Bitva o Rynnův svět I.

Vše začalo v Badlandingu, imperiálním systému na okraji orky ovládaného vesmíru pouhých pár týdnů cesty skrz prostor warpu od hvězdného systému Rynn. V 3650989.M41 byl Bandlanding napaden orkskými hordami pod velením válečného pána Snagroda Arci-žháře Charadonu, jedné z mnoha orkských říší, které ničí galaxii. Krvavě nezávislá, a tak nepřátelská k ostatním orkským doménám jako jakýkoli jiný druh cizáka, přetrvala říše Charadonu po více než šestnáct století pod sérií různých válečných pánů - každý z nich pak byl zkaženější a sadističtější než jeho předchůdce. Současný držitel, sám sebe nazývající Arci-žhářem, ovládl všechny orčí kmeny, které mu oponovaly, v dvacetileté vládě krveprolití a války. To udělalo Charadon nejsilnější koalicí v anarchistických mezích orčího vesmíru a učinilo válečného pána Snagroda výjimečně populárním mezi orky pod jeho vládou.

Jediný obyvatelný svět systému Badlanding byl ochraňován třemi zrekrutovanými skupinami imperiální gardy (z regimentů 18. mordianského, 24. lammasského a 49. borosského) vedených komisařem-generálem Alhausem Baldurem se sítí planetární obrany z na zemi umístěných raketových sil a obranných laserů, které nebyly použity nebo požehnány technokněžími po více než tři století. Skoro nepřekvapivě uskutečnili orci úspěšně výsadky po celé planetě, ačkoli ztratili množství lodí jak díky starožitným opevněním, tak přistáním za špatných podmínek ve zrádných prašných mořích rovníku.

Vojáci imperiální gardy bojovali vedle domorodých Badlanderů a dohromady vytvořili silný odpor okolo Krugerportu, jediného většího města na planetě a sídlu vlády. Nicméně statečné a zoufalé síly Badlandingu bojovaly s orky jak statečnými, tak početnějšími. Orčí velké zbraně bily do zdí Krugerportu a rychle se pohybující válečné bugíny a válečné motorky pustošily okolní osady, zajímaly či pobíly většinu lidské populace, která nedokázala utéct do jeskyní v blízkých Škrábajích horách. Imperiální posádka byla rychle přečíslena vzrůstajícím počtem orků, kteří se proti ní shromažďovali a Krugeport během několika dní padl, dokonce i když byl připraven protiútok vesmírnými mariňáky Karmínových Pěstí v jejich pevnostním klášteře na Rynnově světě.

Nezvyklá vysílání Arci-žháře získala po pádu Badlandingu mnohem ostřejší, chvástavější tón. Válečný pán Snagrod se vychloubal neporazitelností svých orčích legií, sílou svých flotil a svou schopností zničit nejsilnější imperiální enklávu na svých hranicích - samotný Rynnův svět! Viditelně bylo třeba nějakého druhu odplaty pro udržení válečného pána na uzdě. Naneštěstí podstatná část kapituly Karmínových Pěstí byla zrovna zapojena v lovu eldarských pirátů v Kruhu ohně a chráněním obchodních cest N'goth-Katar, a tak byly zdroje limitovány.

Mariňák kapituly Karmínových PěstíAčkoliv získání Badlandingu z kontroly orků bylo v blízkém horizontu nemožné, pán kapituly Kantor naplánoval sérii přepadení na nejnovější državě válečného pána Snagroda. To mělo sloužit mnoha cílům. Zaprvé chtěl získat informace o síle orků, jejich válečných strojů a lodí. Zadruhé chtěl vyrušit orky a zabránit jim v pevnějším sevření Bandlandingu a využívání jeho zdrojů. Zatřetí chtěl povzbudit odvahu přeživších lidí nyní zapojených do partyzánské války ze svých rozptýlených sídlišť ve Škrábajících horách.

Lokální warpové bouře zdržely první útočný křižník Karmínových Pěstí, Křižáka, pod velením bratra-kapitána Drakkena a nesoucího 4. kompanii Karmínových Pěstí. Při svém příchodu se Křižákovi podařilo proklouznout do systému a dosáhnout Badlandingu nezaznamenaný. Rádiové vlny byly plné orčích vysílání a posádka identifikovala zhruba šestnáct rozdílných orčích válečných lodí v oblasti samotné planety. Ačkoli zdravý rozum zpochybňoval plánovaný planetární nájezd tváří v tvář orčí armádě, kapitán Drakken se rozhodl vést svou kompanii na povrch planety.

Tři Thunderhawky proráželi skrz žlutavé opary planety Badlanding, aby vysadili vesmírné mariňáky do 30 mil od Krugerportu. Kapitán Drakken plánoval odvést své jednotky do města, zničit komunikační věž a závod na filtraci vody, změřit sílu s orkskou posádkou, a poté ustoupit než bude přečíslen posilami, které přijdou z nejbližších těžebních strojů.

Úvodní fáze nájezdu vyšla dobře. Při soumraku jednotky průzkumníků infiltrovaly město před hlavní částí Karmínových Pěstí a eliminovaly několik strážních míst, aby zabránily spuštění poplachu, až se zbytek kompanie pohne kupředu. Během hodiny postoupila 4. kompanie za vnější hranice Krugerportu. V této chvíli nicméně orkové zjistili jejich přítomnost a ve městě vypukly boje. Úvodní odpor byl slabý a rozptýlený, když samostatní orci nebo malé skupiny houževnatě drželi ruiny budov nebo útočili po točících se ulicích. Po odražení opozice začali vesmírní mariňáci postupovat vpřed ke svým dvěma cílům, komunikační věži a filtračnímu závodu.

Orci ukázali rozhodnost své rasy a orčí obrana se brzy vystužila. Během minut se celé davy orků vlily do ulic a horda orčích vozidel vyrazila na planiny kolem města, obklíčila vesmírné mariňáky, způsobila jim těžké ztráty a zahájila výpady proti jejich bokům a zádům. 4. kompanie začala být čím dál více uvízlá na jednom místě kvůli odvracení a chránění se před opakovanými protiútoky a dva hroty jejich útoky začaly být oddělovány.

Seržant Werner, velící jednotkám vyčleněným na filtrační závod, splnil svůj úkol před půlnocí po několika hodinách bojů. Byl ztracen veškerý kontakt s kapitánem Drakkenem a třiceti bratřími, kteří ho doprovázeli ke komunikační věži a ve světle ztrát způsobených jeho vlastní jednotce, se seržant Werner donutil považovat kapitána a jeho muže za ztracené.

Byly povolány Thunderhawky, aby dostali serženta Wernera a jeho muže z planoucího filtračního závodu. V té době byla veškerá orčí pozemní opevnění plně mobilizována a bouře střelby z kanónů mířila proti těžce obrněným dělovým lodím, jak sestupovaly. Oba Thunderhawky byly poškozeny, jejich posádky zraněny a pouze díky nejvytrvalejšímu úsilí se přeživší ze 4. kompanie nalodili a Thunderhawky zamířily do vzduchu. Jak vzlétaly, dostaly mnoho dalších zásahů a jednomu ze strojů byl vyřazen pohon. Neschopen dosáhnout únikové rychlosti, poškozený Thunderhawk byl donucen k nouzovému přistání ve Škrábajících horách a od té doby od něj nebyly získány žadné další zprávy.

Křižák unikl z Badlandingu dychtivě pronásledován několika orčími loďmi. Z osmdesáti čtyř vesmírných mariňáků povolaných do akce bylo padesát šest ztraceno. Orčí bandy na Badlandingu způsobily těžkou porážku Karmínových Pěstí. Smyslová paměť nahraná na Křižáka byla do návratu na Rynnův svět předmětem přísné taktické analýzy. Orkové v Krugerportu se ukázali být ostražitými a neobyčejně agresivními. Jejich velitel byl identifikován jako válečný boss Uzrog Mag-Kull, mocný a respektovaný válečný velitel, známý jako jeden z nejnebezpěčnějších Snagrodových sluhů (nebezpečným i pro Arci-žháře, proto byl možná poslán na Badlanding). Uzrogova banda byla složena hlavně z členů klanu Smrtících Lebek, lehce rozeznatelných díky své modré válečné barvě a válečné výzbroji ukradené jednotkám imperiální gardy zničeným v Krugerportu.

Uzrogova válečná banda je známá jako početná, ale množství orků ve srážce v Krugerportu bylo větší než její známá velikost a obsahovala mnohé válečníků z klanu Goff. Existuje domněnka, že ve městě byla další banda, nepochybně vyslaná Arci-žhářem na zajištění toho, aby Uzrogovy ambice nepřerostly v budování jeho vlastního impéria umístěného kolem Badlandingu.

Nájezdy, které byly plánovány proti Badlandingu byly definitivně zrušeny. Pán kapituly Kantor, zkušený bojovník proti orkům, věděl, co přichází s takovou silou a agresí, jaká byla u orčích sil zde zainteresovaných. Orčí Waaagh! nabíral na síle a útok na Badlanding byl pouze první fází, zvukem hromů na počátku bouře. Více a více orků bude přitahováno k boji jako můra k plameni svíčky, bandy zpočátku, a poté celé kmeny.

Dokončení >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.