Havraní Garda I.

PočátkyLogo Havraní Gardy

O prvních krocích primarcha Havraní Gardy Coraxe toho není moc známo. Ani legendy Havraní Gardy se příliš nezmiňují o bledém mladíkovi, který se jednou objevil na minerálně bohatém ale pustém měsíci Lycaeus. Lycaeus obíhá Kiavahr, technologicky vyspělou planetu, jejíž povrch je pokryt továrnami a kovářskými katedrálami. Tento měsíc oplývá neskutečným přírodním bohatstvím a vyděděnci z Kiavahru, žijícími pod energetickými dómy, které je chránily před nepřízní vesmíru. Vládnoucí TechGilda na Kiavahru používala doly na Lycaesu jako odkladiště svých zločinců nebo lidí, kteří nebyli schopni plnit stanovené kvóty. Těžce ozbrojení dozorčí vládli měsíci ze své temné, jehle podobné pevnosti na vrcholku nejvyšší hory Lycaesu. Pro obyvatele Kiavahru bylo odsunutí na měsíc rovno rozsudku smrti.

Starodávné texty kapitulní knihovny praví, že obyvatelé Lycaesu byli dlouho otroky Kiavahru a pracovali ve strašných podmínkách pod ozbrojeným dohledem TechGildy. Nehody si každým rokem vybraly velkou daň na životech a znečištěná atmosféra se promítala do zdraví jejich dětí. Když už byl někdo odsouzen pro práci v dole, nezbývalo mu nic jiného než se modlit k Císaři za někoho, kdo by ho dokázal zachránit. Ten někdo přišel a kůži měl bledou jako padlý sníh.

Existuje mnoho příběhů o objevení Coraxe a ten skutečný se už asi nikdy nedovíme. Jeden příběh praví o hluboké štole na jednom z pólu, která si vyžádala životy stovek dělníků a na jejímž konci se skrývala tajná komora s mladým primarchou. Další mluví o kometě, která roztrhala na kusy obrovskou železnou horu a z jejích trosek vyšlo nedotčené díte zahalené v bílé záři. Potom je tu příběh o umírajícím obřím válečníkovi, který donesl dítě dělníkům a zapřisáhl je, aby ho chránili před Temnými. Ať už to bylo jakkoliv, dělníci přijali bledé dítě s vlasy černými jako půlnoční nebe za své a pojmenovali ho Corax. Během několika let, když se začalo projevovat jeho zrychlené dospívání, ho dělníci začali brát jako známku přízně Císaře. Učili primarchu všemu, co se dalo v úzkých chodbách dolu naučit. Zaučovali ho v sabotážích, partyzánské válce, použití výbušnin a zabíjení. Učili ho všemu, co mohlo být pro jejich budoucího velitele užitečné. Corax se učil velmi rychle a jeho síla a bystrost z něj rychle udělaly rozhodného velitele.

Dělníci od začátku říkali Coraxovi, že je předurčen k záchraně Lycaesu a jak čas běžel, začalo být vidět, že to i může být pravda. S mizernými dělnickými možnostmi mohli sehnat jen neohrabané a slabé zbraně, které se nemohly rovnat výzbroji dozorčích. Velké zásoby byly strategicky rozmístěny na tajná místa v celém dole. Corax organizoval dělníky do malých bojových jednotek, přidělil jim schopné velitele a pečlivě jim osvětlil jejich cíle a jak jich mají dosáhnout. Také začal s psychologickou válkou vedenou proti jejich hlídačům, útoky na klíčové body a organizací nepokojů na odlákání pozornosti. Každá z těchto akcí ubírala ze zásob strážců a snižovala jejich morálku. Po čase už bylo vše připraveno na útok.

Když bylo vše připraveno, dělníci zaútočili. Mohutné vrtací stroje razily cestu skrz ulice ke klíčovým obranným bodům. Sabotážní týmy s vrtačkami a laser-řezáky přerušili přísun energie do mnoha nepřátelských opevnění. Jeden z dómů, který přechovával podstatnou část nepřátel, byl tak dobře odpojen, že byli všichni v něm vystaveni smrtícím účinkům vakua. Současně s tím Corax a skupina nejlepších lidí, které měl, zaútočili na hlavní pevnost svých trýznitelů a dobyli ji během jediné noci. Po staletích hrůzovlády s nimi nemohli žádné slitování, a proto každého zajatce popravili.

TechGilda na Kiavahru byla šokována pádem Lycaeusu a okamžitě vyslala vojáky na potlačení rebelie. Válka byla rychlá a brutální. S pomocí gravitačních paprsků vrhali Coraxovi vojáci na planetu kontejnery naplněné jadernými hlavicemi, které při dopadu devastovaly velké části Kiavahrské infrastruktury. Když vojáci TechGildy prostáli na měsíci, aby bojovali, čekaly tam na ně připravené a vybavené oddíly Coraxových vojáku. Černovlasý primarcha překonal své nepřátele v každém ohledu. Chirurgickými útoky zničil jejich velitelskou strukturu, přerušil zásobovací linie a donutil je k defenzívě. Corax zvítězil. Donutil vojáky k odletu z měsíce a Kiavahr posléze nebyl schopen dále fungovat bez zásilek z měsíce. Postupně začal upadat do anarchie, když se jednotlivé frakce TechGildy snažily ovládnout to, co na planete zbylo. Oslavy na Lycaeusu trvaly mnoho dní a na památku vítězství dělníci přejmenovali Lycaeus na Vykoupení.

Nejobsáhlejší záznam o Velké křížové výpravě, Speculum Historiae, nám o setkání Císaře s Coraxem mnoho nepoví. Knihovníci Havraní Gardy sice mají nějaké zkazky o této události, ale mnoho věcí zůstává zahaleno tajemstvím. Říká se, že při oslavách vítězství Císař přistál na Vykoupení a vyhledal Coraxe, připraveného na setkání s tímto podivným cizincem. Císař strávil s Coraxem celý den a noc, ale nikde není zaznamenáno, co se během této doby stalo. Za úsvitu následujícího dne převzal Corax velení nad legií Havraní Gardy a přidal se k Císaři a jeho výpravě. Za svou věrnost si žádal jedinou věc. Pomoc při dobytí Kiavahru. TechGilda byla v tu dobu ještě otřesena ze ztráty Lycaesu a nebyla schopna postavit se proti Havraní Gardě jednotnou sílu, která by ji mohla alespoň zbrzdit. TechGilda byla svržena a Adeptus Ministorium nastoupilo na uvolněný post. Těžba na Vykoupení se opět rozběhla s pozměněnými pracovními podmínkami a válkou zničený Kiavahr započal svou renesanci pod ochrannými křídly Impéria. Temná věž, která byla sídlem tyranů, byla pojmenována Havraní trn a stala se hlavní pevností Havraní Gardy.

Při Velké křížové výpravě předvedla Havraní Garda pod Coraxovým velením několik ohromujících vítězství. Bledý primarcha nezapomněl nic z toho, co se naučil na Vykoupení a se svým talentem pro sabotáže a chirurgické útoky slavil v Císařove výpravě velký úspěch. Planety považované za nedobytné dřív nebo později padly díky několika klíčovým útokům Havraní Gardy. Vraždy důležitých osobností, tajné operace za nepřátelskými liniemi a sabotáže byly jejich nejmocnější zbraně a v této oblasti se jim také nemohl nikdo rovnat. Z Coraxe se stal mistr ve zhodnocování nepřátelské infrastruktury a používání vojenské síly tam, kde uškodila nejvíce. Havraní Garda nemusela příliš často používat svou plnou sílu, ale když bylo potřeba, Corax neváhal využít každého vojáka, kterého měl.

Havraní Garda si během Velké křížové Výpravy vydobyla takový respekt, že samotný Vojevůdce Horus často vyžadoval její asistenci při svých taženích. Nutno podotknout, že za většinu svých vojenských úspěchů vděčí Horus hlavně Havraní Gardě. Záznamy Havraní Gardy jsou překvapivě skoupé na informace o tomto období a imperiální historici předpokládají, že spíše asociální Corax neměl rád mnohem společenštějšího Hora a shledal ho zbytečně chlubivým a manipulativním. Říká se, že spolu málem bojovali na život a na smrt, ale krveprolití bylo zabráněno, když Corax převelel Havraní Gardu z Horova dosahu.

Primarchové se už nikdy potom nepotkali a když Impérium zachvátila Horova Hereze, Havraní Garda bojovala po boku Železných Rukou a Salamandrů. Všechny tři legie byly povolány na dobytí Horova velení na Istvaanu V. Další čtyři legie pak měly být nablízku pro posílení útoku nebo pro řešení neočekávaných situací.

Dokončení >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.