Krvaví Andělé II.

Vada

Krvaví AnděléKrvaví Andělé jsou v podstatě umírající kapitula, protože mají jednu osudovou vadu v genetickém kódu. Této kapitule, kdysi nejslavnější a nejvelebenější ze všech ostatních, se teď ostatní vyhýbají, jakkoli mohou. Někdy se říká, že Krvaví Andělé jsou poháněni šílenstvím, vyvolaným genetickou vzpomínkou na smrt svého primarchy. Někteří zase trpí Rudou žízní, neobvyklou touhou po krvi, jedním ze znaků posedlosti Chaosem. Ví se, že Krvaví Andělé dělají, co mohou, aby našli řešení svého prokletí. Někteří se ale s úpadkem kapituly prostě smířili.

Mnozí říkají, že Sanguinius byl možná béhem letu warpem ovlivněn Chaosem víc než ostatní primarchové. Fakt, že měl křídla, to jen potvrzuje. Jiní tvrdí, že jeho genetický fond byl vadný už v době, kdy se vytvářeli první Krvaví Andělé.

Také se říká, že Císař tak věřil Sanguiniovi, že ani nesledoval postup tvorby Krvavých Andělů. Někteří kacíři to potvrzují slovy, že Císař věřil i Horovi.

Učenci tvrdí, že problém tkví v procesu tvorby nových generací, takzvané Insanguinaci. Pro pochopení jejich argumentů musíme vědět něco o tvorbě marińáků během Prvního zakládání.

Všechny kapituly používají genetický kód svých primarchů k přeměně normálního smrtelníka na mariňáka. Kód obsahuje všechny věci pro tvorbu nových orgánů z nadbytečných živin a pro přeměnu těla na vzor daný kódem.

Ovšem během Prvního zakládání byl tento proces stále ve fázi testování, a tak se zkoušelo mnoho způsobů pro odstartování a průběh změny. To vedlo ke Krvavení Hvězdných Vlků, Imperiální Pěsti zase používají proces zvaný Ruka Víry a Krvaví Andělé používají Insanguinaci.

Přeměna byla započata vstříknutím malého množství primarchovy krve do oběhu uchazeče. To samozřejmě skončilo se smrtí Sanguinia. Ovšem trocha jeho krve byla uchováno v Rudém Grálu. Živá krev takhle dlouho nevydrží, a proto byla vstříknuta do oběhu Sanguiniových kněží. Tak se z nich stávají hostitelé Sanguiniovy moci. Dodnes je pití krve kněžích z Rudého Grálu užívanou tradicí během tvorby nových kněží.

Z kněžích se odebírá krev používaná na tvorbu nových Krvavých Andělů. Je možné, že během nespočtu generací v časech Horovy Hereze kód trochu mutoval, nejdříve pomalu, ale časem rychleji a rychleji, až vše vyústilo v tuto vadu.

Ovšem Krvaví Andělé pocházejí z vysoce radioaktivní planety, a proto je i drobná mutace v podstatě nevyhnutelná.

Ať už se stalo cokoli počet případů vzrůstá.

 

 

Povaha kapituly

Sanguinius byl vizionář. Už od mládí byl odhodlán vést svůj lid k lepšímu životu. Když se přidal k Velké křížové výpravě, neopustil svou vizi, nýbrž ji přenesl na větší prostor. Chtěl vést lidstvo k lepším zítřkům a pryč z temnoty, do které upadlo během Temného věku technologie. Měl také schopnosti proroka a míval vize toho, co bude. Je jisté, že když se naloďoval na Horovu bitevní bárku, věděl, že zemře, a přesto šel. Je otázkou, jestli ho k tomu vedla loajalita k Císaři nebo smíření s osudem, ale Krvaví Andělé v tom mají jasno. Říkají, že ho tam vedl jeho smysl pro povinnost a přesně věděl co mu to přinese.

Sanguiniovy myšlenky hodně ovlivnily jeho kapitulu. Mnoho Krvavých Andělů má sklony k mysticismu a také silnou víru v to, že se časem vše zlepší. Vytvoření pyšného a mocného válečníka z ubohého živořícího mrchožrouta je v podstatě ztělěsnění Sanguiniových myšlenek.

Víru můžeme pozorovat v čemkoli, co Krvaví Andělé dělají. Jsou velmi perfekcionističtí. Jejich umění je překrásné a symetrické. Neustále procvičují své umění války. Jak se ale vada dostává na povrch, jejich víra v lepší svět se postupně zakaluje. Vidí lidskou pošetilost a touhu po ničení. Jejich doktrína je poznamenána vědomím o smrtelnosti a padlou mocí lidstva.

Po fyzické stránce jsou Krvaví Andělé nejdéle žijící mariňáci ze všech. Jedním z vedlejších účinků vady je totiž prodloužení života těch, co přežijí a tudíž je obvyklé, že se Krvaví Andělé dožívají stovek let. Například současnému veliteli Krvavých Andělů, Dantovi, je více než 1100 let. Díky prodlouženému životu mají Krvaví Andělé dost času na vybroušení svého umění a technik boje. Mají staletí na vylepšování všeho, co si zamanou. Díky tomu jsou brnění a vlajky vytvořené Krvavými Anděly jedny z nejzdobenějších v Impériu. Jedna z největší zvláštostí této kapituly je povinnost vojáků spát v sarkofázích podobných těm, ve kterých byli vytvořeni. V posledních letech do nich Sanguiniovi kněži nainstalovali filtrační zařízení určené k pročišťování krve. Když Krvaví Andělé spí, je jejich krev očišťována od všech náznaků mutací, nemocí a tak podobně. Kněží doufají, že to zpomalí účinky vady dokud nenajdou nějaké řešení.

 

Kompanie Smrti

Krvaví Andělé jsou výjimeční v tom, že v jejich genetickém kódu jsou udržovány vzpomínky jejich primarchy a ze všech nejvíc je tam otištěna vzpomínka na souboj s Horem. Někdy nějaká událost nebo zranění nastartují tuto genetickou paměť. To se moc často nestává, když už tak většinou uprostřed bitvy, ale může to být osudná zkušenost pro bojovníka, jehož mysl byla vržena do vzdálené minulosti. Takzvaný Černý vztek způsobí, že se Sanguiniovy pocity a vzpomínky začnou prolínat se skutečností.

Kompanie SmrtiPostižený vypadá jako šílený a je strašlivě zuřivý. Není schopen odlišit vzpomínky od skutečnosti a nepamatuje se na své přátele. Věří, že je Sanguinius uprostřed bitevního pole a že okolo něj zuří strašlivá bitva o budoucnost Země. Ovšem postižený nemá jen vzpomínky. Do jeho těla se také dostane špetka primarchových schopností, která vylepší jeho už tak nadlidské schopnosti. Krvaví Andělé mají spoustu modliteb a rituálů, aby v žáru bitvy udrželi Černý vztek na uzdě. Kaplani před bitvou chodí od muže k muže a označí ty, u kterých vidí, že už neodolávají. Poznají je podle toho, že jejich oči trochu září a mluví nesrozumitelně. Všichni jsou trénováni, aby vzpomínky svého primarchy udržovali v nejhlubších zákoutích své duše. Když už to nemohou zvládnout, jsou odvedeni kněžími. Postižení vytvoří jednotku nazvanou Kompanie Smrti.

Mariňákům trpícím vzpomínkami jde jen o hrdinou smrt v bitvě proti nepřátelům Císaře. Kompanie Smrti má černé brnění s rudými kříži, které symbolizují Sanguiniovu oběť. Rota vedená kaplanem jde vstříc jakémukoli nepřátelům. Tito bojovníci jsou smířeni se smrtí, a proto jsou naprosto nebojácní a ignorují zranění, která by normálního mariňáka dávno zabila. Když náhodou bitvu přežijí, tak velmi často zemřou na smrtelná zranění. Je lepší, když zemřou takhle, než aby je posedla Rudá žízeň, která z nich udělá zrůdy prahnoucí po krvi a čerstvém mase. Rychlá smrt v bitvě je pro ně lepší, než takový strašlivý osud...

 

Rudá žízeň

Rudá žízeň je největším tajemstvím a nejhorším prokletím Krvavých Andělů. Příznaky Rudé žízně jsou provázeny vizemi smrti. Posedlí jsou mučeni vizemi smrti svého primarchy. Když toto šílenství překoná jisté meze, bojovník se dobrovolně připojí k Kompanii Smrti, protože je lepší čestná smrt, než pomalé upadání do šílenství a kacířství.

To, co se stane s těmy, kteří jsou plně ovládnuti Rudou žízní, ví jen příslušníci kapituly. Říka se, že ve věži Amareo na Baalu, je tajná místnost, ze které neustále vycházejí hlasy prahnoucí po krvi živých bytostí, ale nikdo přesně neví, jaké strašlivé tajemství se tam skrývá.

Existuje pár záznamů o případech, kdy byli Krvaví Andělé na planetě delší dobu a časem začali mizet členové místní populace. Když byli později nalezeni, bylo zjištěno, že z nich byla vysáta krev do poslední kapky. Je možné že je to práce kultistů, kteří se pokoušejí zdiskreditovat kapitulu. Je také možné, že nějací fanatičtí členové místní populace se odhodlali k odpovídající oběti svým obráncům. Ovšem je tu také možnost, že tito lidé byli obětí Krvavého Anděla plně ovládnutého Rudou žížní...

< Začátek

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.