Bitva o Columnus

Bitva o Columnus (taktéž známá jako Weirdwaaagh!) byla tažením bojovaným Impériem na kovářském světě Columnus proti orčí invazi v roce 260.M41.

Krátce po bitvě na Úsvitu byl klan Raukaan opět pověřen vedením mise Železných Rukou. Tentokrát měl bránit kovářský svět Columnus před přicházejícím orčím Waaagh! Na operaci byla nasazena celá třetina sil kapituly, s deseti železnými otci vedoucími celou expedici. Železné Ruce doprovázelo 30 titánů z řad blízkých spojenců z Adeptus Mechanicus, Legio Ferrax. Jejich úkolem bylo posílit skitarii, roboty třídy Cataphract a síly imperiální gardy, které už se na Columnu shromáždily.

Železným Rukám se podařilo předběhnout orky při jejich příchodu na Columnus. Rozmístily se ve třech armádách o velikosti kompanie do Kemlosu, Urdri a Slartavu. Ke svému překvapení Železné Ruce zjistily, že k obraně proti zelenokožcům na místo dorazila i Havraní Garda pod vedením stínového kapitána Stenna, což bylo cosi vyvolávající mezi Železnými Rukami jistý stupeň vzteku. Nicméně obě armády byly spojenci a orčí invaze dorazila jen o několik dní později.

Orčí útok na Columnus začal mocným psychickým náporem, který způsobil většině astropathů velmi bolestivou smrt. Gigantická, byť hrubě postavená orčí flotila vedená roky, asteroidy osázenými zbraněmi, se vrhla na kovářský svět a přes těžké ztráty přemohla planetární orbitální obranné platformy. Zelenokožci začali hromadně sestupovat na Columnus, jejich přistávací stroje se v obrovských počtech snášely skrz hustou protiletadlovou palbu. Největší orčí vesmírný hulk se mezitím přesunul nad povrch Columnu a zahájil ničivou orbitální palbu drtící imperiální obránce a vyhlazující celé regimenty. Odhadem 40 % ze všech obránců planety bylo zničeno tímto drtivým útokem.

Přebírajíce iniciativu po spoušti způsobené orbitálním útokem, miliony zelenokožců rychle pochodovaly po širokých planinách planety. Tři hlavní pozice Železných Rukou byly jedněmi z mála, které byly na orčí útok připraveny, stávajíce se tak ostrovy odporu v moři zelenokožců. Navzdory obrovským částem imperiální gardy čelícím vyhlazení z rukou orků se Železné Ruce odmítly odchýlit od svého bitevního plánu a neposkytly jim pomoc. Na dálnicích Columnu byli ztraceni dva titáni Legio Ferrax, Dictat Ferrum a Sanctus Absolom. Mezitím pozice Železných Rukou okolo hlavních měst Columnu dokázaly odrážet jednu vlnu orčích útoků po druhé. Nicméně někdy v té době si Železné Ruce konečně uvědomily, že jde o Weirdwaaagh!

Mariňák Železných Rukou v bitvě o Columnus

Weirdwaaagh! se skládal z ohromné orčí hordy vedené mocným prorokem Morka, neskutečně silným weirdboyem jménem Zagdakka. Jeho síla byla taková, že to on se postaral o předchozí psychický útok, který zdecimoval astropathy Columnu. Zagdakka byl ale schopen svých sil využívat i k ovládání svých boyz, což dávalo vzniknout orčí síle, která byla nezvykle kooordinovaná a soustředěná.

Ačkoli byly Železné Ruce před Zagdakkou varovány stínovým kapitánem Stennem, odmítly se řídit jeho varováním a nechaly se zastihnout nepřipravené. Zagdakka využil svých psychických sil k vymazání celé sekce pět set stop vysoké zdi města Urdri i s jejími obránci. Jak se orkové vrhli do průlomu, střetli se se silami Havraní Gardy. Stenn však se zděšením sledoval, že se Železné Ruce shromáždily za jeho zády, sledovaly bitvu, ale odmítly mu přijít na pomoc. Využily Havraní Gardy jako návnady.

Netrvalo dlouho a kapitán Stenn byl mocnou silou Zagdakky zvednut do vzduchu a telekineticky roztrhán na kusy. Když padl poslední člen Havraní Gardy, zahájily Land Raidery Redeemer, pod rozkazem velitele Železných Rukou Kristorse, palbu, zahalujíce celý průlom do plamenů. Bojem s Havraní Gardou rozptýlený warpový boss Zagdakka a celá jeho družina byli v náhlém útoku zničeni.

Se smrtí jejich mentálního vůdce se psychická nadvláda nad orky rozpadla. Zelenokožci začali ve zmatku ustupovat, zatímco jinde se jen zastavili nebo pokračovali v útoku. Netrvalo dlouho a přeživší imperiální síly byly schopny orky zmasakrovat. Nicméně způsob tohoto Kristosova vítězství se ukázal být příliš kontroverzním dokonce i na domovském světě Železných Rukou Meduse.

 

Kristosská konkláve

Kristosova metoda použitá k vítězství byla tak kontroverzní, že se Železná rada Medusy rozhodla zahájit vyšetřování, které vešlo ve známost jako Kristosská konkláve. Mnozí tvrdili, že Kristosovo obětování Havraní Gardy na Columnu nebylo vedeno chladnou logikou, ale spíše osobním přesvědčením a antipatií. Vyšetřování se táhlo po celá desetiletí a posléze staletí a nakonec se místo Kristosova jednání zaměřilo na celou filozofii a doktrínu kapituly od dob Horovy Hereze. Kristos a jeho následovníci (známí jako Kristosané) se odmítali kát, navzdory připomínkách od takových osobností jako železný kapitán Verox, kaplan Marrun či mladý Kardan Stronos.

I při svém dvoustém výročí v roce 460.M41 Kristoská konkláve rozdělovala Železné Ruce víc než kdy jindy. A její vyústění mělo nabrat strašlivých rozměrů.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.