Hvězdní Vlci: Úvod

Logo Hvězdných VlkůKdyž vzniklo Impérium, bojovali Hvězdní Vlci zuby a drápy za Císařovu věc. Mezi nejslavnějšími kapitulami Adeptus Astartes jsou Hvězdní Vlci - stejně jako jejich akce - známi z jednoho konce galaxie na druhý. Stejně tak tvrdohlaví i zuřiví, jsou Hvězdní Vlci experty na boj zblízka a jejich válečníci nadšeně bojují o slávu na bojišti. Hvězdní Vlci žijí pro boj a smrt je nijak nestraší.

Možná, jako vedlejší účinek jejich bezuzdné zuřivosti, inklinují Hvězdní Vlci k ignoraci ortodoxního přijímání Codexu Astartes. Jejich kapitula je organizována do smeček, ne jednotek; velké kompanie jsou vedeny vlčími lordy. Jejich zbroj je zdobena runami a vlčími emblémy oproti standardním způsobům vesmírných mariňáků.

Mnoho mladých Hvězdných Vlků začíná jako krvavé spáry, smečky určené k boji zblízka. Když se osvědčí v bitvě, přesunou se do smeček šedých lovců, zkušených jak v boji na dálku tak na blízko. Oproti ostatním kapitulám jsou dalšími vlčí zvědi, tvoření zkušenými bojovníky používanými k operacím daleko za nepřátelskými liniemi. Pokud žijí dostatečně dlouho, stávají se veteráni Hvězdných Vlků dlouhými tesáky, poskytujícími podporu těžkými zbraněmi. Vrcholem je vlčí garda, utvořená z nejlepších dostupných válečníků, kteří stráží vlčího lorda.

Dvě další věci odlišují Hvězdné Vlky od ostatních vesmírných mariňáků: jejich přístup k bitevnímu tanku imperiální gardy Leman Russ Exterminator a jejich použití runových kněží, vlčích kněží a železných kněží.

Na závěr, Hvězdní Vlci mají dvě probíhající krevní msty. Zaprvé pohrdají vesmírnými mariňáky Chaosu Tisíců Synů pro jejich proradnost za Horovy Hereze. Zadruhé, drží zášť proti Temným Andělům kvůli sporu jejich primarchů, který se odehrál o celá tisíciletí dříve.

 

BOJOVÁ DOKTRÍNA

Bojovník vlčí gardySíly Hvězdných Vlků mají velmi odlišný přístup k bojovému umění v porovnání se svými bratry vesmírnými mariňáky. Existuje několik odlišných typů jednotek, neboli smeček, v každé velké kompanii, každá z nich přitom hraje v bitvě jinou roli. Jak Hvězdný Vlk prožívá svůj život, může postupovat hodnostmi, dokud není starý a jeho tesáky nejsou dlouhé. Pokud jsou jeho odvaha a síly neodiskutovatelnými, bude požádán, aby se připojil k vlčí gardě nebo se dokonce stal samotným vlčím lordem.

"Krvavé spáry Hvězdných Vlků ohrožují nejen sebe, ale i životy svých bratří ve zbrani. Pokud tolik lační po smrti a nedbají slov o své skvělosti, tak je nažeňte přímo do jámy lvové. Můžeme jen doufat, že se jí někteří vzpříčí v hrdle."

- Lord Solar Macharius, Tactica Ultimatum

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.