Kapitán Darnath Lysander

Jméno Darnath Lysander se poprvé objevilo v Liber Honorous kapituly Imperiálních Pěstí v roce 657.M40, když se, jako seržant 2. kompanie, stal vítězem nad kacíři z Iduno v bitvě na Koloniálním mostě. To byl první z mnoha imperiálních věnců, které získal. V 585.M40 převzal velení 2. kompanie po úspěšném vylodění na eldarském křižníku Krev Khaina a jeho následném získání.

Během tři roky trvajícího obléhání Haddrake Tor velel výsadkovým útokům na jeho nejvyšší vrcholy. Po získání těchto pozic byly nastaveny teleportační majáky tak, aby umožnily terminátorům z 1. kompanie teleportovat se do nižších pater. Bránící se kultisté nicméně užívali rouhačských rituálů prokletí, které zneklidňovaly warp a mnoho terminátorů skončilo na špatném místě, pohřbeno v pevné skále nebo vrženo do záhuby z vysokých srázů. Lysander sám uviděl Kleituse, kapitána 1. kompanie, který se objevil po jeho levici v kusu pevného kamene, ale ještě než zemřel, stihl Kleitus vložit své hromové kladivo, Pěst Dornovu, do Lysanderových rukou. Navzdory nehodě odmítl Lysander ustoupit a převzal velení přeživších. Vedl je do srdce Toru a s hrůzyplnným uměním ovládal kladivo, pobíjel heretiky a ničil jejich obranu.

Během následné reorganizace kapituly byl Lysander povýšen do hodnosti prvního kapitána, pána 1. kompanie, dozorce zbrojnice a strážního velitele Falangy (obrovské vesmírné klášterní pevnosti Imperiálních Pěstí).

V bitvě vedl Lysander 1. kompanii do pozic nepřátel po mnoho let, rozhodnutý být vždy prvním z Imperiálních Pěstí, kdo se střetne s nepřáteli, a tím, kdo před nimi nikdy neustoupí. Jeho odvaha hraničila se šílenstvím, ale štěstěna při něm stála až do dne jeho zdánlivé smrti, kdy loď s ním na palubě zmizela ve warpu. Pro Imperiální Pěsti se stal odkazem na skutečnost, že jen válečník, který je ochoten obětovat vše, může být vítězem.

Pravda však byla jiná, Lysanderova loď se totiž neztratila navždy, ale vystoupila z warpu v Chaosem ovládané části vesmíru - přímo před hlavněmi děl několika vesmirných plavidel Železných Válečníků. Lysander a přeživší následného boje na palubě byli zajati, převezeni Železnými Válečníky na jeden z jejich prokletých pevnostních světů, Malodrax, a mučeni válečným kovářem Shon'tem. Nakonec se Lysanderovi, bez zbraní i zbroje, podařilo uprchnout a probojovat si cestu na svobodu. Když se vrátil ke kapitule Imperiálních Pěstí, v materiálním vesmíru uplynulo několik století. Poté co byl důkladně prozkoumán kapitulními odborníky, byl Lysander navrácen do své pozice jako kapitán 1. kompanie. Poté vedl armádu, která vyhnala Železné Válečníky z Malodraxu a srovnala jej se zemí, čímž dosáhl odplaty.

Darnath Lysander

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.