Hvězdní Vlci II.

Hvězdní Vlci

Charakter každé kapituly vesmírných mariňáků je zformován světem, ze kterého kapitula působí a genetickým fondem jejího zakladatele. Hvězdní Vlci jsou dílem Fenrisu a svého primarchy Lemana Russe. Chladný, smrtící svět Fenris cvičí lidi v přežití a stálém válčení. Členové Hvězdných Vlků jsou vybráni z nejlepších válečníků válečnické rasy a nejschopnějších lidí, pro které je každý den zápasem o přežití. Jsou to lovci, námořníci a nebojácní válečníci, pro které je smrt v bitvě nejvhodnější konec ctihodného života. V mládí se učí, že loajalita vůči klanu a jeho vůdci je nejvyšší ctností. Nesou si tyto vlastnosti celý život a jejich válečnické ideály se stávají i ideály kapituly Hvězdných Vlků. Vzhledem k narození na tak nepřátelském světě, jen málo míst ve vesmíru Hvězdné Vlky děsí.

Leman Russ byl nejdivočejší z primarchů, obr dokonce i mezi Císařem vybranými, velký hlučný válečník, zarputile věrný přátelům a postrach svých nepřátel. Říká se, že byl nejtvrdohlavější z primarchů, ale stejně tak byl nepochybně jedním z nejbrilantnějších armádních velitelů ve věku velkých generálů. Leman Russ zmizel před deseti tisíci lety, nikdo neví kam. Říká se, že se vrátí v posledních dnech, aby vedl svůj lid do poslední bitvy, až se Vojevůdce Horus, Velké zlo, vrátí z Oka Teroru a vojska temnoty zahltí vesmír. Russovi lidé - Hvězdní Vlci - střeží bránu k Oku Teroru a čekají na poslední boj.

 

Vytváření člena

Ve stálém kmenovém válčení o držení země se každý mladík snaží upoutat pozornost bohů Fenrisu. Fenrisané ztotožňují své bohy s Lemanem Russem a se samotným Císařem. Hvězdní Vlci jsou válečníci bohů, vybraní společníci Russe, kteří bojují po jeho boku v poslední bitvě na konci vesmíru. Tak si Fenrisané zvykli, že nejodvážnější z mladých válečníků získávají místo u bohů, zmizí z každodenního světa Fenrisu a odejdou žít do vznešeného království Asaheim.

Vesmírní mariňáci musí být vybráni mladí, pokud mají přežít obtížné přetvoření z normálního člověka v geneticky vylepšenou superbytost. Mladí válečníci, chtiví upoutat pozornost bohů, bojují ve skupinách zvaných vlčí bratři. Vlčí bratři vždy bojují v čele bitvy. Chtějí získat čest a respekt svých stařešinů. Vědí, že jsou na ně upřeny oči bohů a že mohou být vybráni, aby se připojili k Russovi. Toto vědomí je vhání do činů extrémní statečnosti, a proto mnoho vlčích bratrů zemře v bitvě dříve, než dosáhne dospělosti.

Na Fenrisu po zemi lidí putují cizinci. Je na ně děsivý pohled - obrovští, statní válečníci s hořícíma očima, zahalení v kožešinách fenriských vlků, kteří žijí jen na ostrovní pevnině Asaheim. V dlouhých halách se vypravují historky o tajemných cizincích, kteří přicházejí v kruté zimě a vyzývají nejsilnější a nejpyšnější válečníky k zápasům v síle a pití. Cizinci vždy porazí nejsilnější válečníky a přepijí pijáky. Až porazí každého vyzyvatele, vyberou nejvhodnější a vezmou je do tmy; nikdo je už nikdy nespatří. Vždy si vyberou mladé bojovníky, protože jen mladý může bojovat po boku Russe v poslední bitvě.

Tito tajemní cizinci mohou být taktéž často viděni, jak stojí na vyvýšeném místě nad bojištěm. Někdy, když dlouhé lodě vyloďují na břeh skupiny válečníků, se cizinci dívají. Pokud je bitva dostatečně zuřivá, cizinci mohou po bitvě sestoupit a vybrat si nejodvážnější vlčí bratry. Často jsou vybraní krůček od smrti, ale i když jsou jejich zranění těžká, cizince to nezajímá. Vezmou mladíky pryč. Někteří říkají, že mizí v blesku, jiní že pro ně sestoupí velká létající loď. Všichni vědí, že válečníci odešli připojit se k bohům.

Tito tajemní cizinci jsou vlčí kněží Hvězdných Vlků - výběrčí statečných. Mladíci, které vybírají, budou testováni, aby se mohli stát Hvězdnými Vlky. Jestliže uspějí, budou do jejich těl implantovány genové zárodky Lemana Russe a stanou se tak členy vesmírných mariňáků. Pokud mariňáci nezemřou v boji, mohou žít po stovky let, cestují po hvězdách a bojují ve válkách po celé galaxii. Válčí s monstrózními orky a ohavnými démony Chaosu. Narazí na mysl ochromující hrůzy tyranidích úlových flotil a budou muset přetrvat nepopsatelná nebezpečí warpu. Pro muže narozeného a vychovaného uprostřed ledu a ohně Fenrisu, je to vskutku život mezi bohy.

< Začátek

Pokračování >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.