Imperium Secundus I.

"Ambice zachránit lidstvo je téměř vždy přetvářka pro touhu mu vládnout."

– připisováno panpacifickému tyranovi Narthanu Dume v éře Sjednocení Terry (M30)

 

Obecně

Impérium Secundus, známé také jako Zapomenutá říše, byla druhá hvězdná říše lidstva, vytvořená primarchou legie Ultramariňáků, Roboutem Guillimanem, během nepolevujícího Horova Kacířství po strašlivých událostech bitvy na Calthu, Stínové kruzádě a Výsadkovém masakru na Isstvanu V. Světlo velkého navigačního majáku Astronomicanu bylo napříč polovinou galaxie zastíněno úsilím zrádcovské legie Nositelů Slova pomocí přivolání zhoubné a masivní warpové bouře známé jako Zkázobouře. Oddělen od zbytku Impéria a nemoha s jistotou určit, zda Císař lidstva ještě žije, nebo jestli Terra a mladé Impérium lidí připadly zrádcům, Guilliman zřídil definitivní pohotovostní plán – vytvoření druhého Impéria s cílem zajistit přežití Císařových snů o sjednoceném lidstvu.

 

 

Historie

"Kacířství přichází v mnoha podobách. Mohou být do očí bijící, jako to, které teď trhá hvězdy, ale mohou být i jemné, nenápadné. Například, když chceš vybudovat nové Impérium, aniž to staré ještě není prohlášeno za mrtvé."

"Nebuduji své vlastní Impérium, Gantulgo. Pouze zachovávám to, co zbylo z toho původního."

 – Roboute Guilliman, pán Macragge, hovoříce s Timurem Gantulgou, přeživším z legie Bílých Jizev účastnícího se Výsadku.

 

Po strašlivých událostech bitvy na Calthu, ve kterých bylo toto obdivuhodné sídlo imperiální správy a klenot Ultramaru zničeno, byla XIII. legie těžce zmrzačena a dlouhodobě nepředstavovala pro Horův plán v tažení na Terru žádnou hrozbu. Temnému apoštolovi Erebovi se na povrchu Calthu podařilo dokončit jeho rouhavý rituál, kterým na galaktický východní okraj svolal Zkázobouři – monstrózní warpovou bouři silnější a ničivější než cokoli lidstvo vidělo od Věku sváru. Ta rozdělila galaxii vedví a zapříčinila, že se rozsáhlá území Impéria lidstva stala na celá staletí neprůchodnými.

Zkáza Calthu Zkázobouře také izolovala a chytila do pasti síly těch stále loajálních, kteří se nacházeli za ní – jako třeba Ultramariňáky - zabraňujíc jim koordinovat jejich úsilí a podpořit jeden druhého, jak se zrádci přesouvali k Teře. Dokonce jim na nějaký čas zabránila varovat se před Vojevůdcovou zradou a mezihvězdnou občanskou válkou, která začala stravovat galaktické Impérium.

Zkázobouře zanechala Terru osamocenou v prázdnotě, nekonečně zranitelnou vůči blížícímu se Horovu stínu. Navíc po zkáze Nucerie, odkud byl Roboute Guilliman nucen prchnout před Lorgarem a Angronem, neschopen čelit ani plně pochopit to, co se tam doopravdy stalo, byl Angron Lorgarem pozvednut na Khornova démonického primarchu. Požírači Světů dokončili očištění Nucerie a Rudý anděl setřásl prach světa ze svých nohou a již na to znovu nemyslel. Stínová kruzáda zničila dvacet šest světů než Lorgar usoudil, že je dokonáno a vrátil se k Vojevůdci.

Oddělen od Impéria se pán Macragge rozhodl zajistit pět set světů říše Ultramaru. Rozhodl se upevnit to, co zbylo ze zbytku Impéria na domovském světě Ultramariňáků, Macragge. XIII. legie objevila pomocný způsob jak navigovat své kosmické lodě skrze warp bez majáku Astronomicanu pomocí nově objevené cizácké technologie na planetě Sotha, budoucím domovském světě kapituly Císařových Kos.

Ultramariňákům se také podařilo udržet určitou bezpečnost přepravy a možnosti správného přeskupení svých kosmických lodí při přechodu z warpu do reálného prostoru. Pro všechny záměry a účely ale bylo všech pět set světů Impériem pro lid galaxie v pasti za hrází Zkázobouře. Vše ostatní v dané chvíli bylo teoretickým – zbytek Impéria, zabezpečení Terry a přežití Císaře. Macragge byla jedinou najisto existující věcí. Byla to jediná věc, jakou Roboute a Ultramariňáci znali, a bylo jedinou skutečností, na kterou věděli, že mohou stavět.

Guilliman váhal vyhlásit vznik Impéria Secundus formálně a veřejně, věc se kterou se svěřil jen svým nejbližším důvěrným. Ve své přesvědčení měl sílu a ze svých stanovisek neumenšil více užitečnosti. Nebyl to strach, že si bude uzurpovat každou Císařovu část stejně jako Horus. Byl to smutek. Žal, že jeho otec, Císař, Terra a velký sen Impéria byli ztraceni a jediný způsob jak zajistit přežití pro jejich civilizaci bylo ji ustálit uvnitř pět seti světů panství Ultramaru. Bylo to břemeno po jakém Guilliman nikdy netoužil a o to těžší žalem.

Mstivý syn se odmítl prohlásit Císařem, i když mu jeho nejbližší rádci navrhli, aby alespoň deklaroval sám sebe jako nového vladaře Impéria Secundus. Popravdě Guilliman slovo a pomyšlení na vládu nenáviděl. Guilliman věděl, že by nemohl vykonávat obě věci, velet a zároveň vládnout. Nemohl spravovat tuhle novou říši a být její loutkou.

Zkáza Calthu Guillimanovi nejbližší rádci navrhli, že hlavou státu nemůže být někdo jiný. Nikdo jiný by nemohl být regent, protože to on byl poslední věrný primarcha. Poslední věrný syn. Jediný věrný syn. Byl zvolen, aby se stal tím, čím musí, představit sebe jako styčný bod Impéria Secundus – stát se imperiálem a odhalit svou novou sílu, své odhodlání, svou odvahu a slávu, jako fénix povstávající z popela.

I přes naléhání rádců se ale Guillimanovi nechtělo. Nemohl vybudovat nové Impérium a usednout na jeho trůn, i kdyby už byl jediným zbývajícím kandidátem. Zavánělo to domýšlivostí, arogancí, samolibostí pýchy a podlou ctižádostí. Zavánělo to Horem Lupercalem.

Guilliman cítil, že kdyby se prohlásil novým vladařem Impéria Secundus, snížilo by jej to v očích těch, kteří jej ještě respektovali, a prostě by to utvrdilo pochybnosti všech, kteří tak nečinili – využili by této krize a prohlásili by sami sebe za krále. Tvrdili by, že pán Macragge projevil nevhodnou dychtivost, využívaje výhody situace. Guilliman by uvítal jakéhokoli věrného primarchu, který ještě zbýval, dokonce i barbarského Lemana Russa, který by sloužil jako úřadující vládce Impéria Secundus, místo sebe.

 

Pokračování příště

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.