Rytíři Santiaga

Symbol"Odmítnout výzvu k bitvě nepatří k synům apoštola Santiaga." Odpověď opata-komodora Ulloa admiralitě Yu Jing v námořní bitvě o Trójský bod T1 (Okraj lidstva, NeoKoloniální války), když vyžadovala vzdání se jeho sil.

Obchodní cesty používané cirkuláry jsou také používány mnohými panoceanskými občany při jejich poutích na posvátná místa Terry a Neoterry. Řád Santiaga, s požehnáním PanOceanie a O-12, na sebe vzal úkol poskytovat a koordinovat pomoc  a ochranu těchto poutníků a cirkulárů, kteří používají tyto cesty.

Rytíři Santiaga tvoří část důstojnického sboru panoceanského námořnictva a jsou obvykle přidělováni k frontovým lodím. Členové řádu patří mezi ty nejlépe připravené a nejvíce specializované v Lidské sféře. Operačními úkoly jejich naloďovacích jednotek je napadat a zajišťovat nepřátelské lodě a plavidla jak hluboko ve vesmíru, tak na planetární orbitě, a tento typ operací znamená, že jsou vždy v první linii boje. Rytíři Santiaga musí prorazit skrz nepřátelská obranná postavení, zajištěním útočných vektorů, které čerpají výhodu z nejranějších proražení obrany nepřátelského plavidla. Uzamčeni v akceleračních komnatách jejich naloďovacích kapsulí, musí bojovat proti ohromující únavě, které jsou vystavěni během hodin vysokorychlostního manévrování.

Rytíř Santiaga

Jakmile je trup nepřátelské lodi prolomen a proražen, musí bojovat místnost od místnosti, od dveří ke dveřím, dokud není každá ze sekcí zajištěna. Obecně jsou tyto manévry skutečnými smrtícími pastmi, ale jsou také považovány za nejefektivnější cestu námořního nalodění, jsou oblíbeny řádem a, je třeba to zmínit, rytíři i vědí, že jejich patron, apoštol Santiago, upřednostňuje a odměňuje ty nejriskantnější podniky, jako když je víra doprovázena nezlomnou odvahou.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.