Švýcarská garda

Symbol Švýcarské gardy"Acriter et fideliter" (usilovně a věrně) historické motto Švýcarské gardy

Švýcarská garda je skládá z profesionálních válečníků, kteří dohlíží na bezpečnost církve a svatého sídla San Pietro na Neoteře, a udržuje tradici verbování svých členů z původních švýcarských kantonů. Rekruti podstupují přísný trénink, po kterém nastupují na rok do služby.

Pokud chtěji pokračovat ve své kariéře ve Švýcarské gardě, musí požádat o rozšířenou povolenku o nepřítomnost, aby mohli být převeleni k jiným pravidelným jednotkám PanOceanie. Nedostanou možnost požádat o znovunastoupení do Švýcarské gardy, dokud si neodslouží rok v krizové zóně a nezískají bojové záznamy s několika čestnými poznámkami. Díky tomu mají všichni ti, kteří se znovu přidají ke gardistům, hodnost poddůstojníků. Švýcarská garda představuje skupinu speciálních akcí připojenou k panoceanské těžké pěchotě a ve své výbavě má ty nejpokročilejší zbraňové technologie Lidské sféry. Vedle bezpečnosti se Švýcarská garda také stará o operace přímé akce, útoky, zabírání strategicky významných oblastí a blokování nepřátelských sil. V boji je Švýcarská garda obvykle umísťována do těch nejnebezpečnějších oblastí a na ty nejkrvavější z misí... její historie a tradice ji zavazuje, aby tam šla.

Vojáci Švýcarské gardy

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.