Nassir Amit

Nassir Amit, rovněž známý jako Trhač těl, byl během Velkého tažení a Horova Kacířství kapitánem páté kompanie v legii Krvavých Andělů. Po Herezi se stal prvním pánem kapituly Trhačů Těl.

 

Historie

Jeden z nejstarších záznamů se o Amitovi a jeho páté kompanii zmiňuje během společného útoku andělského Sanguinia a Hora Lupercala na cizácké Nephilim v bitvě na Melchioru. Lunární Vlci se během nepřátelského útoku stali kovadlinou, o kterou byli cizáci rozdrceni mobilním úderem Krvavých Andělů. Další záznamy o Amitovi ho zmiňují, že doprovázel svého primarchu Sanguinia spolu s kapitulním pánem Raldoronem a kapitánem Thorosem na Nikajský koncil, kde se Amit stal strážcem komnat Velkého anděla. A když pak Císař lidstva vydal svůj Nikajský edikt, Nassir Amit, který byl neochvějným zastáncem knihovníků, podezříval Sanguinia že z něj strážce komnat učinil záměrně, neboť měl obavy, že by se Amit pokusil s Císařem dohadovat. Když se vrátil Raldoron do síní Krvavých Andělů, Amit se s ním pohádal, že nařízení knihovníkům nikdy znovu použít svoje schopnosti byla chyba, a vyjádřil své obavy o jejich začlenění. Vstoupil Sanguinius, ujišťuje svého kapitána, že knihovníci jsou v řadách Krvavých Andělů stále vítáni, ale prohlásil, že Císařovo slovo je zákonem, a Nikajský edikt je třeba dodržovat.

Později se Amit a jeho pátá kompanie připojili ke společnému tažení Krvavých Andělů a Legie Alfa pásu proti orkům v Kayvaském. Po kampani Nassir doprovázel svou legii na tažení do hvězdokupy Signus. Po záchraně Cassielovy čety na Holstu před podivnými nepřáteli začal mít Amit obavy, že Krvaví Andělé jsou vedeni do pasti. Nedlouho poté kapitán zjistil, že Mkani Kano, Raldoronův pobočník začal vyhledávat bývalé bratry knihovníky, Amit bývalému vrchnímu knihovníkovy přislíbil, že mu pomůže. Poté co Rudá slza havarovala na Signus Prime a Temná strana kaplana Tanuse Kreeda z Nositelů Slova uprchla, Sanguinius svolal zasedání Rady andělů, kde Amit konečně promluvil o svých obavách; Vojevůdce Horus vedl Krvavé Anděly do pasti. Sotva jeho slova rty, když Sanguinius udeřil do kapitánovy hrudi hruškou meče a požadoval, aby Amit svá obvinění stáhl. I když zjevně šokován primarchovým hněvem, Amit si za svými obviněními stál. Ušetřen popravy byl jen díky Helikovi Rudonoži, který odhalil, že primarcha Magnus porušil Nikajský edikt.

Nassir Amit

Během bitvy na Signus Prime byl Sanguinius těžce raněn Ka'Bandhou, ponechávaje ho poraženého se slovy, že se ještě setkají, načež si proklestil cestu pryč z bitvy, bičem trhaje dreadnoughty a zabíjeje pět set bitevních bratrů. Žal a psychický šok uvrhly Sanguina do bezvědomí, jak Krvaví Andělé padli do hlubin vzteku a Amit a někteří z jeho válečníků podlehli Rudé žízni. Ve smrtelném zápasu s vztekem se Amit a jeho bratři vrhli na Rudonože a jeho válečníky z Fenrisu a všechny je pobili.

Po bitvě se s tím Amit svěřil Raldoronovi a nabídl se k trestu. Nicméně Azkalleon, pán Sanguiniovy Krvavé gardy, se jej zastal, odhaluje Raldoronovi, že už Sanguiniovi o Vlcích zalhal. Amit se s velitelem gardy málem pustil do boje, ale Azkaellon ho zastavil s tím, že pokud by se Sanguinius dovtípil pravdy, neunesl by vinu a svěřil by se s pravdou svému bratru Lemanu Russovi, riskuje vazby mezi Legiones Astartes ve chvíli, kdy bylo potřeba jednoty. Amit se tedy zeptal, jak by mohl zmírnit bolest ve svém srdci a Azkaellon mu odvětil, že to břemeno musí nést. 

Po Kacířství a Druhém zakládání se Amit stal pánem kapituly Trhačů Těl, která tak nesla jeho přízvisko. Po staletích existence jakožto křižácké kapituly Amit vedl své bratry na nově objevený svět Cretacii a planetu zabral jako jejich novou domovinu.

 

Osobnost

Nassir Amit byl mezi Krvavými Anděli proslulý jak pro svou divokost, tak pro nemilosrdně upřímnou povahu. Primarcha Sanguinius jeho upřímnost oceňoval, neboť Amit vždy mluvil pravdu, i když by ostatní zadržela slušnost. Jeho divokost v boji byla taktéž známa, do té míry, že byl svými bratry a především Požírači Světů za svou ukrutnost a divokost v gladiátorských jámách nazýván Trhačem těl, vyrovnávícím se i Kharnovi. Amit tuto přezdívku přijal, vyzbrojuje sebe a své bratry z páté kompanie ozubenými rotočepelemi. Amit dělal to, co považoval za správné, i když šel proti zákonům legie. 

 

Bitevní výzbroj

Jako kapitán páté kompanie na sobě Amit nesl umně opracovanou zbroj, zatímco v boji používal vlastnoručně vyrobený energomeč a rotočepel, tyto zbraně se staly zdrojem jeho přízviska. Později, jako kapitulní pán Trhačů Těl na sobě Amit nosil terminátorskou zbroj, využívaje dvou řetězových pěstí se zabudovaným storm bolterem. Jako kapitán i jako kapitulní pán, měl Nassir tendenci ignorovat kosmetické poškození brnění, ponechávaje zásahy od střel a jizvy od čepelí tak, jak byly, což byl zvyk, který jeho druhy z Krvavých Andělů dráždil, stejně jako i některé z jeho Trhačů Těl.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.