Rytíři špitálníci

SymbolRytíři špitálníci jsou mnišští válečníci slavní pro svou náboženskou vášeň, která je činí v bitvě nezastavitelnými.

Věrní původu svého založení, starají se o nemocné poutníky a specializují se na vysoce rizikové záchranné operace, aby pomohli zraněným bratřím nebo těm, kteří padli do zajetí. Rytíři špitálníci vědí, že jejich životním posláním je být nástrojem rozhřešení, daleko od přímého a chamtivého egoismu pozemské slávy a materiálního zisku. Dávají veškerou svou odvahu a schopnosti v oběť službě PanOceanii, Církvi a svým druhům.

Rytíř řádu

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.