Cervan Dante

Lord velitel Dante je současný pánem kapituly Krvavých Andělů a je jím již po 1100 standardních let. Dantova silová zbroj je doplněna o vysoce zdobenou posmrtnou masku, nazývanou posmrtná maska Sanguinia, o které se říká, že byla ukována, aby rozsévala strach podobný tomu, jaký šířil sám Sanguinius.

Lord velitel Cervan Dante patří mezi nejstarší žijící věrné (pokud pomineme Dreadnoughty, kteří používají časové stáze a jiných technických prostředků k prodloužení běžného lidského života), neboť věkem dnes dosáhl 1300 standardních let. Jeho přesný věk ale není znám a někteří členové jeho kapituly předpokládají, že je ještě mnohem starší.

Dante si mimo pevnostní klášter Krvavých Andělů nikdy nesundal svou zlatou posmrtnou masku, takže jeho skutečná fyzická podoba není známa. Jeho silová zbroj je vyrobena do barvy zářícího zlata, a to proto, jak pravil, když používá skokové zařízení pro rychlý pohyb v bitvě, je to jako sledovat plamen slávy přicházející na bitevní pole.

Cervan Dante

Také používá pistoli Zkázu, speciální melta zbraň stvořenou Adeptus Mechanicus pomocí dávno ztracených technických poznatků, což ji činí extrémně silnou. Pouze těm největším a nejvěrnějším bojovníkům Císaře lidstva, jako je Dante, je dovoleno nosit takovouto vzácnou a cennou zbraň.

Jeho druhou zbraní je nesmírně silná a mocná sekera Mortalis, vykovaná ve dnech těsně po skončení Horova Kacířství. Dante ji využívá pro prosekání se nepřátelskými řadami a dalšímu snižování množství nepřátel lidstva.

 

Slavné operace

Danteho zbrojDante je po celém Impériu obecně známý po celém Impériu pro významnou roli, kterou sehrál ve válkách o Armageddon a to zejména ve druhé válce. Dante a posily jeho Krvavých Andělů sestoupily do úlu Acheron, kde porazily útočící orky a zajaly kacířského planetárního guvernéra Hermana von Straba.

Bez posil Krvavých Andělů by úl Acheron padl pod útočícími orčími hordami a tím by padla poslední naděje Impéria na vítězství a zachování kontroly nad tímto strategickým světem. Když započala třetí válka o Armageddon, Dante byl příliš daleko, aby mohl splnit svůj slib, že bude bránit planetu před dalšími útoky orků. Ale jako pomoc na obranu světa vyslal kapitána Tycha a jeho třetí kompanii Krvavých Andělů.

 

Dantova poslední povinnost

Dante je prý po nikdy nekončících staletích válek, ve kterých byl svědkem smrti aDanteho Mortalis všech dalších hrůz, velmi znaven. Pouze jedna věc ho udržuje při síle. Sanguinius před svou smrtí z rukou Hora předpověděl, že válečník ve zlaté zbroji bude na konci věků stát mezi Císařem lidstva a jeho zničením.

Mnoho imperiálních učenců si myslí, že už to byl Sanguinius, když se utkal s Horem na jeho bitevní bárce, Duchu pomsty. Dante to ale chápe jinak a věří, že tento okamžik nastane a právě on bude vše, co bude stát v cestě mezi teď již bezmocným Císařem a těmi, kteří ho chtějí zničit. A Dante se každý den připravuje, aby mohl tuto poslední službu splnit.

 

Danteho přilbice

 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.