Legie Zatracených

Ze všech legend Impéria je jedna z nejpodivnějších ta o Legii Zatracených. Inkvizitoři Terry shromáždili tucty zpráv popisujících nevysvětlitelná objevení těchto tajuplných válečníků na bojištích, kde válečníci lidstva bojovali bez naděje proti nepřekonatelné převaze. Podle všeho je jejich vzhled děsivý a bizardní, jsou to strašidelná zjevení z nějaké minulé doby nebo času, která přicházejí, když je vše ztraceno.

Zjevují se v úboru Císařových nejlepších, vesmírných mariňáků, stejně i nestejně jako hrdé kapituly, které stráží lidstvo před pustošením heretiků a cizáckými nájezdníky.

Jejich zbroj je černá jako půlnoc a označená symboly smrti a zatracení; lebkami zubícími se bez úsměvu z helm a boltových zbraní, zapletenými kostmi mezi plameny očištění.

Legie přichází neohlášena a nečekána. Zahaleni strašidelnou zuřivostí, vrhají se na nepřátele lidstva, bojují s nimi bez válečných pokřiků, dokud není nepřítel roztříštěn a situace zachráněna. Stejně tak záhadně pak i odchází, když je získáno vítězství a mizí zpět do jakéhokoli pekelného království, ze kterého pochází. Jsou manifestací vytvořenou Císařovou vůlí nebo nějakým podivným výtvorem ještě mysterióznější síly? To nikdo nemůže říct.

"U Císařovy moudrosti, pravda mi byla vyjevena! Jsou zatracení, duše Ohnivých Jestřábů ztracených ve warpu. Jsou zpátky ze smrti, aby roznesly pomstu mezi nepřátele lidstva!"

- Z deníků písaře Historia Malary, obviněného z kacířství, očekávajího popravu

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.