Hvězdní Vlci I.

Fenris

Planeta Fenris je svět ledu a ohně, kterému vládnou extrémní podnebí a nevyrovnané oběžné dráhy, takže je jedním z nejrozbouřenějších světů, který lidé obývají. Většina povrchu je pokryta vodou a maličké kousky země nejsou víc než souostroví řídce rozptýlené na rozlehlém oceánu. Jediný velký kontinent, Asaheim, leží na severním pólu.

Fenris se nachází daleko na galaktickém severu od Země na okraji oblasti známé jako Oko Teroru, ze které přicházejí nájezdníci a stoupenci prokletých bohů Chaosu. Fenris je tak v čele obrany Impéria proti silám Chaosu. Hvězdní Vlci zůstávají na hlídce, která začala před mnoha tisíci lety, krátce po strašném konfliktu známém jako Horovo Kacířství.

Planeta Fenris obíhá kolem svého bledého slunce na dráze ve tvaru velmi protáhlé elipsy. Velký rok, doba, za kterou Fenris dokončí jeden oběh, trvá přibližně dva pozemské roky. Po většinu tohoto dlouhého roku je svět vzdálen od svého slunce a jeho povrch zůstává krutě chladný. Jak se Fenris vzdálí od svého slunce, rozlehlé oceány zamrznou, a v nejvzdálenější bodu dráhy jsou dokonce i rovníková moře pokryta ledem. Směrem ke konci roku, jak se planeta opět blíží ke slunci, se na obloze zvětší Vlčí Oko a krátké jaro ohřeje povrch Fenrisu. Během tohoto období led ustoupí k pólům a mnoho obyvatel hlubin vypluje na hladinu, aby se nasytili planktonem a dalšími životními formami, které se v tomto období objeví.

Když Fenris dosáhne svého perihélia, bodu, ve kterém je nejblíže k slunci, začnou ovlivňovat planetu masivní gravitační síly. Kromě skalnaté polární pevniny Asaheimu je povrch Fenrisu nestabilní a plášť planety je tenký. Kontinentální desky se srazí a v oceánu se tekuté jádro vystaví ledovým vodám. Planoucí ostrovy vystupují z moře, chrlí oheň a z jejich svahů stéká láva. Pod povrchem se mění voda v páru, která zaplaví Fenris siřičitými výpary. Velké přílivové vlny zaplavují pobřeží Asaheimu, ale mocné skály stojí pevně, jako jediná neměnná pevnina na planetě. Jinde jsou souostroví vytvořená v předchozím letech vržena zpět do moře. Některá přežijí, ale mnoho jich je roztrháno nebo polknuto mořem a zaplaveno vířícími oceány, samozřejmě za aktivní účasti jeho obyvatel.

 

Život na Fenrisu

Životní formy na Fenrisu jsou zvyklé na každoroční rituál smrti a vyvinuly si způsoby jak zvládat nekonečnou proměnu svého životního prostředí. Jen na polární pevnině Asaheim jsou zvířata do jisté míry chráněna před extrémním podnebím. Tam přebývají jedinečná zvířata, která nejsou schopna žít nikde jinde na Fenrisu, včetně masivních zuřivých medvědů, obrovských býložravců, a samozřejmě obrovských fenriských vlků. Ale Asaheim je vzdálený, obklopený skalami desítky tisíc stop vysokými, zvedajícími se nad mořem a oddělujícími zemi od oceánů jako jeden svět od druhého. Asaheim neposkytuje útočiště pro zvířata, která žijí za jeho skalnatým pomezím.

Většina životních forem na Fenrisu jsou zvířata žijící v moři. Hluboké oceány obývá mnoho obrovských tvorů - prastaré šupinaté bestie, které bojují o nadvládu proti jiným příslušníkům svého druhu. Některé jsou velké jako ostrovy a mohou sežrat loď jediným polknutím. Jiné jsou dlouhé a podobné hadům, bytosti, které Fenrisané nazývají mořskými draky. Ti někdy srazí plavce z paluby lodi a odsoudí ho ke smrti ve studených vodách. U dalších lze nejistě popsat jejich tvar, jsou to mnohochapadlaté věci s očima jako signální ohně, které svítí v hloubce. Taková je většina zvířat, které žijí na Fenrisu. A dokonce i na tomto světě jsou suchozemské bytosti, které čelí živlům, žijí na ostrovech a doufají, že přežijí každoroční proměny své planety. Nejvíc naděje ze všech mají divocí lidé, Fenrisané.

 

Fenrisané

Ačkoli je Fenris světem Hvězdných Vlků, kapitula zabírá jen Asaheim, který vystupuje z polárních oceánů jako masivní sloup, strmý a hrůzu nahánějící, oddělený od zbývající části Fenrisu svými vysokými a ostrými útesy. Zbytek Fenrisu je zanechán v divokém stavu, kde lidé přežívají, jak nejlépe mohou, uprostřed nekonečných období ledu a ohně. Hvězdní Vlci drží hlídku nad svými barbarskými příbuznými, ale nikdy se veřejně neobjeví mezi válčícími kmeny. Pro Fenrisany jsou Hvězdní Vlci posly bohů, viditelní jen občas a z dálky, ovládající magické a posvátné síly. Země Asaheim je zakázaným královstvím požehnaných, kam domorodé pověsti zakazují vstup. Jen bohy vybraný válečník může vstoupit na Asaheim a jen ti nejlepší z odvážných jsou někdy vybráni.

Lidé z Fenrisu jsou barbaři bez znalostí pokročilé technologie ani světa za jejich vlastními nepokojnými obzory. Jsou to válečníci, jejichž přežití závisí na dovednostech s mečem a kopím. Protože jejich svět je skoro úplně pokryt vodou, jsou mistry moře. Stavějí vynikající dlouhé lodě z kostí a kůží mořských oblud, jež loví. Navíc sbírají dřevo ze zemí dost starých na to, aby tam vyrostly zralé stromy. Naštěstí se rostlinstvo Fenrisu vyvinulo k rychlému růstu, a sopečná půda nových zemí je bohatá a úrodná. Fenrisané podstupují divoké bytí, které často končí v boji proti obludným stvořením hlubiny. Boj o jídlo je velký a kmeny se často zaplétají do střetnutí o drahocenné zdroje planety.

Nejcennějším zdrojem je země. Nikdo neví, jak hodně se země změní za jeden rok. Někdy staré ostrovy přežijí měnivá ročních období a s dobrým štěstím se může uchovat území kmene nedotčené po mnoho let, ale je pravděpodobnější, že budou zlámány a zničeny, ponořeny pod oceán pohyby křehké kůry Fenrisu. Mnoho ostrovů se zmenší nebo zpustoší tak, že jen pár může žít tam, kde předtím bylo mnoho. Když se tak stane, začne krvavá válka, a jen ti, kteří uspějí v nalezení nové země a založení kmene, přežijí.

Když přijde Velký rok a bledé slunce Fenrisu se na obloze zvětší, celé populace se odeberou na lodě, aby unikly zatopení svých souostroví. Musí obsadit nově vytvořenou zemi rychle, protože brzo jejich zásoby dojdou a budou muset sníst své zásoby zvířat a zrní. Jestliže nemohou najít žádnou novou zemi, musí bojovat o území ostatních kmenů. Toto ustavičné stěhování má za následek stálé, hořké válčení, jak se každý kmen pokouší o zmocnění a ustanovení vlády nad nově tvořenou zemí.

A z těchto neohrožených válečníků Hvězdní Vlci rekrutují svůj rod, berou jen nejlepší z odvážných, aby se stali vesmírnými mariňáky hodnými Císaře.

Pokračování >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.