Autek Mor

Autek Mor byl železným otcem a rovněž pánem klanu Morragul legie Železných Rukou během Císařovy Velké křížové výpravy a Horovy Hereze. Mor měl ve své legii zlověstnou pověst a temné zvěsti tvrdily, že původ jeho genového štěpu nebyl takový, jaký měl být. Terranského původu, byl vetárnem prvních rekrutů vytvořených dlouho před znovunalezením primarchy Ferra Mana a účastnil se dobývaní solárního systému.

V době, kdy byl jeho primarcha nalezen, si už Autek Mor vyvinul reputaci jak kováře zbraní a zlovolné duše, která v soubojích za znevážení jeho cti zabila několik Astartes své vlastní legie a svému klanovému společenstvu vládla s železnou pěstí. 

Na Meduse se mu podařilo dobýt ohromný důlní stroj psaneckého klanu Ra'Guln, v krvavé noci plné násilí, a stát se pánem tohoto klanu, vtisknouce mu své jméno a vůli. V následujících letech se jeho klan Morragul stal útočištěm pro vyvrhely a nejvíce nestabilní prvky v legii.

Autek Mor a Ferrus Manus neměli jeden druhého příliš v lásce, ale i přesto, když jeho hlavní křižník Rudý spár dorazil do systému Isstvanu V, statečně zaútočil a bojoval po boku loajalistů.

Rudý spár, vlajková loď klanu Morragul, byla jedna z prvních lodí X. legie připlouvajících na Isstvan V a po odhalení zrady se ocitla uprostřed gigantické vesmírné bitvy, která vypukla mezi loďstvy věrných a nově odhalených zrádců. Autek Mor nařídil jeho lodi, aby prorazila skrze palebnou bouři a dosáhla planety, ale během boje byl křižník těžce poškozen a Isstvanu se musel vyhnout a uniknout, narozdíl od mnoha lodí Železných Rukou, které ještě měli dorazit. Jeho loď byla ve vesmírné bitvě těžce poškozena a ze systému stěží unikla, pronásledována zrádcovskými psy.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.