Černí Templáři: Úvod

"Žádný soucit! Žádná lítost! Žádný strach!" - Bojový pokřik Černých Templářů

Logo Černých TemplářůHistorie Černých Templářů může být vysledována až k obraně Císařského paláce Císařskými Pěstmi během Horovy Hereze. Poté co byly zrádcovské legie poraženy, bylo rozhodnuto, že by se loajální mariňáci měli rozdělit do menších kapitul. Rogal Dorn - primarcha Císařských Pěstí - neochotně souhlasil a byli vytvořeni Černí Templáři. Od časů deset tisíc let zpět jsou Černí Templáři na největší a nejdelší křížové výpravě, kterou Impérium kdy poznalo, aby prokázali svou oddanost Císaři.

 

BOJOVÁ DOKTRÍNA

Mariňáci Černých TemplářůČerní Templáři pokračují ve způsobech svého zakladatele, Sigismunda, ve kterých upřednostňují boj zblízka než válčení zdáli. Tváří v tvář svému nepříteli může vesmírný mariňák získat čest i respekt a buďte si jisti, že tento nepřítel je pak opravdu poražen. Tato sympatie k boji zblízka je dále zdůrazňována fanatismem bitevních bratří Černých Templářů, jejichž spravedlivý hněv z nich dělá nedočkavé a tvrdohlavé. Černí Templáři se budou hnát na nepřítele neoblomně, jejich vlastní ztráty budou sloužit pouze k jejich urychlení a hladovění po pomstě vrahům svých bratrů. Jako součást svého zasvěcení Císaři skládají Černí Templáři přísežné sliby víry a ochrany. Před bitvou je obvyklé obnovit jeden z těchto slibů Císaři - typ slibu zaměřuje myšlenky Zasvěcenců na zvláštní aspekt služby a povzbuzuje je k extrémnímu hrdinství, nemilosrdnosti nebo posvátnému odporu k nepřátelům.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.