Imperiální Pěsti I.

Logo Imperiálních PěstíImperiální Pěsti jsou jednou z nejrespektovanějších kapitul Adeptus Astartes. Nejen že je jejich oddanost k Císaři uznávána jako absolutní, ale i jejich vztahy s různými imperiálními frakcemi jsou na výborné úrovni. Jejich pověst u nepřátel Impéria je pro ně ale větším zdrojem uspokojení. Svou slávu si získaly v bitvách proti osmi hlavním nepřátelským rasám, pomáhaly při udržování Impéria pohromadě během jeho nejtemnějších dob a měly tu čest být jednou z legií, které hájily Císařský palác během Horova kacířství.

 

Původ

Velká křížová výprava dosáhla ledových Úlů Inwitu, když se Rogal Dorn poprvé představil Císaři. Dorazil u kormidla Phalanx, velké orbitální stanice, která se stala pevností Imperiáních Pěstí. Loď byla jeho darem Císaři a něco podobného nebylo viděno od Temného věku technologie. Byla velká jako malý měsíc, její příďová paluba mohla uložit tucet křižníků a její stavby se tyčily jako les věží protkaných průchozími podpěrami. Zářila jako malá hvězda, drahocenný poklad a významný symbol během Velké křížové výpravy. Císař náležitě přivítal Dorna a jmenoval ho velitelem 7. legie vesmírých mariňáků - Imperiálních Pěstí a vrátil mu Phalanx, aby sloužila jako jejich pevnost.

7. legie byla vytvořena na Zemi, o čemž svědčí nejranější vojenská pocta "Roma", nyní pouze rozeznatelná na keramitové ikoně, příliš drahocenné dokonce aby byla zobrazena v Inner Reclusiu. 7. legie intenzivně verbovala na světě Inwitus a přes 70% její síly byli nováčci. Imperiální Pěsti byly proto vzácností v tom, že bratři i primarcha začali sloužit Císaři ve stejné době a rychle si tak vytvořili nezlomné pouto. Primarcha a legie, zrozeni ze stejného genetického základu, měli stejnou nekompromisní sebekázeň a úplnou oddanost řádu.

Hrstka pozemských bratrů přinesla tradici čestných soubojů, které rychle pronikly celou legií. Nikdo přesně neví, kdy se tento rituální boj zavedl, ale dodnes svazuje bratry dohromady. Rozdávání a přijímání vojenských poct pomáhá k zapamatování svého pozemského dědictví daleko od domova.

První akce legie byly neobyčejně úspěšné; zatímco se Velká křížová výprava hnala dopředu, Imperiální Pěsti jednaly jako strategická rezerva imperiálních armád. Imperiální Pěsti, schopné rozvinout jednotky rychle a spolehlivě, kdekoli bylo potřeba, rozhodně udeřily v kritických momentech a dokončily mnoho bitev. Jejich podrobné plánování je učinilo zvláště schopnými v obléhání a jejich odhodlaná výdrž je učinila skvělými válečníky v městské zástavbě. Zůstaly Císařovými tělesnými strážci během vojenského tažení a když se vrátil na Zemi vybudovat hlavní město, ze kterého by vládnul Impériu s milionem světů, vzal Rogala Dorna s sebou. Dorn dostal za úkol opevnit Císařský palác, což byla pocta, která nezůstala nepovšimnuta ostatními primarchy.

Ve všech těch časech Rogal Dorn nehledal přízeň a dokládal kvality pravdy, odvahy a skromnosti více než jakýkoli jiný primarcha. Ačkoli někteří z ostatních primarchů neschvalovali jeho blízkost k Císaři, většina ho měla v hluboké úctě. Na Macragge, domově Ultramariňáků, je Dornova socha jednou ze čtyř zobrazujících primarchy, kteří stojí po boku Guillimana v Hale hrdinů. V ilustrované předmluvě Apokryfů ze Skaru dává Jaghatai Khan Dornovi dar v podobě tuctu svých nejlepších hřebců jako gesto věčného bratrství krátce po porážce Hora. Dornova rivalita s Perturabem, primarchou Železných Válečníků, byla nejznámějších výjimkou. Jednou z Dornových kvalit bylo, že vždy mluvil pravdu. Na Schravannu Železní Válečníci získali velké vítězství, když vzali útokem poslední útočiště Badoona. Prorazili obrany a drželi je, zatímco další legie útočili na město mimo pevnost. Během oslavy vítězství Horus prohlásil Perturaba největším mistrem obléhacího vojenství v Křížové výpravě. Fulgrim, primarcha legie Císařových Dětí se pak zeptal Dorna, zda si myslí, že by opevnění Císařského paláce mohlo vzdorovat Železným Válečníkům. Dorn to pečlivě zvážil, a pak řekl, že on považuje opevnění jako dostatečné, aby vzdorovaly jakémukoli útoku, pokud by ovšem bylo dobře obsazené. Perturabo se rozlítil a vyplivnul proud jedu na Dorna - obvinění tak nepodložené, že přihlížející byli ohromeni. Poté tito dva spolu mluvili už jen zřídka, ani legie znovu nesloužily ve stejném vojenském tažení. Imperiální Pěsti byly vždy na straně Císaře a Želzní Válečníci byli součástí Horova předvoje.

Poté co Imperiální Pěsti získaly významné vítězství proti orkům na spálených pustinách Necromundy, páni úlu jako vděk souhlasili s rekruty naverbovanými ze svého obyvatelstva. Pevnostní kaple byla náležitě vysvěcena, ale Imperiální Pěsti zde byly jako vážení hosté, ne páni. Rogal Dorn nežádal žádná zvláštní práva na světech, kde jeho legie rekrutovala. Někteří primarchové, takoví jako stále temperamentnější Perturabo, využívali každou možnost obsadit posádkou svět a požadovat poplatky. Dorn je zaznamenán slavným výrokem "Chci rekruty, ne vazaly!" a byl vždy spokojen, když držel svou legii jako vojenský útvar bez občanských povinností, které přicházely s domovským světem.

 

Horova Hereze

Když masakry během výsadku na Istvaanu odhalily celkový rozsah Horovy zrady, byl Císař, doprovázený věrným Rogalem Dornem, na Zemi, rozhodnut zabránit Horovi ovládnout Impérium. Spolu s Bílými Jizvami a Krvavými Anděly zorganizovaly Imperiální Pěsti hrdinnou obranu Císařského paláce, která vešla do legend. Pak, když se všechno zdálo ztraceno, doprovázeli Císaře v jeho poslední bitvě na palubě Horovy bitevní lodi. Dornovi bylo souzeno objevit těla Císaře, Hora a Sanguinia poté, co jejich epický souboj skončil. Až do tohoto okamžiku byl Dorn přímý, vznešený a trpělivý, ale nyní se stal běsnícím synem. Zatímco Ultramariňáci udržovali pořádek uvnitř Impéria, hnaly se Imperiální Pěsti za zrádci a srovnávali se zemí pevnost za pevností. Dorn je vedl, oblečen do černě smutku, své obvyklé milosrdenství odložil až do té doby, než byli viníci potrestáni. Zatímco jiní formovali nové Impérium, Dorn se nechal ovládnout pomstychtivostí. Proslýchá se, že viděl Císařovu smrt jako své osobní selhání a svou křížovou výpravu jako pokání. Potom všem, nebyli zrádcové jeho bratři? Ať byla příčina jakákoli, byl Rogal Dorn nepřítomen na nejvyšší radě až do doby, kdy byl povolán zpět na Zemi, kde Roboute Guilliman, primarcha Ultramariňáků představoval svůj Codex Astartes jako budoucnost mariňáků.

Dorn byl otřesen, jeho pátrání po vykoupení ho zaslepilo za měnících se časů. Nemohl nevidět, proč lidstvo nevěří imperiálním Pěstem kvůli tomu, co udělaly legie zrádců. Bez ohně bitvy, který je zaměstnával, se Rogal Dorn a Imperiální Pěsti vznášely na kraji - Císař byl pryč a nyní se zdálo, že jejich úplné bratrství se rozdělí. V tomto období nejistoty dali Železní Válečníci jasnou výzvu Imperiálním Pěstem postavením impozantních pevností a povzbuzovali je k útoku.

Dokončení >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.