Astartes Praeses

Astartes Praeses jsou skupinou dvaceti loajálních kapitul vesmírných mariňáků, jejichž jediným úkolem je střežit Oko Teroru v Segmentum Obscurus. Starověký spis Mythos Angelica Mortis je jediným odkaz na dvacet kapitul stvořených z unikátního geno-štěpů těch primarchů, kteří nepodlehli Chaosu během Horovy Hereze, a které byly pověřeny ochranou imperiálních sektorů obklopujících Oko Teroru a k podpoře Cadie a Inkvizice, dle jejich potřeby.

Ačkoli bratrstvo mariňáků, kteří jsou součástí Astartes Praeses, čítalo původně dvacet kapitul, jedna byla zničená silami Chaosu a Relikviáři a Synové Zloby byli nejvyššími lordy Terry prohlášeni Excomunicatus Traitorus. Astartes Praeses bylo pravděpodobně úplně nové zakládání spíše než seskupení ze zbytků mariňáckých legií, jako byli ostatní kapituly z Druhého zakládání, ve snaze snížit pravděpodobnost korupce mariňáckých veteránů, kteří byli vystaveni Chaosu během bojů proti Horovi.

 

Ačkoli nikdy nebyl sestaven úplný seznam, o těchto kapitulách se ví, že jsou členy Astartes Praeses: 

 • Bílí Konzulové
 • Kajícní bratři
 • Karmínové Kosy
 • Napravitelé
 • Neústupní Rytíři
 • Noční Hlídka
 • Porobitelé
 • Příkladní Mariňáci
 • Relikviáři (prohlášeni Excomunicatus Traitorus)
 • Stahovači
 • Synové Zloby (prohlášeni Excomunicatus Traitorus)
 • Železné Pařáty

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.