Lev El'Jonson

Lev El'Jonson je primarchou legie a později kapituly Temných Andělů. Možná je také jedním z největších tajemství Impéria lidstva a Císaře samotného, že Lev je snad stále naživu a odpočívá ve stázi, pohřbený hluboko v mobilní pevnosti Temných Andělů známé jako Skála. Tam čeká na své probuzení, aby vedl Temné Anděly při poslední Velké křížové výpravě za záchranu lidstva od všech nepřátel, kteří se snaží o jeho vyhlazení.

 

Raný život

Během události, která izolovala primarchy od zbytku Impéria, byl Lev El'Jonson přenesen na smrtící feudální svět, Caliban. Tento svět byl kvůli své blízkosti k Oku Hrůzy zamořen monstrózními, Chaosem poskvrněnými bestiemi. Lvova kapsle přistála v odlehlé části planety, daleko od lidských obydlí. V džungli žil samotný a bez číkoli pomoci po deset let.

Lidé z Calibanu se navrátili do feudálního státu, ale stále ovládaly dostatečnou technologii na výrobu brnění a zbraní, které se přinejmenším vyrovnaly a velice podobaly imperiální silové zbroji a bolterovým pistolím. Mutace a nákaza Chaosem proklela Caliban a udělala z něj jeden z nejnebezpečnějších světů v galaxii. Povrch Calibanu byl pokryt hustými lesy obydlenými nespočtem různých zrůd vytvořených Chaosem, díky kterým byl každý den zápasem o přežití. Lid byl v relativním bezpečí před bestiemi díky rytířským řádům, stejně jako disciplíně.

Lev byl jako divoké dítě objeven rytíři řádu, v jejichž čele jel sama největší osobnost toho věku, Sar Luther. Luther pak pojmenoval chlapce na Lva El'Jonsona, což v calibanském dialektu nízké gótštiny znamená Lev, Syn lesa. Ve velmi krátké době poté nahradil Lev Luthera v postu nejlepšího muže na Calibanu a stal se velmistrem řádu. Jonson zabil mnoho z velkých bestií, včetně jednoho ze dvou obrovských lvů na planetě (jeho hlava a kožich pak zdobily Jonsonovu zbroj). Druhého pak zabil psyker a žadatel řádu El´Zurias Zahariel pomocí latentních psychických schopností. Tato schopnost, později nazvaná Pohled teroru, mu umožnila zpomalení času a nalezení mezery v obraně zvířete.

Během své kariéry, jako rytíř řádu, vedl Lev celoplanetární křížovou výpravu všech rytířských řádů (s výjimkou konzervativních Rytířů z Lupusu) proti bestiím z Calibanu. Kdyby nebylo Luthera, mohla tato křížová výprava skončit. Bylo potřeba jeho vlivu a přesvědčování, aby všichni pokračovali. Během jednoho desetiletí tohoto tažení byly vyhlazeny jak bestie, tak i Rytíři z Lupusu. Bylo to na slavnostním posledním lovu na bestie, když se jednotky Imperiální Velké křížové výpravy přidaly ke konečnému očištění Calibanu. Po tomto lovu přijal Lev místo po Císařově boku a velení nad první legií hvězdných mariňáků, Temnými Anděly.

 

Příchod Císaře

Nakonec se jednotky Císaře lidstva spolu s první legií hvězdných mariňáků na Calibanu setkaly se Lvem. Císař ho poznal, jako jednoho ze svých ztracených synů, primarchů. Johnson okamžitě převzal velení první legie vesmírných mariňáků, když si Císař uvědomil, že se zde nenachází pouze jeden z jeho ztracených synů, ale i genetický otec jednotek Astartes.

Luther a další členové řádu, kteří prošli zkouškami Legiones Astartes, byli převedeni do první legie bojovníků a to ať už jako plnohodnotní Astartes, pokud byli dostatečně mladí, aby zvládli implantaci genoštěpu a orgánů, nebo pomocí genetické manipulace na zvýšení fyzických schopností, pokud byli na proces příliš staří, jako Luther. Jakmile byli noví Astartes připraveni, Johnson veřejně přejmenoval první legii Adeptus Astartes na Temné Anděly, podle starého calibanského mýtu. Luther, příliš stár na to, aby se mohl stát vesmírným mariňákem, byl geneticky modifikován a stal se z něj Lvův druhý nejvyšší velitel, stejně jako během tažení proti bestiím. Johnson pak odešel s Císařem a nově přejmenovanými Temnými Anděly pokračovat ve Velké křížové výpravě.

 

Velká křížová výprava

Lev dostal velení nad čtvrtým expedičním sborem Velké křížové výprav umístěným na oběžné dráze planety Sarosh. Saroshané nedávno projevili zájem stát se členy Impéria a Impérium věřilo, že tito lidé mají stejné světské víry, jako je Verus Imperialis neboli Imperiální pravda. Ale Sarosh tajně uctíval entity Chaosu ve warpu, které nazývali Malechim (ve staré hebrejštině "králové"), které měly zhoubné síly a menší, démonické posluhovače. Viděli tak ateistický postoj Imperiální pravdy Císaře jako nic jiného, než filosofii čistého zla, protože by tím museli popřít samotnou existenci vlastních bohů. Nejvyšší lord Exacter, vůdce byrokracie Saroshe, zavrhl přímo z očí do očí na vlajkové lodi Temných Andělů El'Jonsona i Císaře.

El'Jonson odpověděl nabodnutím Exactera na Lví meč ihned po té, co lord pronesl svá hanebná slova. Nicméně, neznámý Temný Anděl, rekrutovaný ze Saroshe, propašoval na palubě raketoplánu nukleární bombu, s úmyslem vyvraždit všechny velitele flotily, včetně Jonsona. Naštěstí se Lutherovi a mladému knihovníkovi jménem Zahariel podařilo odrazit raketoplán zpět do vesmíru, takže výbuch jenom lehce poškodil vlajkovou loď. Po tomto incidentu byl Luther, Zahariel a další dvě stovky Temných Andělů posláni zpět na Caliban v hanbě, jelikož umožnili nepříteli dostat jaderné zařízení skoro až na palubu vlajkové lodě. Na Calibanu pak měli dohlížet na rekrutování nových Astartes.

Jak roky plynuly, novinky o Jonsonově vítězství se stále vracely na Caliban. Luther, poprvé od svého jmenování nejvyšším mistrem řádu, žárlil na Jonsonovy úspěchy a proklínal onu osudnou událost, která mu znemožnila stát po Lvově boku. Pomalu se začal měnit z čestného rytíře na člověka plného závisti, nenávisti a zloby k Jonsonovi, protože měl pocit, že přišel o slávu a čest. Navíc, nové zprávy uvádějí, že Luther objevil na Calibanu knihu Chaosu, která jej postupně přiměla, aby se odvrátil od cesty spravedlnosti a stal se šampiónem Chaosu.

Navíc o padesát let později musely jednotky Temných Andělů čelit rozsáhlým povstáním po celé planetě. Po vyšetřování knihovníkem Zaharielem se ukázalo, že za povstáním stojí tajemný spolek terranských čarodějů spolu s bývalými rytíři řádu. Právě oni stály za vznikem pokroucených nemrtvých a monster z immateria. A když Horus Vojevůdce započal své kacířství, Luther prohlásil Caliban za nezávislý.

 

Lev a Vlk

V neznámém okamžiku během Velké křížové výpravy napadli Temní Andělé a Hvězdní Vlci planetu Dulan, protože se tento svět nechtěl připojit k Impériu. Vůdce rebelů urazil Lemana Russe tím, že jej nazval "Císařovým domácím mazlíčkem". Russ a jeho Hvězdní Vlci pak plánovali útok na pevnost rebelů, jako odplatu za urážku na cti. Zatímco Russ byl zaneprázdněn plánováním, Temní Andělé převzali iniciativu a přenesli boje do hlavního města a Lev sám zabil vůdce povstalců.

Lev El'Jonson

Russ našel Lva s mrtvolou u nohou a okamžitě bratra primarchu napadl. Bojovali spolu den a noc a boj skončil až tehdy, když Lev hodil Russa přes stůl. Když Russ vstal, začal se smát nad pošetilostí jejich hádky. Lev, rozzlobený, že se mu Russ vysmívá a s pocitem první rány jako nečestné, přiskočil a udeřil bratra pěstí do obličeje. Russ po tomto zásahu upadl do bezvědomí a byl odnesen svými muži. Když se o mnoho hodin později probudil, zjistil, že Lev a jeho Temní Andělé již opustili planetu a pokračují v další operaci. Russ přísahal pomstít skvrnu na své cti a tak dodnes, když se někde setkají Hvězdní Vlci a Temní Andělé, je šampion z každé kapituly vyzván, aby znovu vybojoval starodávný souboj obou primarchů o jejich čest a někdy se stane, že tento střet končí smrtí. Tento příběh je více znám jako Lev a Vlk.

 

Zpět na Caliban

Jonson zmítán smutkem nad vlastní neschopností dostat se s Temnými Anděly včas na Terru, aby zabránil pádu Císaře během Obléhání Terry na konci Horova Kacířství, se vrátil zpět na Caliban, aby posílil své Temné Anděly a zotavil se ze šoku z Kacířství. Když ale lodě dorazily k oběžné dráze Calibanu, byly přivítány zuřivou salvou obranné palby z povrchu.

Flotila se stáhla a Jonson se snažil zjistit, co se děje. Od posádek obchodních lodí zjistil, že Luther otrávil mysl posádky vesmírných mariňáků na planetě a převzal nad Calibanem kontrolu. Jonson to viděl jako nakažení Chaosem. Lev byl plný vzteku a ten vypustil na planetu. Nařídil systematické bombardování planety, aby zbavil svět Chaosu už navždy.

Planetu spálil na prach a z obranných složek nezbylo nic, co by se mu mohlo postavit na odpor. Jonson osobně vedl své síly proti obráncům, kteří se uchýlili do pevnostního kláštera. Lev našel Luthera a uviděl, jak moc je zkažen Chaosem. Téměř nic z jeho dávného přítele nezbylo. Luther, nyní šampión Chaosu, byl povýšen a dostal od bohů Chaosu novou sílu, která se vyrovnala té Jonsonově. Započal boj, který neměl být nikdy znovu viděn. Při svém boji srovnali klášter kolem sebe se zemí, ale i na planetě si tato bitva vybrala svoji daň. Bombardováním začalo prolamovat povrch planety a Temní Andělé na oběžné dráze mohli vidět škodu, kterou způsobili.

 

Konečná bitva

Bitva mezi Lutherem a Jonsonem byla titánská, ale skončila psychickým útokem, který smrtelně zranil Jonsona. Když Luther uviděl, co provedl, jako by mu z mysli spadl závoj klamu a on si uvědomil, co udělal. Padl na kolena a nechtěl dál pokračovat, ale pro Jonsona již bylo pozdě. Lutherův psychický výkřik bolesti a uvědomění se odrážel warpem a bohové Chaosu zjistili, že byli opět poraženi. Opustili ho se vztekem a zklamáním.

Poslední věc, kterou udělali, bylo vyvolání ohromné warpové bouře, která vysála rebelské Temné Anděly z Calibanu a rozptýlila je po celé galaxii. Tito odpadlíci poté začali být nazýváni padlí Andělé nebo prostě jenom Padlí. Tato bouře poté zničila celou planetu, která se pod jejím náporem rozpadla na kusy. Jediné, co přežilo, byl kus skály, na kterém stál klášter chráněný silovým polem. Když Temní Andělé sestoupili na to, co zbylo z jejich světa, o něco víc než asteroid, prohledali trosky a našli pouze zdrceného Luthera. Z jeho mumlání pochopili, že Jonson byl přijat Strážci Temnoty a jednoho dne se vrátí a odpustí Lutherovi jeho hříchy. Temní Andělé nemohli po svém primarchovi najít žádné stopy.

 

Osud Lva

Během souboje s Lutherem utrpěl Lev těžkou psychickou ránu, které ho zanechala smrtelně raněného. Poté byl vtažen do warpu. Luther byl zajat Temnými Anděly a umístěn do statické cely hluboko v útrobách Skály (zbytky pevnostního kláštera a vše, co zbylo z planety Caliban), aby mohl přemýšlet o svých zločinech proti primarchovi. Jonson, který byl unesen během zničení Calibanu, byl taktéž uložen do hluboké, nedosažitelné komory uvnitř Skály a umístěn do stáze, aby zůstal naživu a jeho zranění se mohla zahojit. Toto je tajemství známo pouze samotnému Císaři lidstva. Kdo pomohl Jonsonovi, není jisté. Mohl to být Císař sám nebo nějaká jiná entita nepředstavitelné síly. Někteří říkají, že Lev bude nakonec probuzen ke konečné křížové výpravě, kde povede Temné Anděly k jejich největšímu vítězství pro lidstvo a konečně přinese spravedlnost a vykoupení zbývajícím padlým Andělům.

 

Lví helma

Jonsonova helma je posvátný předmět kapituly vesmírných mariňáků Temných Andělů. Byla nošena samotným primarchou Lvem El'Jonsonem a má podobu okřídlené helmice, používající se u silové zbroje hvězdných mariňáků Mk VII. Helma je nošena "Strážcem v temnotě" a má v sobě zabudovaný štít, který se aktivuje, pokud není nošena. Tuto helmici v současné době nosí nejvyšší velmistr kapituly Azrael.

 

Lví meč

Lví meč je velký meč primarchy Temných Andělů, Lva El'Jonsona. Meč byl v dávných dobách rozbit v a ztracen. Nyní se proslýchá, že je to právě tajemný Cypher, jeden z padlých Andělů, kdo vlastní úlomky meče. Říká se, že se snaží znovu skout meč, nabídnout ho Císaři lidstva a získat tak rozhřešení a odpuštění pro všechny Padlé, kteří si to přejí.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.