Dreadnoughti vesmírných mariňáků

V čele útoků vesmírných mariňáků, Dreadnoughti jsou obáváni všemi nepřáteli Imperia. Na bojišti jsou inkarnacemi smrti, s mocnými zbraněmi ostřelující nepřátele a smrtící výzbrojí na blízko, pulsující vražednou energií. V galaxii je jen málo protivníků, kteří se mohou postavit této obrněné divokosti.

Dosahující trojnásobné výšky člověka, patří Dreadnoughti mezi nejstarší bojové stroje na bojištích 41. tisíciletí. Někteří Dreadnoughti jsou dokonce datováni deset tisíc let zpět do doby Velké křížové výpravy, kdy samotný Císař kráčel mezi lidmi. Umění jejich výroby je už dlouho ztraceno, tajemné vědomosti potřebné k jejich vytvoření přešly do mytologie a každý kapitulní Dreadnought je tedy cennou relikvií. Jsou to žijící ztělesnění Strojového boha, reprezentující konečné spojení biologického a mechanického, a každý obsahuje žijící myslící bytost. Piloti, uzavření ve schránce Dreadnoughta, mají často vzpomínky sahající několik tisíc let zpátky a tak jsou tito prastaří válečníci hmatatelným spojením s minulostí a dědictvím kapituly.

Dreadnought Krvavých Andělů

Století války

Biologická část Dreadnoughta není obyčejný člověk, ale jeden z Pradávných, mocný hrdina vesmírných mariňáků, který utrpěl strašlivá zranění v bitvě a byl považován za hodného umístění do obrněného sarkofágu Dreadnoughta. Pohřbení rozbitých zbytků Pradávného je rituál velikého významu, zahrnující jeho bratry spolubojovníky, kapitulní techmariňáky a její apatykáře. Pro mariňáka je považováno za velkou poctu být umístěn do Dreadnoughta a tito prastaří válečníci jsou respektováni všemi vesmírnými mariňáky. Pradávní jsou uloženi do amniotické kapaliny a chirurgicky implantováni do obrněného sarkofágu, vnímat okolní svět jim pak dovolují mechanické senzory. Touto cestou mohou pokračovat v boji za Císaře po mnoho století, nikdy nenechávají své ocelové tělo odpočívat.

V bitvě je Dreadnought hrozivým protivníkem, postupující s hromovým krokem s přicházející střelbou odrážející se od jeho silného adamanatiového pancíře. Elektricky motivované svazky svalů pohání jeho těžké končetiny, dovolují mu střílet ze zničujících zbraní za pochodu a bojovat s veškerou dovedností a zuřivostí, jakou ovládal zaživa. Rovněž jsou to hrůzostrašní válečníci, jejichž nashromážděná moudrost za staletí válek je ceněným zdrojem a jejich ohromné zkušenosti znamenají, že bojovali ve všech představitelných podmínkách.

Téměř nic nedokáže zastavit útočícího Dreadnoughta a jeho zbraně na blízko dokáží roztrhnout vedví i těžce obrněná vozidla. Dreadnoughta je nesmírně obtížné zabít a, ve většině případů, jedině naprosté zničení sarkofágu zabije pilota. Zničení Dreadnoughti jsou opuštěni jen za nejkrajnějších okolností a vesmírní mariňáci budou bojovat se spravedlivou zuřivostí za navrácení padlého Dreadnoughta, aby mohli pohřbít jeho uživatele v kapitulní hrobce. Obnovená schránka je pak láskyplně navrácena do plně funkčního stavu v čekání na dalšího majitele.

 

Pradávní

Když nejsou v akci, dřímají Dreadnoughti v zapečetěných stázových kryptách v hlubinách klášterní pevnosti kapituly, aby se prodloužil jejich život. Místem odpočinku Dreadnoughtů kapituly je svatá kaple a techmariňáci věnují svým prastarým svěřencům velikou pozornost, pečlivě na ně aplikují posvěcené oleje a masti, přičemž recitují Litanie Zachování. Z úcty k těmto udatným válečníkům je nechávají techmariňáci spát a probouzí je jedině v čase velké potřeby. Když jsou povoláni do boje, Dreadnoughti vyjdou ze svých hrobek a do jejich povrchu je vyražena runa Probuzení.

Jak Dreadnought pokračuje v boji po staletí, ukotvení mysli Pradávného v materiálním světě začne nevyhnutelně vyklouzávat a on stráví stále více času dřímáním, jeho mysl se stane ještě vzdálenější. Jedním z nejstarších zaznamenaných Dreadnoughtů je Bjorn Chlupatá Ruka z kapituly Hvězdných Vlků. V době primarchů byl Bjorn mladý válečník a říká se, že bojoval po boku samotného primarchy Lemana Russe. Od jeho pohřbení v obrněné schránce Dreadnoughta bojoval v několika nejznámějších bitvách v krví nasáklé historii Impéria a dokonce vedl svou kapitulu v obraně jejího domova na Fenrisu.

 

Umění smrti

Dreadnoughti jsou povoláváni, pokud se má bojovat na blízko a krvavě. Nejlépe jsou upotřebeni v situacích, kdy je hojnost úkrytů, které je ochrání před nepřátelskou palbou. Vynikají v bojích v zástavbě, v podzemních tunelech a při vyloďovacích akcích, kde mohou rychle dosáhnout nepřítele a použít své ničivé útočné zbraně. Zbraňové porty umožňují Dreadnoughtovi použít různé varianty výzbroje, závisející na taktické situaci. Tyto zbraně jsou obecně podobné těm používaným terminátory vesmírných mariňáků. Dreadnoughti byli kdysi používáni k testování nových zbraňových systémů, zamýšlených pro terminátorské zbroje, jako v případě prvních modelů plasma kanónů. Nicméně zbraně Dreadnoughta mají výhodu zvýšené stability, lepšího zaměřovacího systému a větší zásoby munice než ty používané terminátory. Velikost Dreadnoughta navíc dovoluje použít chlazení kapalným dusíkem pro rychlopalné zbraně, což snižuje riziko přehřívání a zasekávání.

Stejně jako mocnými těžkými zbraněmi, mohou být Dreadnoughti vybaveni smrtícím zbraněmi na blízko s připojenými magnetickými servo-cívkami ke zvýšení síly jejich paží.

Ty umožňují sevřít a rotovat, trhat široké díry i do těch nejsilnějších materiálů nebo prorazit ten nejsilnější pancíř. Furioso Dreadnought Krvavých Andělů je toho nejlepším příkladem a je schopen snadno roztrhat na kusy i Land Raider.

 

Rozpoutaná smrt

Během věků se Dreadnoughti účastnili těch nekrvavějších bitev zapsaných v kronikách Impéria. Jejich činy hrdinství jsou námětem legend po celé říši lidí a málo pohledů je více inspirujících nebo hrůzostrašnějších, než vidět jednoho z těchto juggernautů řádit na bojišti. Mnoho Dreadnoughtů se stalo skutečně slavnými a příběhy o jejich odvaze a obětování ve jménu Císaře jsou vyprávěny po celém Impériu.

Tři takoví mocní válečníci jsou bratr Damos z kapituly Porfyrových Andělů, bratr Severus z kapituly Ultramariňáků a legendární Bjorn Chlupatoruký z kapituly Hvězdných Vlků. Nejmenší část jejich historie by vystačila na rukopis několik stránek dlouhý, jejich služba Císaři se táhne mnoho tisíc let do minulosti. Opravdu. V případě Bjorna sahá až do časů primarchů. Podrobně jsou zaznamenány tři nejslavnější akce při obraně Impéria - Bitva o bránu IX, První obrana Tesáku a Bitva o Macragge.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.