariňáka. Orkové posuzují válečného pána podle toho kolik a jak dobré protivníky porazil v boji.

Pokud se někdo uchází o titul válečného pána, musí bojovat se současným válečným pánem v gladiátorském zápase v aréně.

 

Orčí piráti

Orčí piráti žijí na okraji orčí kultury. Jsou to malé potulné bandy lupičů, banditů a žoldáků, kteří nenáleží k žádnému Waaagh! nebo klanu. Jsou dychtiví po dobrodružství, boji a kořisti. Tyto nesourodé bandy již dávno opustily jakoukoliv klanovou loajalitu. Banda pirátů je nyní jejich jediným domovem. Křižují galaxií v malých polorozpadlých vesmírných lodích a skrývají se na izolovaných planetách a velkých asteroidech. Banda je vedená zkušeným bossem nebo kapitánem. Používají znak lebky orka se zkříženými hnáty, aby se odlišili od ostatních.

 

Squigové

Orkové používají squigy k mnoha účelům, od jídla, přes vlasy a bradky až po munici, dokonce i jako zvířátka! Z nějakého důvodu se kdekoliv, kde se orkové usadí, vyvinou squigové. Nikdo neví přesně proč.

 

Oddboyz

Existuje mnoho druhů oddboyz, ale nejdůležitějšími z nich jsou mekboyz, painboyz, runtherdi a weirdboyz.

Mekboyové vyrábí a udržují orkům zbraně, zbroje a vozidla. Jsou důležití pro Orčí Waaagh!

Painboyz jsou orčí bojoví chirurgové a spolupracují s mekboyz v instalaci mechanických částí na orčí boyz.

Runtherdi cvičí gretchiny a snotlingy, a jsou odpovědní za jejich chov.

Weirdboyz jsou psykeři s nevypočitatelnými silami. Většina weirdboyz je nucena žít mimo orčí vesnici, protože jsou považováni za příliš nebezpečné pro ostatní populaci.

 

Motorky, buginy a Kult rychlosti

Orčí láska k rychlým vozidlům, mezi orky známá jako Kult rychlosti, zahrnuje různé upravené motorky, buginy a rozhrkaná vozidla, která mohou být použita orčí bandou.

 

Orčí dreadnoughti

Orčí dreadnought je řízen orkem, který byl chirurgicky vpraven do stroje spoluprácí painboye a mekboye. Většina orčích dreadnoughtů má čtyři končetiny, ale existuje i menší dvoukončetinová verze.

 

Upravený kvéry

Orčí upravený kvéry mohou být bizarní a divné tvarem, mohou být také velmi silné a zároveň nebezpečné svému uživateli, protože žádný mekaniak nechce mít zpoždění v dodávkách.

 

Waaagh!

Orkové se vyvinuli především k boji a to vede k rivalitě či dokonce k otevřeným válkám mezi jednotlivými kmeny. Ačkoliv se může zdát, že jsou orkové neorganizovaní a vzpurní, jsou schopní vysokého stupně spolupráce. Technomágové Adeptus Mechanicus identifikovali nízkou úroveň psychické energie v pozadí myslí všech orků a gretchinů.

Jak jednotliví váleční pánové rostou na moci, jsou do jejich bandy přitahováni další a další orkové a zaujímají podřízená místa pod jejich velením. To znamená, že se orčí armády mohou shromáždit velmi rychle, rostou do masivních hord, které se zničehonic objevují a útočí na nic nečekající planety. Waaagh! trvá dokud nejsou orkové poraženi nebo dokud jim nedojdou nepřátelé.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.