Morový klan

Morový klan sídlí zejména v jižní části světa a byl důvodem pro obě skavení občanské války. V dávných dobách byla skavení výprava do Lustrie v džungli pomalu požírána myriádami nemocí, stejně jako lizardmeny, se kterými střetávala. Byl to nový klan vedený lordem Nurglitchem. Expedice byla považována za ztracenou, ale když se znovuobjevila, byla změněná. Krysáci klanu se stali plně oddanými Rohaté kryse v její roli zvěstovatele nemoci a moru. Okamžitě, ve svém novém náboženském zápalu, se vrhli proti lizardmenům, kteří je obléhali a vyhladili mnoho měst svými nakažlivými mory, které vytvořili. Moroví krysáci byli nakonec odraženi zpět mocnou pradávnou magií slanních kněžských mágů a s pomocí lizardmeního boha Soteka je armáda vedená Tehenhauinem dokázala několikrát porazit. Klan tak byl následně donucen uniknout do Jižních zemí.

Odtud postupoval na sever a přes jižní kontinent, až nakonec znovu dosáhl Starého světa. Po jeho návratu do Skavenmoru bylo morovému klanu odmítnuto přidělení křesla v Radě třinácti, což vyvolalo první skavení občanskou válku. Morový klan během ní mezi ostatní klany vypustil své nejnakažlivější viry. Válka probíhala po 400 let až do znovuobjevení klanu Eshin a jeho vlivu na Radu, pod nímž byl obnoven mír. Morovému klanu bylo darováno křeslo v Radě a přiděleno poslání vytvářet nové nemoci, které by mohly být vypouštěny na nepřátele skavenů.

Krysáci morového klanu jsou imunní na většinu nemocí a používají ty samé mory, které uctívají, i jako biologické zbraně proti ostatním rasám, ačkoli i ty se někdy mohou vymknout a decimovat běžné skaveny, kteří nemají imunitu Morového klanu. Díky jejich promořenému tělu jsou jednotky morových mnichů v boji výjimečně odolné a blouznivě fanatické. Také používají krysy nakažené různorodými zlými látkami a vražedné morové kadidelnice, cepy naplněné planoucím chaotitem, které vypouštějí smrtící jedovatý plyn.

Moroví mniši

Morový klan už do světa vypustil mnoho nemocí, ale tou nechvalně nejproslulejší a nejúčinnější byl Černý mor. Rozšířen v roce 1111 říšského kalendáře skrz kanály do měst Říše, šířil se jako divoký oheň. Po obrovském úspěchu a takřka zničení Říše získal klan velkou moc a status, ačkoli skaveni nakonec neměli zdroje na zotročení celé Říše, takže Rada přikázala krysákům se stáhnout.

O nějakých 700 let později se klan vypuštěním Rudých neštovic do Bretonnie pokoušel napodobit úspěch Černého moru. Nemoc však selhala kvůli brutálním karanténám lordů Bretonnie, zatímco vyhladila několik skaveních armád. Po tomto selhání se shromáždila Rada třinácti, ve které někteří její členové požadovali odebrání křesla Morovému klanu, což spustilo Druhou skavení občanskou válku, když se Morový klan pokusil uchvátit Chrám Rohaté krysy. Tato válka skončila krátkým objevením se Rohaté krysy, které v té době darovala skavenům Sloup přikázání a absolutní autoritu pánům rozkladu.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.