Ezekiel, velmistr knihovníků

Ezekiel je současný velmistr knihovníků v tajemné kapitule Temných Andělů. Spočívá na něm hrozivé břemeno, je jediným nositelem temných a pochmurných tajemství této vyhýbavé a osamocené kapituly. On rozhoduje, kdo vstoupí do Vnitřního kruhu, protože on jediný může nahlédnout do duše a posoudit, zda je schopna snést břemeno znalostí, kterou tato pozice přináší. Síla jeho vůle je legendární a jako znak své pozice vlastní Knihu spasení. Stránky Knihy jsou pokryty jmény Padlých, které Temní Andělé dopadli za milénia, což ji činí pro kapitulu předmětem velkého významu.

Všichni knihovníci Temných Andělů jsou členy Deathwingu a působí jako strážci žalářů vyvrtaných hluboko do útrob Věže Andělů. Ezekielovi je dán titul Držitel klíčů, protože on a jeho bratři udržují žaláře zamčené. Ezekiel pomáhá svými mocnými silami kaplanům-vyšetřovatelům v jejich hrozné práci, napadá mysli Padlých a podrývá jejich duševní odolnost. Tuto schopnost využívá na bojišti, zavrtává se do myslí nepřátel a vyvolává jejich nejhorší obavy. Plní jejich mysli obrazy beznaděje a porážky k rozleptání sebevědomí i těch nejdisciplinovanějších vojáků.

Ezekiel, velmistr knihovníků

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.