Měsíce zostuzení

Přestože porazili vše, co proti nim síly Chaosu vrhly během První války o Armageddon, byli už od počátku vítězní bojovníci Armageddonu prokleti. Získali povědomí o existenci Chaosu, zakázaném tajemství Impéria, a byli vystaveni jeho korupci. Inkvizice neměla zájem odhalit širším vrstvám Impéria pravou podstatu démonického nepřítele, který napadl Armageddon; či způsobů a cest, jakými dosáhla vítězství s pomocí Šedých Rytířů. Přítomní inkvizitoři odhlasovali sterilizaci (aby bylo zabráněno přenášení mutací Chaosu) a doživotní karanténu v pracovních táborech Adeptus Arbites pro zbývající obyvatelstvo úlového světa, byť to bylo považováno ve velkém za čisté a ignorující pravdu zahalující existenci Chaosu. I odvážní členové imperiální gardy, planetárních obranných sil i zbylí lidští obránci světa měli mít před sebou stejný osud, nebo smrt.

Přes hlasité protesty Hvězdných Vlků a jejich velkého vlka Logana Grimnara Inkvizice v tomto plánu pokračovala a fregata Šedých Rytířů Karabela byla pověřena, aby zastavila první transport jednotek imperiální gardy, který měl opustit Armageddon, a to těsně předtím, než přistoupil k warpovému skoku mimo systém.

Po tomto prvním incidentu začala měsíce trvající hra na kočku a na myš mezi Hvězdnými Vlky a jejich lidskými podřízenými na jedné straně a Inkvizicí a Šedými Rytíři na té druhé. Postupem času docházelo ke stále smrtelnějším bratrovražedným akcím, které brzy eskalovaly do plnohodnotné imperiální občanské války mezi Inkvizicí a Hvězdnými Vlky, která vešla ve známost jako "Měsíce zostuzení" (444-445.M41).

Logan Grimnar považoval činy prováděné Inkvizicí po válce jako zradu těch lidí, kteří čestně bojovali za své domovy a za Císaře. A jestliže Impérium nedokáže chránit ty, kteří za něj bojují, nevěřil, že má ještě nějaký smysl.

Logan Grimnar

Nakonec, v pokusu ukončit tento konflikt, přikázal inkviziční lord Ghesmei Kysnaros své narůstající inkviziční armádě, zahrnující i lodě flotily Šedých Rytířů, aby se vydala k Fenrisu, v té době jen lehce bráněnému domovskému světu Hvězdných Vlků, a to v posledním pokusu donutit tyto Astartes, aby přijali vůli Inkvizice v otázce likvidace či uvěznění přeživších z kampaně na Armageddonu.

Kysnarosova armáda, zahrnující množství inkvizičních válečných lodí, plavidel Šedých Rytířů a celou kapitulní flotilu a sílu kapituly vesmírných mariňáků Rudých Lovců vedenou jejím pánem kapituly Daemarem, dorazila na Fenris a na vyšším orbitu obklíčila planetu, zatímco zaměřila Tesák, klášterní pevnost Hvězdných Vlků, pro orbitální bombardování. Planeta byla prakticky nebráněna vzhledem k tomu, že naprostá většina Hvězdných Vlků a jejich kapitulní flotily byla rozptýlena po celé galaxii na vlastních misích. Kysnaros si vyžádal jednání s jakýmkoli přítomným výše postaveným Hvězdným Vlkem. Delegace skládající se z Kysnarose, Šedého Rytíře Hyperiona (který si získal mezi Hvězdnými Vlky respekt jako "Lamač čepelí") a inkvizitorky Anniky Jarlsdottyr, původcem Fenrisanky, dorazila na Tesák k jednání.

Hvězdní Vlci probudili ctihodného Dreadnoughta Bjorna Chlupatorukého, aby se vjednával s inkviziční výpravou. Pradávný válečník, který kdysi bojoval po boku primarchy Lemana Russe během Velké křížové výpravy si okamžitě získal v inkviziční výpravě neochvějnou úctu a uznání, a byl považován za umírněnějšího a vhodnějšího zástupce kapituly, než byl Logan Grimnar.

Kysnaros si vyžádal, aby Hvězdní Vlci nejen projevili svou úctu k imperiální autoritě a velícímu řetězci, ale aby se poté vydali se na kajícnou křížovou výpravu, aby odčinili vinu své kapituly na útoku na služebníky Inkvizice. Výměnou za to Inkvizice, ani samotné Impérium, nepodniknou žádné kroky či další tresty proti kapitule.

Než mohlo jednání pokračovat, tak, k překvapení všech, z warpu u Fenrisu vystoupila kapitulní flotila Hvězdných Vlků vedená Loganem Grimnarem. Jak inkviziční výprava spěchala na svou vlajkovou loď, rozzuřil se po celém Fenrisu brutální boj. Nakonec se Grimnar a jeho vlčí garda teleportovali na můstek Kysnarosovy vlajkové lodi, kde velký vlk neceremoniálně sťal lorda inkvizitora.

Grimnar se poté chystal vypořádat se s posledním přeživším jednotky Castian Šedých Rytířů, který přežil konflikt na Armageddonu. Aby zachránil svého bratra, střetl s Loganem Grimnarem Hyperion. A během souboje, který následoval, využil Hyperion svých psychických sil, aby rozlomil Grimnarovu milovanou pradávnou ledovou sekeru Morkai.

Jak se poté Hyperion sám vrhl na Grimnara a dvacet Hvězdných Vlků na můstku, teleportoval se na místo i Bjorn Chlupatoruký a boj zarazil. Bjorn řekl Grimnarovi, že bratrovražedná válka mezi Hvězdnými Vlky a Inkvizicí o přežití lidí Armageddonu musí přestat. Inkvizičním silám musí být umožněno opustit Fenris bez další újmy a Hvězdní Vlci se musejí srovnat s Impériem. Poté se otočil k Hyperionovi a inkvizitorce Jarlsdottyr, jakožto přítomným zástupcům Inkvizice, a řekl jim, že se žádná inkviziční loď už nikdy nesmí objevit u Fenrisu. Navíc, všem z Hvězdných Vlků, kteří se dozvěděli o existenci Šedých Rytířů, nebude vymazána paměť, jak bylo zvykem, byť zbývající přeživší z Armageddonu k tomu budou předáni a poté rozptýleni po galaxii.

Inkvizice tyto podmínky přijala a krátce poté její síly opustily systém. Nicméně, jakožto výsledek toho, co nadále považovali za zradu základních hodnot Impéria, Hvězdní Vlci už nikdy plně nevěřili Inkvizici a při každé příležitosti se snažili narušovat její plány.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.