Andělská svatozář

Andělská svatozář je ambiciózním dobyvačným tažením zahájeným kapitulním pánem Krvavých Andělů Dantem s cílem znovuzískat systémy Rudé jizvy, které byly napadeny úlovou flotilou Leviathan. Aby zajistil úspěch Andělské svatozáře, neváhal Dante využít plné moci své nově získané pozice regenta Imperium Nihilus.

 

Tažení

Andělská svatozář započala na Dantův rozkaz ihned po Zpustošení Baalu a je vedena Krvavými Anděly a jejich následnickými kapitulami, které se jim rozhodly pomoct. Cílem Danta je osvobodit Rudou jizvu od zbývajících úponků Leviathanu. Nicméně prvním úkolem bylo vůbec rozmístit přeživší Krvavé Anděly a jejich následovníky po Zpustošení Baalu.

Výraznou překážkou pro imperiální síly byl tyranidský stín ve warpu, který zesílil do té míry, že začal vyvolávat šílenství dokonce i u gardistů a dalších nevylepšených služebníků Impéria. Dokonce i knihovníci Krvavých Andělů strádali pod jeho vlivem. To vše uprostřed narůstajících protestů a vzpour po celé Rudé jizvě. A také v souběhu se záhadným Psychickým probuzením, které vyvolalo zrození velkého množství psykerů v celé Galaxii. Psychické probuzení vyvolalo v Impériu obavy z toho, jaký vliv to bude mít na psykery, jejich počty nyní nebyly kontrolovány pravidelnými návštěvami Ligy černých lodí, odnože Adeptus Astra Telepathica. Aby zabránili neštěstí, byli Krvaví Andělé donuceni využívat svých vlastních knihovníků, aby dohlíželi na psykery v masách prchajících před Leviathanem. Po jejich odhalení bylo u těchto psykerů provedeno mentální vyšetření s cílem odhalit jakou hrozbu představují. Velkému množství psykerů se však podařilo systému uniknout. Úlové mysli neunikla nová slabost u její kořisti a začala na bojištích více využívat psychické netvory, zatímco byli knihovníci Krvavých Andělů nuceni se vypořádávat s psykerskou vnitřní hrozbou.

Prvním krokem Andělské svatozáře bylo pro Danta znovuzískání zbytku systému Baal. Osobně tak vedl švadronu lodí ke vnějšímu plynému obru Kheru, na jehož měsících se střetl s tyranidími roji. Zatímco Dante bojoval o zajištění systému Baal, Gabriel Seth a Trhači Těl zaútočili na tři nedaleké systémy zvané Místa elegance, které se měly stát výchozími body pro následnou expanzi. Byly jimi průmyslovými svět Ashallon, propojené vesmírné stanice a orbitální platformy systému Gamma IV, a pevnostní svět Bhelik Alphus. Seth vedl útok na Ashallon, vesmírní mariňáci prvního sledu kapituly Karmínových Andělů se soustředili na Gamma IV, a pátá kompanie Krvavých napadla pod vedením kapitána Sendiniho Bhelik Alphus.

Krvaví Andělé v boji proti tyranidům

Kheru

Celá přítomnost Impéria na vyprahlém strážním světě Kheru se omezovala na čtyři opevněná kontrolní města na jižní polokouli. Tyranidi tato města obklíčili a ve vlnách je napadali. Ačkoli odříznuty od úlové mysli, byly tyto roje mnohem méně nesoustředěné, než Dante doufal; bylo jasné, že nad nimi nadále panuje nějaká forma kontroly.

K hlavnímu a největšímu městu Sensorem Primus zamířily síly pod vedením poručíka Perdaela. Lidská posádka rychle padla pod náporem tyranidů, ale úderným jednotkám Krvavých Andělů se podařilo s pomocí vrchního knihovníka Mephistona, který jejich přítomnost psychicky skryl, dostat na dvě míle od svého cíle. Průzkumným jednotkám vesmírných mariňáků se podařilo získat zpravodajské informace, zatímco zbývající Krvaví Andělé a automatické obranné systémy města drželi tyranidy zkrátka.

Mariňáci prvního sledu zaútočili překvapivě, skryti ve svém postupu pradávným řečištěm. Napadli naráz hned několik skupin tyranidů a rozptýlili se tak z původní linie postupu. Tyranidi okamžitě zareagovali, ale do cesty se jim postavili úderní mariňáci a Mephiston. Mariňáci prvního sledu se rychle stáhli, zatímco jejich ostřelovači zahájili palbu z vysokých břehů řečiště. To ale umožnilo lictorům a genolupičům vpadnout Krvavým Andělů do boku a do zad a boj se stal pro imperiální síly zoufalým. Právě v té chvíli do boje vstoupily Danteho vlastní síly. Mephiston a mariňáci prvního sledu totiž odvedli tyranidy od města, roztáhli tak jejich síly a donutili je bojovat na dvou frontách. Využívajíce této výhody, Danteho Sanguinská garda a supresorové napadli vůdčí bestie tyranidů, zatímco Mephiston a Perdaelus vedli první sled proti zbývajícím skupinám.

 

Ashallon

V případě Ashallonu měli astropatové a navigátoři Trhačů Těl velké problémy s tím, aby se vůbec přiblížili k systému. Zdroj jejich psychického traumatu byl identifikován v jako město velké rafinérii v severní polární oblasti Ashallonu. K té se dalo dostat jedině po obřím mostě Via Velestos.

Lodě Trhačů Těl propluly kolem zničených orbitálních obranných pozic, a pak napadly tyranidí biolodě. Mezitím vesmírní mariňáci zahájili výsadkový útok na Ashallon samotný. Kvůli divokým bouřím zuřícím v polárních oblastech byli Trhači Těl nuceni přistát o něco jižněji. Odtud postupovali rychle na sever a využívali taktických jednotek a Kompanie Smrti, aby odráželi hejna létajících tyranidů. Ovšem žár bitvy způsobil, že mnoho Trhačů Těl podlehlo svému vzteku, což vedlo k tomu, že se jejich linie rozpadaly, když dorazili k samotnému mostu. Naštěstí v té chvíli zasáhly jednotky imperiálního námořnictva, které nasadily bitevníky Valkyrie a Vendetta. Trhači Těl využili této příležitosti, aby se přesunuli k věži astropatů komplexu, zdroji psychického narušení. Uvnitř nalezli druh psyker-netvora živícího se z cukajících schránek bývalých astropatů. Sám Gabriel Seth zabil tohoto tvora svým obřím řetězovým mečem.

 

Bhelik Alphus

Jednotky Krvavých Andělů, které dorazily na Bhelik Alphus pod vedením kapitána Sendiniho, se skládaly nejenom z páté kompanie, ale i rezerv z deváté kompanie a množství pancéřových jednotek. Po výsadku se jejich hlavním cílem stal pevnostní komplex Rhikan. Uvnitř komplexu byla stále naživu posádka imperiální gardy, zoufale zadržující tyranidí roje, ve kterých byli i zuřiví podzemní netvoři. Krvaví Andělé přistáli se svými bitevníky přímo v přístavu komplexu a Sendini nařídil gardistům se evakuovat a přidat se k vesmírným mariňákům.

Díky tomu, že už nadále nebyli zadržování na linii opevnění, dostali se tyranidi do vnitřních prostor. Jak se posádka stahovala, supresoři vesmírných mariňáků pálili do řad tyranidů do té doby, než se podařilo gardistům stáhnout do budov přístavu. Jednotky palebné podpory a gardisté poté zahájili plnou palbu a proměnili přístav v zónu smrti. V té chvíli se mezi tyranidy objevil obrovský Mawloc, doprovázený skupinou Zoanthrop a úlovým tyranem. Aby toho nebylo málo, zevnitř budov se začali rojit genolupiči. Tyranidi zahájili psychický útok na zbytky imperiální gardy a Krvaví Andělé byli donuceni povolat leteckou podporu. Ta byla nicméně zastavena návratem několika tyranidích biolodí. To už ale členové posádky explodovali pod psychickou silou tyranidího útoku, pohlcujícího jak cizáky i lidi. Bhelik Alphus podléhal a naděje pro imperiální síly umdlévala.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.