Bitva o Thranx

Málo světů trpělo pod bičem kacířství a zrady tak jako úlový svět Thranx v Segmentum Solar. Ode dne osvobození během Velké křížové výpravy do dne Exterminatu z rukou Temných Andělů byl Thranx synonymem pro anarchii a rozvrat. Během 36. tisíciletí vypukla cizáky vyvolaná vzpoura v monolitických rovníkových výměnících tepla, které kontrolovaly atmosféru a teplotu celého úlu. Cizáci, kontrolující rebely, se snažili zničit svět jeho vlastními zbraněmi, ale narazili na tvrdohlavý odpor guvernéra hraběte Momeryho. Ten bez zaváhání vyslal svůj nejlepší mechanizovaný regiment proti vzbouřeneckým pozicím. Na jeho rozkaz deset tisíc tanků Leman Russ dunělo přes nekonečné střechy a terasy pokrývající celosvětový úl.

Guvernérovy hrdé tanky byly zdecimovány v průběhu jediného odpoledne vzbouřeneckými lascanony a děly Earthshaker, umístěnými na schodech výměníků tepla. Postupující tanky tak rebelové prostě rozstříleli a přes pět tisíc vraků zůstalo na bojišti. Guvernér Momery byl prudký muž, a tak následujícího dne znovu vyslal své vyčerpané oddíly. Tentokrát po předchozím masivním bombardování orbitálními stanicemi a útočnými letadly.

Naneštěstí, škoda vzbouřenecké obraně byla vyvážena poškozením silnic a mostů, potřebných k postupu. Dva tisíce vraků bylo přidáno na bojiště, než se regimenty rozpadly a ustoupily. Nyní rebelové doslova vytvářeli vedro po celé planetě a miliony občanů zemřely na úžehy a dehydrataci. Nakonec guvernér Momery nařídil svým astropatům požádat o pomoc Adeptus Terra.

Díky velké náhodě plula poblíž Thranxu bitevní bárka kapituly Železných Rukou a ihned byla odkloněna, aby zabránila Thranxu stát se mrtvým světem. Roty Železných Rukou na palubě byly vyčerpány tunelovými boji na Kolymě, ale její vozidla byla nedotčená. Jejich vůdce, velitel Sien se rozhodl, za použití své hrstky Land Raiderů s podporou guvernérových tanků, provést poslední ofenzívu. Ačkoliv byly jeho síly skromné, věřil, že pokud se mu podaří prorazit vzbouřeneckou obranu v jednom bodě, mohl by být celý prstenec výměníků snadno zaplaven guvernérovými jednotkami.

Vedl pět Land Raiderů své roty kupředu během noci, postupupoval pěšky v čele, aby osobně prozkoumal cestu, zatímco rebelové byli zaměstnáni bombardováním z bitevní bárky. Velitel Sien nasedl až za úsvitu a vedl své Land Raidery do útoku a vytvořil s nimi klín v čele Thranxské Ocelové Legie při útoku na výměník tepla 871.

Obrana byla tvrdá, Land Raidery se téměř okamžitě ocitly v bouři střel a granátů pršících z oblohy. Těžký pancíř Land Raiderů odrazil většinu palby, ale Sien neurazil ani 200 metrů, když byl Land Raider čtyři, Matallus Gravus, znehybněn a zničen, když v něm baterie vzbouřeneckých Earthshakerů nalezla svůj cíl. Ostatní tanky Astartes se valily vpřed, hnaly se po roztrhané silnici k rampě v boku výměníku. Land Raider dvě, Quoth Karrasis, byl rozmetán přímým zásahem laseru na vrcholku rampy.

Nedávaje laseru žádný čas na dobití a zničení jeho vlastního stroje, Cestusu, Sien vyrazil po nebezpečně úzké rampě, aby získal čistý výhled na obrněnou kupoli laseru. Po několika napjatých sekundách Cestus dosáhl palebné pozice, jen aby jeho první salva z lascanonů minula a on tal byl plně vystaven odvetnému výstřelu. K Sienovu úžasu panikařící střelci také minuli a on mohl použít těžké boltery k vyčištění jejich pozice. Neztrácející čas, Sien pokračoval k druhé rampě, následován Land Raidery tři a pět, jen aby ji nalezli zablokovanou svařenými protitankovým překážkami. Velitel Sien a jeho techmariňák vystoupili a pod intenzivní palbou připevnili melta-nálože na překážky, oba lehce zraněni na mnoha místech.

Jakmile nastoupili, Land Raider pět oznámil, že obranný laser byl znovu obsazen. Sien nařídil Raideru pět, aby laserovou pozici zničil, ale jak se obrovský tank otáčel, aby mohl použít plnou výzbroj, částečně sklouzl ze silnice a zůstal pravým pásem viset nad prázdným prostorem končícím o sto metrů níže. S chvályhodným smyslem pro povinnost, Land Raider pět zahájil palbu na laserové postavení a rozmetal ho několika přímými zásahy. O sekundu později výbuch granátu převážil tank přes okraj a Sienovi zbyly už jen dva stroje. Sien odpálil melta-nálože a vyrazil, Cestus ve vedení a Land Raider tři poskytující palebnou podporu, dva bitevní tanky postupující po druhé rampě, masakrující nepřátelskou pěchotu a získávající další zásahy. Třetí a poslední rampa byla zablokována Leman Russem, jehož bitevní dělo vystřelilo, jakmile Sien zahnul za roh.

Ještě jednou stál Císař při Sienovi a střela zničila jen sponson lascannonů. Otáčející své vozidlo, aby mohl použít ostatní zbraně, rozstřílel Sien Leman Russe lascannony. Aby si vyčistil cestu, musel na tank udržovat palbu, dokud z něj nezbyla roztavená kostra. Po rozdrcení tanku dosáhl vrcholu výměníku tepla 871, kde dva otlučené Land Raidery udělaly krátký proces s baterií Earthshakerů. Se vzbouřeneckou obranou fatálně porušenou, Thranxská Ocelová Legie vtrhla do mezery a začala zdlouhavý proces zničení vzbouřeneckých postavení. Na konci bitvy Sien spočítal množství zásahů na adamantiovém plášti svého Land Raideru a vyšlo mu, že přežil 132 nepřátelských výstřelů.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.