Anatolus Gdolkin

Anatolus Gdolkin byl železným otcem v kapitule Železných Rukou. V době propuknutí Třinácté černé křížové výpravy byl ve službě už celých dvě stě let.

 

Mládí

Narozen na Meduse a vyrůstaje v důlním klanu, opustil svůj domov ve věku šestnácti let, aby vstoupil do řad Železných Rukou. Dostávaje bolter, aby mu na jeho cestě pomáhal, cestoval skrze drsnou krajinu Medusy. Na začátku vyrazilo třináct mladíků, ale na konci přežil živly a predátory z plání jen Gdolkin. V konečné fázi bojoval a porazil bojové servitory, přestože při tom ztratil svou levou paži. Po kolapsu z naprostého vyčerpání ze své výpravy, byl nalezen členy Železných Rukou a vzat zpátky na jejich základnu na Meduse. Poté byl přijat jako aspirant Železných Rukou. 

 

Warpová bouře Araken

Gdolkin byl poslán, aby vedl jednotky Železných Rukou v pomoci Adeptus Mechanicus na planetě Fornax Orbis Majoris. Gdolkin z toho nebyl nijak nadšen, protože chtěl pomáhat při obraně své domoviny proti Třinácté černé křížové výpravě. Ovšem kapitula byla vázána starověkými přísahami technokněžím z Marsu a nic jiného, než vyslat část svých sil, nepřipadalo v úvahu.

Po bojích se silami Chaosu na světech Fornax Orbis Majoris a Herodes nebyl Gdolkin schopen zastavit nepřítele ničícího tajemné artefakty nacházející se na každé planetě. Nakonec vyšlo najevo, že zničení artefaktů, spolu s dřívějším zničením třetího, vedlo k vytvoření warpové bouře Araken.

Anatolus Gdolkin

Gdolkin uvnitř warpové bouře objevil ztracený výspový svět Adeptus Mechanicus, planetu Crucible. Gdolkin uvěřil, že na této planetě spí ve stázovém spánku sám primarcha Ferrus Manus, čekaje na probuzení svými syny, aby bojoval v Třinácté černé křížové výpravě. Uvěřil tomu po studiu starých spisů o historii Železných Rukou a odkazy na Crucible jako na "Hrob železem oděného".

Gdolkin přišel na Crucible, jen aby zjistil, že Hrob železem oděného momentálně hostí mocnou legii titánů a ne primarchu. S uvědoměním si, že síly Chaosu chtěli získat tyto titány pro zvrácení rovnováhy v Třinácté černé křížové výpravě ve prospěch Ničitele. Kontingent Adeptus Mechanicus, doprovázející Gdolkina, později zjistil, že po mnoho let ve warpu byli titáni poskvrněni Chaosem.

Když dorazily síly arcinepřítele nárokovat si titány, Železné Ruce zoufale bojovaly, aby je zastavily. Na vrcholu bitvy Gdolkin za velkou cenu zabil šampióna Chaosu a Železné Ruce spustily v reaktorech titánů řetězovou reakci, která celou legii zničila. Železným Rukám se pak podařilo teleportovat se z planety a uniknout z ní, když byla hromadným výbuchem titánů zničena.

 

Konečná bitva o Medusu

Po incidentu warpové bouře Araken padl při obraně Medusy ctihodný dreadnought Talumech. Jeho dreadnoughtská zbroj byla za jeho vítězství proti arcinepříteli na Cruciblu darována právě Gdolkinovi. Gdolkinovo tělo bylo po jeho souboji příliš zničené, aby mu dál sloužilo, a tak si teď splnil svůj sen a ambice sloužit Císaři ve věčné službě v nesmrtelném těle válečného stroje Dreadnoughta.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.