Mk.VII "Imperator"

Název: Zbroj Imperator

Vyráběna: Původně Terra, později Mars, kovárny legií, vybrané kovářské světy

Použití: Poprvé odhalena během Obležení Terry, dodnes stále vyráběna a široce využívána mnohými kapitulami Adeptus Astartes.

 

Vlastnosti

Silová zbroj Mk.VIIŽivotní podpora - Vynikající, zbroj je zcela uzavřená a schopná dlouhodobých operací v nevlídných podmínkách (tj. i vesmíru), obsahuje pokročilé systémy recyklace odpadů. Životní podpora zbroje Mk.VII také obsahuje další vylepšení oproti Mk.VI ke zvýšení ochrany proti nukleárním, chemickým, virovým a toxickým zbraním.

Ochrana - Vynikající. Stejně jako obleky Mk.VI poskytuje zbroj Imperator ochranu shodnou s třídou Imperial Maximus spojenou s tím, že je snáze vyrobitelná a udržovatelná.
Hlava - Uzavřená helma s pokročilými autosenzory. Upravená helma je podobná Mk.V a helmám TDA a poskytuje vynikající ochranu nositele za cenu lehce snížených senzorových a komunikačních schopností.

Tělo - Upravené hrudní části zajišťují, že téměř veškeré kabely jsou ukryty ve zbroji, oblek má nadále redundantní systémovou ochranu už vytvořenou u Mk.VI. Kabeláž, která je nadále vystavena vnějšku, je těžce opancéřována a zároveň duplikovaně vedena menšími, méně efektivními kabely uvnitř zbroje, což činí Mk.VII jen obtížně znehybnitelnou odříznutím od energie.

Paže - Prakticky identické s ochranou Mk.VI.

Nohy - Zbroj Mk.VII obsahuje upravený pancíř kolene, kterým byly vybavovány i v pozdější době vyráběné obleky Corvus, upravené koleno zvyšuje pohyblivost a ochranu za cenu drobného zvětšení hmotnosti.

Energie - Ačkoli extrémně odlišný od zádového batohu Mk.VI, batoh Mk.VII poskytuje prakticky identickou porci energie jako ranější verze. Upravený vnějšek umožňuje lehce lepší chlazení a vybavení nositele většími ramenními pláty zvyšujícími ochranu, a tak odstranění posílených plátů obvyklých u obleků Mk.V a Mk.VI.

Integrované systémy

Životní podpora - Umožňuje použití ve vražedných prostředích (včetně vakua) po dlouhou dobu, obsahuje pokročilé vyživovací systémy, recyklaci vody a léčebné vybavení.

Autosenzory - Prakticky identické k vybavení Mk.VI, helmy Mk.VII mění novou dodatečnou ochranu za menší redukci dosahu autosenzorů.

Vylepšení smyslů - Ultrafialové a infračervené vidění a zaměřování je přístupné díky senzorům, zvukové senzory jsou vylepšenou verzí filtrů a zesilovačů Mk.VI, v helmě jsou také osazeny čichové sběrače.

Komunikace - Obsahuje komunikační funkce pro krátko-středně dlouhé zvukové/datové přenosy, některé obleky jsou osazeny dalekodosahovým komunikačním vybavením díky vylepšenému zádovému batohu a duchu stroje.

Pohyblivost - Osazena magnetickými podrážkami, zatahovatelnými botními hroty (užitečnými pro stabilitu, šplhání a v nouzi jako zbraň pro boj zblízka) a gyroskopickými stabilizátory verze Corvus, to vše činí oblek Imperator mobilnějším a pohyblivějším než ranější verze.

Historie: Zbroj Imperator je výsledkem pokračujího výzkumu metod, jak vylepšit oblek Corvus, byla navržena týmy technomágů rychle přesunutými z Marsu na Zem, když bylo jasné, že síly arcizrádce Hora dobudou Marsu dříve, než oblehnou Terru. Nastupující do výroby během samotného Obležení Terry a stále se vyrábějící, zbroj Mk.VII je nejobvyklejším oblekem Astartes na dnešních bojištích. Zbroj Imperator byla prověřena bitvami po celé galaxii, od vyčišťování, které následovalo po Herezi, až po Abaddonovu poslední Černou kruzádu, včetně veškerého dění mezi tím a bude chránit kapituly Adeptus Astartes i v tisíciletích, která přijdou.

Poznámka:

Zbroj Imperator je také známa jako Eagle díky orlicím, či imperiálním orlům, které má většina obleku Mk.VII na hrudním plátu. Orlice byla do návrhu přidána během Hereze, aby umožnila loajalistům rychle se identifikovat ve zmatených a tvrdých bojích, kterými se Obležení Terry stalo pověstné.

Je spíše neobvyklé vidět zdrádcovské členy Astartes v oblecích Mk.VII, jelikož výrobní střediska většinou zůstala v imperiálních rukou po celá milénia. Když je nošena členem zrádcovské legie, je prakticky jistě znesvěcena tím nejhnusnějším způsobem, symbol Orlice je prakticky jistě zhanoben.

Zbroj Mk.VII sdílí víc než 95% svým součástí se zbrojí Mk.VI a prakticky všechny hlavní části (jako helmy, zádové batohy, torza, nohy, atd.) jsou směnitelné. Není neobvyklým vidět na bojišti mixované obleky Mk.VI/VII, kde jsou poničené nebo selhávající části jednoho systému nahrazovány pracující součástí jiného.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.